Hvem skal være din næstformand? Mød Allan Boye Thulstrup

Du skal have ny næstformand i DJ, og der er kampvalg. De kommende dage bringer Journalisten interviews med de fire kandidater, så du kan se, hvem du er mest enig med. Her kan du møde Allan Boye Thulstrup, tillidsmand på Herning Folkeblad og medlem af hovedbestyrelsen

Dansk Journalistforbund skal have ny næstformand. Den nuværende formand, Mogens Blicher Bjerregård, genopstiller ikke, og den nuværende næstformand, Lars Werge, vil være formand. Dermed er posten som næstformand blevet ledig.

Medlemmerne skal stemme på delegeretmøde i april 2015.

Der er i skrivende stund fire kandidater til posten som næstformand. Journalisten har interviewet de fire kandidater om, hvorfor de vil have posten, og hvad deres mærkesager er. Vi har særligt fokuseret på to emner, der skal til debat på delegeretmødet: Hvad mener de om en mulig fusion med Kommunikation og Sprog, og hvad mener de om chefer som medlemmer af DJ?

Du kan læse de fire interviews på journalisten.dk. I fredags bragte vi interview med Per Roholt. I dag kan du møde Allan Boye Thulstrup.


Foto: Thomas Tolstrup/Dansk Journalistforbund

Allan Boye Thulstrup er journalist og tillidsmand på Herning Folkeblad. Han er medlem af DJ's hovedbestyrelse, formand for fagpolitisk udvalg, næstformand i Kreds 5 og medstifter af specialgruppen Journalisterne.

Hvorfor vil du være næstformand?

»På mange måder er DJ i en god udvikling, men vi kommer til at stå over for helt nye udfordringer, efterhånden som arbejdsmarkedet flytter sig. Dels får vi et differentieret mediebillede med mange små medier, dels flere vikariater og korttids-ansættelser, som især rammer de nyuddannede. Det er en tendens, vi ser i hele Europa, og den kan følge de unge i hele karrieren, hvis vi er uheldige.«

Og hvad kan DJ gøre ved det?

»Det kan vi kun stå imod som en stærk fagforening med en høj organiseringsgrad. Og for at det lykkes, er vi nødt til at få flere aftaler på de her områder.«

Så DJ skal have flere aftaler for eksempelvis freelancere?

»Ja, vi skal finde en måde at dække det ”wild west”, som ikke er aftaledækket i dag. Hvordan får du en lille virksomhed, som kun har et-to DJ-medlemmer ansat, til at lave fornuftige aftaler? Det er en kæmpe udfordring, som jeg gerne vil arbejde for at løse.«

Det er jo ikke et nyt problem, tværtimod. Hvad mener du, at DJ skal gøre anderledes?

»Vi er et fantastisk forbund, men jeg tror, vi skal kigge lidt ud over os selv. Vi er nødt til at løse opgaven sammen med andre. Det kan være nødvendigt at samarbejde med andre forbund i Europa, og det er i hvert fald nødvendigt at arbejde tættere sammen med andre forbund i Danmark.«

»Det er jo ikke kun journalister, kommunikatører, fotografer og grafikere, der har det her problem. Det er også kontoruddannede, håndværkere og mange flere. En af de store virksomheder her i området ansætter stort set ikke folk mere, de bruger kun vikarbureauer. Jeg kan se, at folk i min omgangskreds kæmper med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det er ikke andet end løntilskud, korttidsansættelser og vikariater.«

Vi skal samarbejde mere. Hvad betyder det helt konkret?

»Vi skal analysere, om vi skal mere ind i en hovedorganisation, end vi er nu. Det kunne være AC, men LO kunne også give god mening, for vi har en del medlemmer på HK-overenskomster. Vi skal i første omgang afsøge mulighederne. Det vil jeg gerne stå i spidsen for.«

Hvor meget chef må du være?

