Weekendavis stopper

Det er ikke længere muligt at få sin "ugentlige modgift". Socialisten Weekend udkom for sidste gang den 6. april.

Det er ikke længere muligt at få sin "ugentlige modgift". Socialisten Weekend udkom for sidste gang den 6. april.

Den ugentlige avis udkom med et årligt tilskud fra Enhedslisten på 550.000 kroner. Men da Enhedslistens årsmøde i starten af april besluttede at stoppe støtten, måtte den uafhængige avis lukke.

Det markerede den lille redaktion på Socialisten Weekend med en svada til "partiet": "Til et sekterisk, visionsløst, snæversynet og egoistisk flertal i Enhedslisten siger vi: Vi græmmes".

Socialisten Weekend har eksisteret i fem år. Den afløste en række af venstrefløjens gamle partiaviser.

Fire redaktionelle medarbejdere mistede jobbet ved lukningen.

0 Kommentarer