Arbejdsgivere anklager freelanceklubber for ulovlige prisaftaler

Freelanceklubberne på de store medier bryder konkurrenceloven, når deres formål er at hæve priserne, mener Danske Mediers Arbejdsgiverforening. ”De må ikke koordinere deres priser,” siger direktør Thomas Rønnow. Freelancernes formand i DJ forsikrer, at loven bliver overholdt

De seneste år er der blevet etableret Freelanceklubber på 10 af landets største medier, som Journalisten beskrev i sidste uge.

”Klubberne betyder, at folk får forhandlet bedre honorarer, og det er rigtig vigtigt på et presset marked,” sagde formanden for FreelanceGruppen i DJ, Sus Falch, til Journalisten.

Men det er i strid med konkurrencelovens paragraf 6 stk. 2, hvis selvstændige erhvervsdrivende laver aftaler, der begrænser konkurrencen ved at fastsætte priser eller andre betingelser.

Derfor bryder DJ og Freelanceklubberne konkurrenceloven, lyder anklagen fra Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA).

”DJ hjælper med at lave prisaftaler, når DJ går ind og laver, servicerer eller faciliterer de her klubber. Og hvis FreelanceGruppen har sat initiativet i værk, så foregår det i DJ-regi. Og om det er DJ eller FreelanceGruppen i DJ er et fedt,” siger Thomas Rønnow, direktør i DMA.

”Jeg taler ikke om de medlemmer, som er vikarer eller projektansatte, for de er for så vidt lønmodtagere og falder derfor uden for konkurrenceloven. Jeg taler om dem, der er selvstændigt erhvervsdrivende akkurat som en selvstændig tømrer eller selvstændig revisor. De må ikke koordinere deres priser med henblik på at hæve dem. Og DJ må ved gud ikke hjælpe dem,” siger Thomas Rønnow.

DJ er en fagforening for de medlemmer, som er lønmodtagere. Men DJ har juridisk set karakter af at være en brancheorganisation for den stigende del af medlemmerne, som er selvstændige erhvervsdrivende som freelancere. Og brancheforeninger må ifølge konkurrenceloven ikke hjælpe sine medlemmer med at koordinere priser. Det er ulovlig karteldannelse.

DMA vil ikke anlægge sag endnu

Sus Falch har over for Journalisten tidligere lagt vægt på, at der fortsat er forhandlinger mellem den enkelte freelancer og virksomheden. Men det gør ikke en forskel, mener DMA.

”Det ændrer ikke på, at formålet er at få prisen op. De siger selv, at formålet med klubberne er at forbedre lønvilkår for selvstændige. Og det må DJ ikke hjælpe med,” siger Thomas Rønnow.

Han henviser til, at der står følgende om freelanceklubberne på FreelanceGruppens underside på DJ’s site:

”En freelanceklub på et medie eller i et mediehus kan være med til at bane vejen for bedre arbejdsvilkår og betalingsbetingelser.”

Vil I føre en sag?

”Vi følger de her klubber tæt. Men det er en konfliktfyldt vej at melde DJ og forbundets medlemmer til Konkurrencestyrelsen, og jeg er ikke sikker på, at det er den tone, jeg ønsker at lægge an. Derfor vil vi drøfte det med vores medlemsvirksomheder, inden vi tager et valg. Det kommer an på, hvor meget det betyder for vores virksomheder. Om det har en mærkbar påvirkning på prisen,” siger Thomas Rønnow.

Freelancer-formand: Vi overholder loven

Formanden for FreelanceGruppen i DJ, Sus Falch, har ikke haft tid til et interview mandag formiddag. Hun fortæller dog, at hun er åben for at mødes med DMA og Thomas Rønnow for at diskutere problemstillingen.

I sidste uge afviste hun over for Journalisten, at de nye Freelanceklubber skulle være i strid med Konkurrenceloven.

”Ifølge konkurrencelovgivningen må man ikke aftale priser, og det er jo ikke det, der finder sted i freelanceklubberne. Man deler bare viden om sine vilkår,” sagde Sus Falch.

Sidste år anklagede DMA også DJ for ulovlig karteldannelse, når DJ vejleder sine freelance-medlemmer om, hvilke priser de skal tage. Det afgørende i juridisk forstand er dog, om de vejledende priser i sidste ende påvirker de faktiske priser.

”Hvis de vejledende priser får en ensrettende effekt på prissættelsen, så har vi noget imod dem. Vi vil helst have så fri konkurrence som muligt,” sagde Jacob Borum, souschef hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, dengang til Journalisten.

På sin hjemmeside guider FreelanceGruppen de forskellige freelanceklubber til at lave lokale spørgeskemaer blandt medlemmer med punkter som: ”Angiv ud for de forskellige formater, hvad du plejer at få i honorar, herunder hvis du har fået oplyst, at der er et standardhonorar for formatet.”

Men også det er inden for lovens rammer, mener Sus Falch.

”At kende en mindstepris har ingen betydning for en ensretning. En murer eller elektriker kan jo også finde en laveste fællesnævner ved at gå ind på 17 hjemmesider. Vi er fuldstændig sikre på, at lovgivningen er overholdt. Ellers gjorde vi det ikke. Vi er enormt skarpe på det her,” sagde Sus Falch i sidste uge til Journalisten. 

1 Kommentar

Steen Ole Rasmussen
19. DECEMBER 2017
Efterspørgeren forbeholder


Efterspørgeren forbeholder sig retten til at lade udbyderen spille ud mod hverandre; "del og hersk" hedder det inden for den lidt mere traditions-bundende retorik.