Journalisten har for nyligt afdækket, at freelancere, der leverer til de store medier, ofte føler sig trynet. De skal levere ekstra, deres stof overtages af redaktionen, der er tvivl om aftalen. Ofte sidder der et DJ-medlem i den anden enden som redaktør og mellemleder.

Hvordan skal det løses?

»Vi har faktisk netop drøftet det på et møde i Fagpolitisk Udvalg. Vi ser tit, at der lokalt er dårlig eller ikke-eksisterende kommunikation mellem freelancere og tillidsrepræsentant. Vi har blandt andet aftalt, at vi på tillidsmandsstævnet i september skal tale om, hvordan den kontakt bliver bedre.«

»Jeg kan godt forstå, at freelancere ringer til forbundet eller snakker med hinanden, inden de pitcher en historie. Men tit vil det være en god ide at ringe til tillidsmanden og spørge, hvad prisniveauet er på arbejdspladsen. Hvis vi styrker det samarbejde, er vi kommet et stykke af vejen.«

Et af de spørgsmål, der tilsyneladende splitter næstformandskandidaterne, handler om chefer. Kan man være chef og medlem af Dansk Journalistforbund?

I vedtægterne står der klart, at det kan du ikke, hvis du kan hyre eller fyre medarbejdere. Men hvad hvis du hyrer freelancere? Hvad hvis du selv er en freelancer, som hyrer freelancere en gang imellem? Det har været gråzoner. Journalisten har tidligere afdækket, at DJ er på slingrekurs i forhold til, hvem der bliver smidt ud, og hvem der får lov at blive.

Ved delegeretmøde i 2015 skal medlemmerne tage stilling til en lempelse af reglerne. Det vil ifølge forslaget stadig være forbudt at hyre og fyre fastansatte kolleger. Men hvis du som freelancer ”hyrer og fyrer” andre freelancere, fordi du i perioder har ekstra travlt, er det okay.

Forslaget nyder bred opbakning i hovedbestyrelsen. Men nogle mener, at DJ bør lempe reglerne mere, så også chefer med personaleansvar – dem, der kan hyre og fyre – er velkomne i forbundet. Måske med en slags særmedlemskab, så de ikke har adgang til at lure på forhandlingsteknik og overenskomster, som de måtte kunne bruge imod menige medlemmer på arbejdspladsen.

Allan Boye Thulstrup er for de lempede regler, der tillader freelancere at hyre andre freelancere. Men han er imod, at chefer, der kan fyre fastansatte kolleger, skal være i DJ.

»Vi er en fagforening, vi er ikke en forening for arbejdsgivere. Jeg kan leve med det kompromis, vi er nået frem til at foreslå på delegeretmødet. Men dertil og ikke længere.«

Han tilføjer, at han er loren ved kompromisset.

»Der vil være mulighed for, at en freelancer med en stor opgave kan hyre kolleger i en kort periode. Det argument kan jeg forstå, uden at jeg nogensinde bliver tryg ved det. Jeg synes i udgangspunktet, det er en uskik, at et DJ-medlem ansætter et andet.«

Det har været nævnt flere gange i debatten, at DJ allerede i dag har medlemmer, der kan hyre og fyre. Hvad skal der ske med dem?

»Hvis man kan det, så synes jeg, at man skal melde sig ud. Jeg håber, at delegeretmødet vedtager det nye forslag, og så synes jeg, vi skal sende de opdaterede regler ud til alle og spørge: Kan du spejle dig i det her?«

Der er jo mange gråzoner. Hvad med en mellemleder, der en gang imellem forhandler priser med en freelancer. Så sidder man vel på den anden side af forhandlingsbordet – kan man så være medlem?

»Det er rigtig svært. Der er for mig forskel på, om man har faste priser på mediet, eller det er en reel forhandling. Hvis der er faste priser, for eksempel per linje, ord, størrelse eller foto, så er der jo ikke noget at forhandle om. Men hvis der foregår en decideret forhandling, så er man meget tæt på at have hyre-fyre-ret.«

Men hører man så til i DJ?

