Pressens minister svarer ikke

 Selv om Anders Fogh Rasmussen er 'uenig' med Cavling-vinderes dokumentation af grundlaget for Irak-krigen, vil han ikke pege på fejl.

 

Selv om Anders Fogh Rasmussen er 'uenig' med Cavling-vinderes dokumentation af grundlaget for Irak-krigen, vil han ikke pege på fejl.

 

UNDVIGELSE. »Jeg er uenig med jer, men jeg vil kæmpe til det yderste for jeres ret til at være det,« lød ordene fra statsminister Anders Fogh Rasmussen ved overrækkelsen af Cavling-prisen i januar i år.

10 måneder senere stiller folketingsmedlem Villy Søvndal (SF) statens og pressens minister dette spørgsmål:

»Kan statsministeren fremlægge dokumentation for, at der er fejl og mangler i Ekstra Bladets dækning af grundlaget for den danske krigsdeltagelse, som den er beskrevet i hvidbogen 'Løgnen om krigen – krigen om løgnen' fra 2003 og tilsvarende med Informations artikler om samme emne?«

Siden Irak-krigens begyndelse har Villy Søvndal stillet regeringen en lang række såkaldte §20-spørgsmål om krigen. Mange af spørgsmålene til statsministeren er blevet besvaret med henvisninger til tidligere svar eller andre ministeriers generelle udtalelser.

»Jeg stillede dette spørgsmål i afmagt over, at vi har en statsminister, der konsekvent nægter at svare på kritiske spørgsmål. Han svarer med ikke-svar eller 'goddag-mand-økseskaft',« siger Villy Søvndal.

Den 26. november i år, cirka en uge efter Villy Søvndals spørgsmål var stillet, kom dette svar fra statsministeren:

»Regeringen fastholder, at det var en rigtig beslutning at støtte den internationale koalitions militære indsats i Irak. Regeringens begrundelse for Danmarks deltagelse i den militære indsats i Irak i marts 2003 er beskrevet i bemærkningerne til beslutningsforslag B 118 af 18. marts 2003. Hele det juridiske grundlag for iværksættelse af militære forholdsregler mod Irak fremgår af Udenrigsministeriets notat af 18. marts 2003, der kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside www.um.dk.«

Bo Elkjær, journalist på Ekstra Bladet og medvinder af Cavling-prisen for hvidbogen 'Løgnen om krigen – krigen om løgnen' har flere gange forgæves forsøgt at få et interview med statsministeren.

»Det må være indlysende, at statsministeren skal forholde sig til den dokumentation, der er fremlagt af Ekstra Bladet og Information,« siger Bo Elkjær.

Han undrer sig over, at Anders Fogh Rasmussen smyger sig uden om enhver kritik ved simpelthen at undlade at svare.

»Det er pinagtigt, at en sådan arrogant holdning tilsyneladende accepteres af en nærmest samlet presse,« siger Bo Elkjær.

Om Anders Fogh Rasmussens svar til Villy Søvndal siger journalist Jørgen Steen Nielsen, den ene af Informations to Cavling-vindere:

»Der er et klart fravær af påpegning af fejl. Det må betyde, at statsministeren enten ikke er i stand til eller ikke ønsker at påpege fejl.«

Han tilføjer, at statsministeren »nok ikke nærer noget brændende ønske om at give
os den anerkendelse, at vort materiale er uden fejl.«

Villy Søvndal, der er tidligere skolelærer, er ikke overrasket over svaret, men siger:

»Det ville være en slap og konsekvensløs folkeskole, der ikke dumpede statsministeren, hvis han havde været til skriftlig eksamen i 9. klasse. Han svarer jo slet ikke på spørgsmålet.«

Villy Søvndal mener, at Anders Fogh Rasmussen sætter et dårligt eksempel for sine ministre. Dét understøttes af Enhedslistens Line Barfod, som i oktober sendte et brev til Folketingets formand Christian Mejdahl, hvori hun bad om et møde angående en lang række svar fra forskellige ministre, som hun fandt utilfredsstillende.

I sit svarbrev oplyser Christian Mejdahl, at han har »modtaget klager fra andre folketingsmedlemmer vedrørende kvaliteten af svarene fra ministrene«, og at han derfor på et kommende møde i Folketingets Præsidium vil »foranledige en principiel drøftelse af regeringens betjening af Folketinget, herunder regeringens bistand til fremskaffelse af oplysninger, der er relevante for den politiske debat.«

Journalisten ville gerne have spurgt pressens minister, hvorfor han ikke svarer på Villy Søvndals spørgsmål, og hvad hans holdning i øvrigt er til kvaliteten af sine og sine ministres besvarelser af de såkaldte §20-spørgsmål. Men fuldmægtig i Statsministeriet Michael Helbo oplyser, at Anders Fogh Rasmussen ikke vil uddybe sit svar til Villy Søvndal.

* Cavling-vinderne 2003

Journalisterne Charlotte Aagaard og Jørgen Steen Nielsen fra Information samt Bo Elkjær fra Ekstra Bladet vandt i januar i år Cavling-prisen for deres kritiske artikler om det demokratiske beslutningsgrundlag for Danmarks deltagelse i Irak-krigen.

I Cavling-komitéens begrundelse lød det blandt andet: »Charlotte Aagaard, Jørgen Steen Nielsen og Bo Elkjær har stædigt og konsekvent søgt at efterprøve regeringens argumenter for Danmarks deltagelse i krigen. Via omfattende research, aktindsigt og interview med eksperter og politikere i ind- og udland har de sat en række væsentlige og principielle spørgsmål på den offentlige dagsorden – og de har med solid dokumentation rejst alvorlig tvivl om begrundelserne for det danske engagement i Irak.«

* §20-spørgsmål

Det enkelte folketingsmedlem kan stille spørgsmål til ministrene om et offentligt anliggende og bede om skriftligt eller mundtligt svar. Sådanne spørgsmål kaldes §20-spørgsmål, fordi reglerne om dem findes i §20 i Folketingets forretningsorden.

Kilde: www.ft.dk

 

0 Kommentarer