DJ’s lønstatistik risikerer at blive udhulet

Fremover skal alle medlemmer af journalistforbundet selv indberette deres lønoplysninger. Det kan få svarprocenten til at falde, så værdien af lønstatistikken bliver udhulet. ”Vi har siddet rigtig mange kloge mennesker og set på, om vi kunne gøre det på en anden måde,” siger DJ’s direktør

Journalistforbundets formand Lars Werge har sendt en mail med en kraftig opfordring til alle medlemmer af DJ’s hovedbestyrelse og observatører: Hjælp os til at få så høj en svarprocent som mulig, når vi indsamler oplysninger til forbundets lønstatistik.

”2018 er anderledes end de tidligere år. Vi er nemlig endnu mere afhængige af, at medlemmerne besvarer opfordringen end tidligere,” skriver Lars Werge i mailen, som han også har sendt i kopi til Journalisten.

Indtil i år har journalistforbundet nemlig indsamlet lønoplysninger fra de overenskomstdækkede arbejdspladser via arbejdsgiverne, mens DJ-medlemmer ansat på individuelle kontrakter selv har skullet indberette, hvad de får i løn.

Medlemmer på store arbejdspladser som for eksempel DR, TV 2 og de store dagblade har altså bidraget til lønstatistikken uden selv at skulle foretage sig noget. Det har givet høje svarprocenter og derfor en særdeles brugbar lønstatistik for DJ’s tillidsrepræsentanter og medlemmer.

Men den praksis, som journalistforbundet har benyttet for de overenskomstdækkede arbejdspladser, er nu ulovlig på grund af den nye persondataforordning GDPR, har DJ vurderet. Dermed er der risiko for en markant lavere svarprocent og en lønstatistik af lavere kvalitet fremover.

”…uanset hvor store forhåbninger, vi kan have til vores medlemmer, så må vi regne med, at vi vil få færre deltagere i lønstatistikken i år end tidligere. Dermed vil lønstatistikkens kvalitet uden tvivl ændre karakter,” skriver Lars Werge i sin mail.

Kan udhule statistikkens værdi

Lønstatistikken er et vigtigt arbejdsredskab, når tillidsrepræsentanterne rådgiver medlemmerne af journalistforbundet i forbindelse med lønforhandlinger. Det siger Per Schultz-Knudsen, som er tillidsrepræsentant på Randers Amts Avis og medlem af hovedbestyrelsen i DJ.

Han er ikke i tvivl om, at en lavere svarprocent vil få konsekvenser for, hvor godt lønstatistikken kan bruges.

”Det kan udhule den værdi, statistikken har for os. Så har vi ikke det grundlag, som vi har på nuværende tidspunkt. Det er en fantastisk mulighed, vi har for at sammenligne løn rundt omkring i mediebranchen,” siger han.

Er folk uvillige til at oplyse om deres løn?

”Jeg tror ikke, det er, fordi folk ikke vil oplyse om det. Det er, fordi de ikke får det gjort. Så udskyder man til i morgen, og så bliver det ikke til noget,” siger han.

Lønoplysninger er ikke nok

Per Schultz-Knudsen undrer sig over, at GDPR blokerer for, at DJ kan fortsætte med at indsamle lønoplysningerne via arbejdsgiverne. Han peger på, at alle DJ-medlemmer ved deres indmeldelse har accepteret, at forbundet modtager deres lønoplysninger til statistisk brug.

Men spørgsmålet har ifølge direktør i DJ Linda Garlov været gransket endog særdeles grundigt, inden forretningsudvalget i DJ i september valgte, at det fremover skal være op til hvert enkelt medlem at indtaste og oplyse om deres lønoplysninger.

”Vi har siddet rigtig mange kloge mennesker og set på: Kunne vi gøre det på en anden måde? Og vi er endt med at vurdere: Det kan vi ikke. Og det har vi haft både eksternt konsulentbureau, der ikke laver andet end at lave lønstatistik, der siger: Der kan ikke være anderledes end det her. Og vi har en ekstern advokat, der siger: I må ikke give de oplysninger,” siger Linda Garlov.

Hun forklarer, at GDPR ikke stiller sig i vejen for, at arbejdsgiverne giver DJ lønoplysninger. Men lønoplysningerne i sig selv er ikke tilstrækkelige til, at DJ kan lave så ”dybe” lønstatistikker, som forbundet hidtil har gjort. Det vil sige en lønstatistik, som gør det muligt at slå op, hvad en journalist med den og den stilling og den og den anciennitet tjener på en bestemt arbejdsplads.

Kort fortalt plejer DJ at udarbejde lønstatistikkerne for de overenskomstdækkede arbejdspladser ved først at sende arbejdspladserne lister over medlemmer af DJ. De lister bliver på arbejdspladserne matchet med lønnen for medarbejderne på listen. Og til sidst matcher DJ så de oplysninger med DJ’s oplysninger i medlemssystemet. Men listerne over medlemmerne af DJ er problematiske.