»Hvis man prøver at presse prisen, så gør man ikke. Så har man arbejdsgiverens rolle. Det er også det, jeg er nervøs for, hvis freelancere kan ansætte hinanden i kortere perioder. Man må ikke blive en løntrykker. Men jeg har accepteret, at hvis man er medlem af DJ, så må det være, fordi man går ind for solidaritet og derfor ikke trykker lønnen.«

Skal vi fusionere med Kommunikation og Sprog?

Allan Boye Thulstrup er tilhænger af en fusion med Kommunikation og Sprog, og det har han været fra starten.

Hvordan synes du, fusionsprocessen har været?

»Det har været vildt spændende og berigende at lave sådan et serviceeftersyn på hele vores organisation, som vi har gjort i hovedbestyrelsen. Det har givet os meget viden om, hvordan vi ser ud. Den viden må vi ikke spilde, uanset hvad der sker. Jeg er ærgerlig over, at vi afbrød processen, og jeg synes stadig, at fusionen er det rigtige.«

Hvad har vi til fælles med KS?

»Et arbejdsmarked. Hvis vi skal gøre os noget håb om at organisere alle de nye arbejdspladser, der hele tiden dukker op på vores område, så skal vi arbejde sammen om at dække det arbejdsmarked. KS organiserer mange, som ingen ellers har fat i.«

Delegeretmødet skal blandt andet tage stilling til et forslag fra hovedbestyrelsen om, at DJ fortsætter med at øge samarbejdet med KS de kommende år. I forslaget lyder det, at hovedbestyrelsen agter at sende en fusion til afstemning i 2017.

Hvorfor tager I ikke den afstemning om ja eller nej til fusion ved delegeretmødet, som flere medlemmer efterlyser?

»Vi fremlægger resultatet af vores undersøgelse, inklusive nogle anbefalinger om tættere samarbejde med KS. Det skulle undre mig, hvis delegeretmødet lader det passere uden en debat. Og hvis der er medlemmer nok, som vil have en afstemning, så kan de bede om det. Sådan fungerer demokratiet.«

Er årsagen til, at I ikke vil stemme om fusionen nu, at hovedbestyrelsen frygter, at I ikke kan få 2/3 flertal?

»Ja, det er vel ret oplagt. Vi er et forbund for hele medie- og kommunikationsbranchen. Hvis vi fik en afstemning med 58 procent det ene og 42 procent det andet, så ville vi risikere en helt ny omgang splid mellem de forskellige fagligheder. Den vil jeg gerne undgå.«

Hvad har du lært af fusionsprocessen?

»Det står lysende klart, at rent strukturmæssigt er DJ helt fantastisk og samtidig fuldstændigt håbløs. Vi har en underskov af specialforeninger, interesseforeninger, klubber og så videre. Arbejdet med fusionen har vist mig, at selv om vores struktur kan ligne spaghetti set udefra, så udspringer det af en stor interesse for faget. Der skal vi finde ud af, hvordan vi hjælper grupperne bedst.«

»For eksempel skal vi aflaste dem administrativt. Man går ikke ind i fagforeningsarbejde for at lave administration. Der kan DJ centralt hjælpe og sørge for ting, som ellers kan tage lang tid. Jo mere vi får løftet papirarbejdet væk fra bestyrelserne, desto mere kan de koncentrere sig om det sjove.«

Så selv om strukturen ”ligner spaghetti”, så vil du ikke ind og pille ved den?

»Nej, jeg synes ikke, det er en central opgave at fortælle grupper og kredse, hvordan de skal organisere sig. Men jeg vil gerne hjælpe dem, hvis de gerne vil tale om, hvordan de bedst kan organisere sig. Jeg vil ikke nedlægge noget, medmindre de selv beder om det. Det er dårligt demokrati, hvis vi beslutter den slags centralt.«

Støtter Lars Werge

Lige nu er der kun én formandskandidat: Lars Werge. Han er også fra avisbranchen. Ligner I ikke hinanden for meget på fagligheden til at favne hele forbundet?

