Arbejdsgivere: Journalisters løn skal ud af mediestøttedebat

Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) mener ligesom DJ, at journalisters løn ikke skal være en del af diskussionerne om mediestøtten.

Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) mener ligesom DJ, at journalisters løn ikke skal være en del af diskussionerne om mediestøtten.

Den nyvalgte formand for Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA) Per Lyngby mener ikke, det giver mening at blande journalisters lønniveau sammen med debatten om mediestøtten. Det siger han til Mediawatch. Udtalelsen kommer efter kulturminister Uffe Elbæk (R) på en konference mandag sagde, at journalister tjener for meget – og at det bør være et tema i forhandlingerne om mediestøtten.

Det førte til at DJ-formand Miogens Blicher Bjerregaard slog fast, at lønudviklingen blandt DJ-medlemmer over de sidste ti år faktisk ikke kan matche stigningerne blandt for eksempel funktionærer. Han forklarer, at det i Mediestøtteudvalget var et tema, om støtten ville få betydning for lønudviklingen.

»Det blev vi enige om, at den ikke har, fordi lønnen fastsættes ved forhandlingsbordet mellem arbejdsmarkedets parter. Der er også tre støttelofter som regulerer, hvor meget støtte det enkelte medie kan få. (…) Det loft har de store mediehuse, som det primært drejer sig om i løndiskussionen, allerede nået,« sagde han i går til Mediawatch.

Og han får nu støtte fra modparten på arbejdsgiversiden.

»Alle kan selvfølgelig diskutere journalisters løn, som de vil, men det er ikke relevant i forhold til mediestøttedebatten,« siger Per Lyngby til Mediawatch. Han understreger, at lønniveauet fastlægges af mediehusene og journalisterne gennem overenskomster, centrale og lokale lønforhandlinger.

Der er med andre ord grænser for, hvor meget medierne kan tillade sig at brokke sig over lønomkostningerne.

»Så kan man spørge, om vi tidligere har givet for høje lønninger, og der vil jeg sige, at jeg tror, man har givet de lønninger, som man følte var rigtige på det tidspunkt.«

Han tror ikke at mediestøtte fordelt efter lønsum fører til lønstigninger.

»Hvis det bliver efter lønsum, vil man se på den samlede lønsum og så fordele mediestøtten herefter. Jeg tror ikke, at det vil få nogen til at hæve lønniveauet, så jeg tror ikke på den kobling mellem mediestøtte og lønninger,«
siger Per Lyngby, der selv skal til forhandlingsbordet til foråret og i gang med at få nye overenskomster på plads for bl.a. journalisterne.

»Jeg afslører nok ikke de store hemmeligheder ved at sige, at fleksibilitet og løntilbageholdenhed bliver hovedtemaer under indtryk af den situation, samfundsøkonomien er i,« siger Per Lyngby til MediaWatch.

0 Kommentarer