Bekræftet af ekstern advokat

”Det at være medlem af en fagforening er en personfølsom oplysning. Så vi må ikke længere oplyse arbejdsgiveren om, hvem som er medlem af forbundet. Arbejdsgiverne må godt sige: Vi har ansat dem her, og de tjener det her i løn, men vi må ikke give dem de lister over medlemmer, som gør, at vi bagefter kan matche arbejdsgivernes oplysninger om løn op med oplysningerne om medlemmerne i vores medlemssystem. Og det er det, som er det interessante,” siger Linda Garlov.

Hun henviser til en mail sendt fra DJ den 3. september til advokatfirmaet Elmer Advokater, hvor administrationschefen opridser, hvordan DJ hidtil har udarbejdet sine lønstatistikker og skriver:

”Vi må jo ikke længere kommunikere med arbejdsgiveren om, hvem der er medlemmer af DJ som fagforening. Og derfor er jeg bange for, at vi ikke mere kan bruge denne fremgangsmåde. Vi har drøftet alternativer, men kan kun komme frem til, at vi skal bede medlemmerne også på disse arbejdspladser om at udfylde lønskemaet individuelt.”

Linda Garlov forklarer at DJ fik en bekræftelse over telefonen fra Elmer Advokater på, at det forholder sig, som DJ selv skriver i mailen.

På forretningsudvalgets møde i september tilsluttede forretningsudvalget sig, at lønstatistikken fremover skal udarbejdes ved, at hvert enkelt medlem af DJ selv oplyser om sin løn.

Et emne på næste HB-møde

Linda Garlov hæfter sig ved, at det har været sådan for alle DJ-medlemmer på individuelle kontrakter altid.

”Vi taler kun om de medlemmer, der er på overenskomster. Alle andre har været vant til selv at gå ind og taste deres lønoplysninger ind, og det er jo ikke sådan, at du nødvendigvis skal printe din lønseddel. Langt de fleste ved jo godt, hvad deres månedsløn er, og hvad deres pensionsbidrag er,” siger Linda Garlov.

Hvor meget tror du, svarprocenten falder?

”Det har jeg ingen anelse om. Nu gør vi alt, hvad vi kan, og vi har bedt tillidsfolkene om at gå rundt og prikke medarbejderne på skuldrene og sikre, at de svarer. Og så må vi se, når vi har denne her lønstatistik i hus,” siger Linda Garlov.

Lars Werge er åben for at drøfte konsekvenserne af den nye måde at indsamle oplysningerne til lønstatistikken på næste møde i hovedbestyrelsen.

”Vi kan godt tage den igen på hovedbestyrelsesmødet i november, hvis der kommer et ønske om det,” siger Lars Werge.

Og det gør der – fra Per Schultz-Knudsen fra Randers Amts Avis:

”Jeg regner med, at vi får en orientering om det på næste møde (hovedbestyrelsesmøde, red.), og så kan vi drøfte, om der skal foretages yderligere,” siger han.

4 Kommentarer

Flemming Reinvard
12. NOVEMBER 2018
Tillad mig at bidrage med et
Tillad mig at bidrage med et par oplysninger om den hidtidige lønstatistik i DJ. Og undskyld at det bliver en anelse langt. Det er nemlig mig, der siden 1989 har opbygget de kollektive lønindberetninger fra alle de store overenskomstdækkede arbejdspladser, som har gjort DJ´s lønstatistik til hele mediebranchens yderst troværdige statistik med en samlet svarprocent på omkring 90%. En svarprocent, der med direktørens beslutning nu kan forventes halveret, og dermed forringer et af de vigtigste redskaber, DJ har kunne stille til rådighed for medlemmer og tillidsrepræsentanter.

Hvorfor er tillidsrepræsentanterne og hovedbestyrelsen ikke blevet inddraget i beslutningen om at droppe lønstatistikindsamling gennem tillidsrepræsentanterne? spørger TR Thomas Pallesen og TR Per Schultz-Knudsen. Svaret er sandsynligvis, at det så ville have været væsentligt sværere at give GDPR skylden for, at man af andre grunde ikke længere vil indsamle lønstatistik gennem tillidsrepræsentanterne.

Lad os da så bare lægge til grund, at DJ ikke som de seneste to år må sende et lønstatistik-excelark til udfyldelse hos tillidsrepræsentanterne/arbejdsgiveren, fordi man derved indirekte fortæller dem, hvem der er DJ-medlemmer og hvem ikke. Selv om den i artiklen oplyste dokumentation herfor er et mundtligt telefonsvar fra en ekstern advokat, der angiveligt bekræfter direktørens forudfattede fremsendte konklusion, og selv om Datatilsynet ingen indvendinger havde mod DJ’s metode, da de blev spurgt.

Er det så nødvendigt at droppe den kollektive indsamling helt og gå over til individuelle besvarelser, der vil forringe statistikkens troværdighed voldsomt? Nej, for man kunne blot gå tilbage til den ”gamle” procedure, hvor tillidsrepræsentanterne i kraft af deres overenskomstmæssige ret hertil fik lønoplysninger om dem, der i oktober var ansat på overenskomsten med DJ.

