Sprogpolitiet: Babyjournalisten

"Anders Fogh Rasmussen, han skal snart holde tale." "Vejret, det bliver godt." I talesprog er det normalt indimellem at gøre brug af ekstraposition: Placering af et led uden for den egentlige helsætning hvori man så i stedet har et stedfortrædende henførende stedord.

"Anders Fogh Rasmussen, han skal snart holde tale." "Vejret, det bliver godt." I talesprog er det normalt indimellem at gøre brug af ekstraposition: Placering af et led uden for den egentlige helsætning hvori man så i stedet har et stedfortrædende henførende stedord.
Ikke desto mindre har jeg modtaget adskillige henvendelser fra læsere af denne klumme der føler det taler ned til dem. Og eksempler som de ovennævnte er da også overdrevne når vi ikke har at gøre med børne-tv. Meningen med ekstraposition er at bruge den (1) i tungere eksempler: "At skabe et nyt parti på to måneder, det er ikke noget man bare lige gør.", (2) som præciserende efterstillet led: "Han smadrede den i går, bilen." og (3) retoriske eksempler: "Huset!? Det står stadig."
Misbrug af ekstraposition er en del af en generel trend hvor tv-journalister tror de skal tale langt ned for at nå kakkelbordet. Dette er problematisk, ikke for retskrivningen, men fordi det er respektløst at bruge et sprog som alle ved at man selv er for god til. Alle har krav på som modtagere at blive mødt med et velberedt og velformuleret dansk som viser sproglig og intellektuel kompetence – også selv om indholdet og begreberne er designet til øjenhøjde.
Et andet tegn på infantilisering af sproget er dogmatisk brug af helsætningsstruktur i ledsætninger. På grund af tre af de heftigst tv-eksponerede grupper politikere, journalister og nydanskere – er normal dansk sætningsbygning med mulighed for grammatisk over- og underordning efterhånden en raritet i mundtligt dansk, og det er synd. Det skal ikke lyde: "Har du et bud på: hvorfor har I ingen syge medarbejdere?", men: "Har du et bud på hvorfor I ingen syge medarbejdere har?". Helsætningsstruktur i ledsætninger kan bruges til at skabe en bevidst kolon-agtig effekt. Ellers har det kun selvrettelsens karakter, fordi en ny helsætning er nyt fokus. I det nævnte eksempel er pointen: "Har du et bud på det?", mens det udspecificerede objekt, hvorfor-sætningen, er kontekst. •

1 Kommentar

sven jahnsen
6. DECEMBER 2013
Grunden til at visse personer
Grunden til at visse personer bruger "helsætningsstruktur i ledsætninger" er klart at de tror at der, lige så snart de bruger et spørgeord (et hv-ord), kommer et spørgsmål. Disse stakler er ude af stand tl at formulere en indirekte spørgesætning, -i det hele taget til at konstruere en blot lidt lang velformuleret meningshelhed.