Potensadvarsel kan koste 349 liv

Mere end 300 patienter vil potentielt dø for tidligt over fem år, hvis de lægger for stor vægt på en artikel om kolesterol-sænkende medicin i B.T. Det vurderer Institut for Rationel Farmakoterapi.

Mere end 300 patienter vil potentielt dø for tidligt over fem år, hvis
de lægger for stor vægt på en artikel om kolesterol-sænkende
medicin i B.T. Det vurderer Institut for Rationel Farmakoterapi.

MEDIEKRITIK. Under overskriften "Kolesterol-medicin kan ødelægge dit sexliv" advarede B.T. den 23. juli læserne mod bivirkninger som "alvorlige depressioner, søvnforstyrrelser, hukommelsessvigt og seksuelle problemer" ved at tage kolesterol-sænkende medicin, de såkaldte statiner.
Den advarsel var helt ude af proportioner set i forhold til, at medicinen nedsætter risikoen for blodpropper og derfor potentielt redder liv. Det vurderer Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF). Det er den styrelse under Lægemiddelstyrelsen, som vurderer, om medicin bliver brugt rationelt i Danmark.
»Det var ryggesløst af B.T. at bringe den artikel. Der er bivirkninger ved alle lægemidler, men at undlade at tage dem er værre,« siger institutchef for Rationel Farmakoterapi Jens Peter Kampmann.
Adskillige praktiserende læger fra hele landet har ifølge Jens Peter Kampmann henvendt sig til instituttet, siden B.T. bragte artiklen. Lægerne var blevet udsat for en storm af henvendelser fra bekymrede patienter, der overvejede, om de skulle droppe medicinen.

PÅ BAGGRUND AF EN stor engelsk undersøgelse blandt mennesker, der tager kolesterol-sænkende medicin, vurderer instituttet, at der vil være 349 flere dødsfald over de næste fem år, hvis 10 procent af de 400.000 mennesker, der i dag tager produktet Simvastatin, holder op med det, fordi de bliver skræmt af advarslerne i B.T.
Samtidig stiller instituttet spørgsmålstegn ved, om patienter, der tager produktet, er hårdere ramt af manglende sexlyst, søvnløshed og depressioner. I den engelske undersøgelse var der cirka lige så mange, der fik symptomer, blandt dem, der fik placebo, som blandt dem, der fik Simvastatin.
Journalist på B.T.s sundheds- og forbrugerredaktion Torben Bagge forsvarer sig med, at den første kilde i artiklen advarer mod at holde op med at tage medicinen uden først at konsultere en læge. De to næste kilder advarer dog ikke om faren for at dø en for tidlig død, hvis man dropper pillerne, men fokuserer mest af alt på eventuelle bivirkninger.
»Det er vel fint nok, at én kilde siger, at man ikke skal lade være med at tage det uden først at tale med en læge. Man må gå ud fra, at det er den mest autoritative kilde, da hun sidder i den afdeling, der kontrollerer lægemidlerne,« siger Torben Bagge.
Hvordan skal læserne kunne vurdere, hvad der er rigtigt og forkert, når der er to kilder, der advarer mod at tage produktet, og en kilde, der advarer mod produktet, men råder til at søge læge?
»Det må være læsernes egen afgørelse. I sidste ende er det vel også deres egen afgørelse, om de vil konsultere en læge.«
Jens Peter Kampmann fra IFR vil gerne vide, hvorfra B.T. har sin dokumentation for, at medicinen skulle smadre folks sexliv. Til det svarer Torben Bagge:
»Vi sidder jo ikke med undersøgelserne i hånden. I den sammenhæng har det fortrinsvist været den engelske presse, som havde nogle historier om det den dag, og kolesterol-forskeren Uffe Ravnskov, der har skrevet en bog om det, som var kilderne,« siger Torben Bagge.

NÅR DER IKKE ER TID til at studere undersøgelser, så handler det ifølge Torben Bagge om, at der ikke er mere end to-tre timer til hver artikel.
»Vi er altid underlagt der her med, at vi skal lave en artikel her og nu. Der er ikke syv dage til at indhente videnskabelige rapporter.«
Han hæfter sig ved, at EUs lægemiddelagentur kræver indlægssedlerne ændret, så der kommer advarsler om eventuelle bivirkninger.
»Det er utroligt, at man mener, at man ikke skal bringe det frem. Det med, at så og så mange vil dø, er bare fantasifulde beregninger, der ingen baggrund har. De ved ikke, hvor mange der læser vores avis, og hvordan de bruger artiklen. De fleste vil vel læse sådan en artikel og så tale med en læge,« siger Torben Bagge. /

1 Kommentar

Uffe Ravnskov
30. AUGUST 2008
Re: Potensadvarsel kan koste 349 liv
Det er deprimerende at så mange journalister, både i Danmark og i udlandet,  er så autoritetstro. Alt hvad Torben Bagge skrev i BT er korrekt. Hvorfor ikke læse min bog; der findes alle fakta dokumenteret. Og tro ikke at jeg er alene om mine synspunkter. I THINCS, The International Network of Cholesterol Skeptics ( http://www.thincs.org ), en organisation som jeg startede for nogle år siden, findes der op imod hundrede læger, professorer og forskere som deler mine synspunkter. Vi har imidlertid ikke så let for at komme til orde; lægemiddelindustrien har et fast økonomisk greb om de medicinske tidsskrifter og forskerne på området. Der findes imidlertid mange lænker på vores hjemmeside med interessant information om levnedsmiddel- og medicinalindustriens vildledende politik.