Når vi for to statistikker siden begyndte at sende excelark forlods til TR/arbejdsgiverne, var det for at kunne standardisere besvarelserne mest muligt og for at imødekomme visse arbejdsgiveres problem med at skulle sende lønoplysninger for ansatte på overenskomsten, der muligvis ikke var medlem af DJ og således ikke have givet fuldmagt hertil. Men en anden løsning på dette problem ville blot være, at de kollektive indberetninger ikke gik direkte til DJ, men til vores eksterne statistikkonsulent, der ville kunne frasortere ikke-DJ-medlemmer før, statistikken blev viderebearbejdet i DJ.

Denne løsning indeholder ikke andre problemer, da der ikke har været anvendt CPR-numre i statistikken de seneste to år, men alene navn og fødselsdato, der er tilstrækkeligt til at kunne sætte køn og alder (som er de eneste oplysninger vi ikke får fra arbejdsgiveren) på fra DJ´s medlemsregister.

Længe før jeg fratrådte den 1. juni 2018 blev det besluttet, at min stilling ikke skulle genopslås, og at lønstatistikopgaven skulle fjernes fra forhandlingsteamet med kontakten til tillidsrepræsentanterne og placeres hos den, der den 1. august skulle tiltræde som chef for både økonomi- og medlems-afdeling, der begge er et ”backoffice-samarbejde” mellem DJ, KS og AJKS. Vel vidende, at denne ikke ville have mulighed for at videreføre den hidtidige statistik.

I min optik er det således en helt bevidst intern spare-øvelse, da det selvsagt er minimalt resurcekrævende at sende et skema ud og automatisk generere statistik på de tilfældige besvarelser, der måtte komme retur. Og lur mig, om ikke direktøren vil fortælle de ansatte i DJ, at det ”desværre” ikke længere fra 2019 vil være muligt at opretholde bestemmelsen i de interne overenskomster om, at de ansatte automatisk får samme gennemsnitlige lønforhøjelse som medlemmerne, da statistikken jo nok ”desværre” ikke længere bliver troværdig. Så man kan få indført de personlige tillæg, de ansatte er imod.

Der har således været mulighed for på 3-4 hovedbestyrelsesmøder samt det årlige stævne for tillidsrepræsentanter at drøfte den fremtidige lønstatistik, men ikke desto mindre er beslutningen blåstemplet i ”hemmelighed” i FU i september, før HB, tillidsrepræsentanter og medlemmer blev orienteret med mailen fra Lars Werge.

Skulle Hovedbestyrelsen den 26.-27- november vælge at omgøre beslutningen og redde DJ´s lønstatistik, kan det sagtens lade sig gøre. Med en indlagt forsinkelse på en måned vil resultatet dog nok først kunne publiceres i februar fremfor som hidtil i januar.

Med venlig hilsen Flemming Reinvard, Faglig konsulent 1.12.88 – 1.6.18
Linda Garlov
8. NOVEMBER 2018
Kære Jon,

Kære Jon,

Du har helt ret. Tak for at gøre opmærksom på det.

Det skal selvfølgelig fremgå, at DJ bruger et eksternt bureau, som er omfattet af databehandleraftale.

vi har nu udarbejdet en tekst, som kommer med ud, når vi minder om at indsende lønstatistik:

Denne lønundersøgelse bliver lavet i samarbejde med Huge Consulting. Begge parter – både DJ og Huge Consulting overholder alle regler om beskyttelse af personfølsomme oplysninger og dine data vil blive behandlet fortroligt. Ved offentliggørelse af statistikken forbliver du anonym. Som medlem vil du senere modtage en bearbejdet udgave af undersøgelsen, hvor alle virksomheder med under 5 besvarelser er anonyme og ikke fremtræder med navn.

Jon Kirketerp Jørgensen
7. NOVEMBER 2018
Det er lidt mærkeligt at få
Det er lidt mærkeligt at få en mail fra survey1@huge.dk, blive bedt om at oplyse sine personlige lønoplysninger og derefter blive ledt til et domæne, der hedder e-server.dk.
Der står ikke et ord i mailen om, at det er en ekstern samarbejdspartner, der står for indsamlingen af oplysningerne.
Det eneste hint er afsenderen, der åbenbart hedder Huge Consulting ApS.

Det er næppe fremmende for svarprocenten.
Thomas Pallesen
2. NOVEMBER 2018
Undskyld, hvor er
Undskyld, hvor er tillidsrepræsentanterne i denne ligning? Det fremgår ikke af artiklen, hvorfor tillidsrepræsentanterne ikke kunne indsamle tilladelser (fuldmagter) fra medlemmerne på arbejdspladsen og på den måde lovligt få udleveret de ønskede oplysninger. Jeg har selv brugt nogle timer hvert år på at sikre statistikken på min egen arbejdsplads. Det gjorde jeg gerne, fordi jeg vidste, at indsatsen var nyttig.

Selvfølgelig er det betryggende af "rigtig mange kloge mennesker" (som åbentbart indbefatter direktøren selv) har vurderet, at de personlige henvendelser til medlemmerne er der den bedste løsning. Men vi ved jo godt allesammen, at dette vil betyde et farvel til lønstatistikken, som vi kender den - chance for sommerhus på Bornholm eller ej.