»Det forudsætter jo, at du synes, den faglige baggrund er meget vigtig for formand og næstformand. Jeg ser det ikke som et problem, at Lars og jeg kommer fra samme branche. Det må være op til medlemmerne at vælge dem, der kan føre DJ i den rigtige retning, og som de er mest enige med.«

Støtter du Lars Werge som formand?

»Ja. Jeg tror, det vil være et sats at skifte et helt formandskab på én gang. Og jeg synes, at Lars har været med til at bringe forbundet i den rigtige retning.«

Hvad er forskellen?

Da Allan Boye Thulstrup meldte sit kandidatur – og blev interviewet – var der kun én anden kandidat, Per Roholt.

Hvordan adskiller du dig fra Per Roholt?

»Jeg kan godt lide Per, og han vil også blive en god næstformand. Jeg adskiller mig ved at have helt konkret erfaring fra et af de helt aktuelle overenskomst-områder lige nu. Jeg kommer fra en medievirkelighed, hvor fyringsrunder er en del af hverdagen, og hvor vi hele tiden oplever, at mediebilledet bliver mere facetteret.«

Hvad er de politiske forskelle?

»Jeg vil tro, jeg er mere klassisk fagforening end Per. Jeg er meget solidaritetsorienteret, vi skal have fuldt fokus på at få organiseringsgraden op og indgå aftaler. Hvad vi ellers kan gøre for medlemmerne, skal vi gøre, men hovedfokus skal hele tiden være at blive en stærkere fagforening og ikke et serviceorgan.

Hvis Allan Boye Thulstrup ikke bliver valgt som næstformand, agter han at stille op til hovedbestyrelsen. Her adskiller han sig fra Per Roholt, der kun stiller op som næstformand.

Journalisten interviewede Allan Boye Thulstrup i 2013, da han stillede op til hovedbestyrelsen. Læs eller genlæs interviewet her.

Rettet 13.08: Allan Boye Thulstrup er ikke arbejdsmiljørepræsentant eller praktikvejleder på Herning Folkeblad, som det fremgik. Oplysningerne stammede fra journalistforbundet.dk's præsentation af hovedbestyrelsens medlemmer, som desværre ikke er opdateret siden 2011.

2 Kommentarer

Villy Dall, HB-medlem
24. FEBRUAR 2015
Det er ikke et helt enigt HB.
Det er ikke et helt enigt HB. Jeg støtter ikke forslaget om, at freelancere skal kunne hyre andre DJ-medlemmer. Jeg går ind for samarbejdsaftaler, hvor de to DJ-medlemmer er på lige fod. Eller ko-operativer, hvor medlemmerne har samme status.
Finn Arne Hansen
23. FEBRUAR 2015
I artiklen går Journalistens
I artiklen går Journalistens journalist ud fra, at en fusion skal have 2/3 flertal på et delegeretmøde. Det vil jeg godt sætte et stort spørgsmålstegn ved. Det er jo ikke en lovændring. Det vil i givet fald være et beslutningsforslag.
I øvrigt vil det være helt forkert, hvis vi ikke laver en urafstemning, som KS da også som en helt naturligt ting havde tænkt sig. Selvfølgelig skal medlemsflertallet tage beslutningen.
Nu kommer hele dette delegeretmøde til at handle om formands- og næstformandsvalg (og jeg bliver ikke forbavset, hvis Uffe Gardel stiller op mod Werge, så vi får det helt store show), så desværre vil det være halsløs gerning at tage en debat om urafstemning i år. Det var ellers Kreds Fyn plan tidligere på året at foreslå det. Så må vi jo tage et ekstraordinært delegeretmøde i 2016 med dette ene punkt, så vi kan stemme i 2017. Det kunne jo passende være to timer før Fagligt Forum...