Repræsentation af mennesker med handicap er også mediernes ansvar

DEBAT. Det er blevet vanskeligere for mennesker med handicap og sygdom at opnå medierepræsentation og synlighed

Demokratiet og respekten for den menneskelige værdighed er i disse år fundamentalt truet af globaliseringen og de nyliberalistiske vinde. Velfærdsstaten forsvinder bid for bid til fordel for en konkurrencestat, og det er blevet sværere for medierne og for befolkningen at se de politiske magthavere efter i sømmene. Men mediespejlet har også selv indflydelse på den førte politik. 

For mennesker med handicap og sygdom er det blevet særligt svært at opnå medierepræsentation og synlighed. Det dokumenterer Ulla Kehlet Nielsen og Amaya Bøgeskov Echeverria i en specialeafhandling om repræsentationen af handicap og mennesker med handicap i DR’s nyhedsudsendelser i 2010-2011 (Aarhus Universitet 2013). Personer med handicap optrådte kun i 0,47 procent af den undersøgte DR-nyhedssendetid, selv om målgruppen udgør cirka 10 procent af befolkningen. Fremstillingen var ej heller kvalitativt repræsentativ, men diskriminerede og skabte stereotyper, konkluderede de. DR udgør en betydelig andel af det samlede mediebillede, så undersøgelsen er ikke uvæsentlig som udtryk for en tendens. 

Jeg står bag en ny bogantologi, ’Et liv i andres hænder’. Den belyser den politiske retning mod en konkurrencestat, og hvordan denne retning påvirker mennesker med handicap eller alvorlig sygdom i mødet med forskellige parter i samfundet. Bogen vil vise, at konkurrencestaten presser disse mennesker på retten til et værdigt liv og er uforenelig med ånden og værdisættet i FN’s Handicapkonvention. Desuden belyser den, hvordan nogle af medierne har været med til at understøtte denne politiske tendens.  

Menneskerettigheder hviler på, at der er respekt for den menneskelige værdighed. Respekten kommer ikke af sig selv, men kun ved en vis identifikation. De groveste menneskerettighedskrænkelser indledes med propaganda og handlinger, som diskriminerer de udvalgte ofre, fortæller tidligere formand for PTU Holger Kallehauge i sit bidrag til bogen. Derfor har FN’s Handicapkonvention en artikel (8), der forpligter deltagerstaterne på at øge bevidstheden i samfundet om personer med handicap og at skabe respekt for deres værdighed og rettigheder. Den tilskynder også alle medier til at repræsentere personer med handicap i overensstemmelse med konventionens formål. 

Jeg håber, at DJ’s medlemmer vil være med til at arbejde for en sådan repræsentation.

Lisbeth Riisager Henriksen er cand.mag, redaktør og forfatter

DR har ikke ønsket at kommentere indlægget.
Redaktionen

0 Kommentarer