Ny journalistforening: DJ vil stække os

Den nye journalistforening under DJ mener, at forbundsledelsen forsøger at stække dem, når foreningen ikke kan få lov til at lave kollektive medlemsskaber. Formand Mogens Blicher Bjerregård afviser. Spørgsmålet tages op på hovedbestyrelsesmøde

Dansk Journalistforbund får snart en ny forening for de medlemmer, der laver “fri og uafhængig journalistik”. 28 medlemmer gik sammen og startede foreningen i januar, og om få uger er der stiftende generalforsamling.

Men nu har foreningen mødt modstand. Det er i hvert fald sådan, stifter Rasmus Mark Pedersen ser på det. Han er til daglig tillidsrepræsentant på Radio24syv.

DJ’s forretningsudvalg har afvist, at hele medarbejderforeninger kan melde sig ind i journalistforeningen. Det skal ske enkeltvis medlem for medlem, lyder det.

»Vi har lige fra start gerne villet, at en hel medarbejderforening kan sige: Vi laver alle sammen fri og uafhængig journalistik, og derfor melder vi os alle ind. Det har vi ventet på, at DJ fandt en god og praktisk løsning på. Men nu har man så besluttet, at det må vi ikke,« siger Rasmus Mark Pedersen og fortsætter:

»Det er en stor bet, fordi vi rent faktisk er i gang med at få opbakning fra medarbejderforeninger. Vi har allerede fået forhåndsgodkendelse fra medarbejderforeninger, der i alt repræsenterer over 1.700 medlemmer, og vi har ikke hørt fra alle endnu, så vi regner med, at tallet vil stige. Det er dem, ledelsen nu lægger sig ud med.«

Ledelsen beskyldes for manglende opbakning

Rasmus Mark Pedersen mener, at beslutningen er udtryk for, at DJ’s ledelse dybest set ikke bakker op om den nye journalistforening.

»Jeg kan kun tolke beslutningen som politisk motiveret. De gør, hvad de kan, for at stække os. Det er påfaldende, at hver eneste gang, DJ’s ledelse taler om journalistforeningen, synes de, det er en god ide. Men i deres handlinger virker det, som om de ikke vil have os.«

Formand for DJ Mogens Blicher Bjerregård afviser blankt, at der er politik bag beslutningen om ikke at godkende kollektive medlemskaber:

»Jeg vil meget gerne understrege, at der ikke er noget politisk motiv i den sammenhæng. Vi har ikke noget ønske om at stække foreningen. Jeg kan sagtens se nogle gode tanker og takter i den forening. Jeg ved ikke, hvilke andre handlinger han refererer til,« siger formanden, der fortæller, at beslutningen er truffet ud fra forbundets demokratiske grundprincipper:

»Vores overvejelser går på, at det må være det enkelte medlem, der selv bestemmer, hvad man gør, og hvilke grupper man vil være medlem af. Man kan ikke tvinge nogen til at melde sig ind i grupper, uanset hvor gode og rigtige de er. Det er en helt grundlæggende demokratisk ting,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Nye vedtægter fremlægges tirsdag

Rasmus Mark Pedersen kan ikke se, at de forslåede kollektive medlemskaber ville være et demokratisk problem:

»Der står, at medlemskab af interesseforeninger er frivilligt. Det synes jeg også, vi lever op til. En medarbejderforening melder sig jo frivilligt ind. Forretningsudvalget tolker så den paragraf anderledes, og det undrer vi os meget over.«

Initiativtageren bag den nye forening fortæller, at man på hovedbestyrelsesmødet, som starter tirsdag, vil fremlægge nye vedtægter, hvor det fremgår, at enkeltmedlemmer altid kan melde sig ud af den nye forening, selv om medarbejderforeningen har meldt dem ind.

»Hvis de stemmer imod dem, så stemmer de imod journalistforeningen. Vi synes allerede, vi har strakt os langt,« siger Rasmus Mark Pedersen.

Mogens Blicher Bjerregård lader dog umiddelbart ikke til at være venligere stemt på grund af den nye tilføjelse. Det skal være et aktivt tilvalg, hvis et medlem vil melde sig ind i den nye journalistforening – ikke et fravalg, understeger han:

»Nu må vi se på, hvad det er, der kommer. Helt grundlæggende skal man sige ja i stedet for nej. Eller i hvert fald have valget mellem ja eller nej,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

25 Kommentarer

Torben Duch Holm
9. APRIL 2014
Tak til forbundsledelsen for
Tak til forbundsledelsen for klare meldinger i forhold til den ny forening. Jeg synes, at det forud for det meget afgørende delegeretmøde i 2015 er rart at vide, hvor medlemmerne af forbundsledelsen står.
Hele diskussionen om, hvorvidt medarbejderforeninger kan melde sig kollektivt ind, synes jeg rejser debat om vigtige principper i forhold til afvejning mellem kollektive interesser og individuelle friheder. Og i en faglig organisation er det jo noget helt afgørende.
Uffe Gardel har nævnt eksemplet med IFJ´s Safety Fund . Måske bør vi i medarbejderforeningerne i fremtiden give hvert enkelt medlem muligheden for at vælge til eller fra i forhold til medarbejderforeningers bidrag?
Mere alvorlig er diskussionen, hvis man fører den videre til f.eks. spørgsmålet om, hvorvidt kolleger i det hele taget bør være medlemmer af DJ?
Jeg indrømmer, at jeg i nogle situationer har lagt pres på kolleger. Det samme gælder spørgsmålet om overholdelse af kollektive aftaler som f.eks. overenskomsten. Nu vil det vel være et naturligt skridt, at et flertal i hovedbestyrelsen med henvisning til individuelle friheder beder mig undskylde den opførsel.
Jeg kan meget langt følge Ramus Mark Pedersens bekymring for, at hovedbestyrelses beslutning er politisk motiveret, og måske er det udtryk for af DJ´s ledelse dybest set ikke bryder sig om den ny forening. Her er forbundslovenes paragraf 23 så blevet et vigtigt kampmiddel.
Heldigvis så er der forholdsvis god tid til det videre arbejde med den ny forening. Jeg mener først at foreningen for alvor bliver vigtigt, hvis den omdiskuterede fusion med KS skulle gå igennem på næste delegeretmøde.
For mig er der to løsninger. Hvis hovedbestyrelsen virkelig mener sin støtte til arbejdet med den ny forening, så kan den jo bakke op om et ønske om at ændre forbundets love.
Den anden mulighed er, at bestræbelserne på lidt længere sigt kommer til at gå på at gøre den ny forening til en specialforening. Så kan jeg forstå, at medlemskab er obligatorisk. Så er problemet jo løst.


V.h.
Torben Duch Holm, tillidsmand, NORDJYSKE
Cathrine Reinert
9. APRIL 2014
Kære Alle

Kære Alle

Ro på.

Jeg er en af medinitiativtagerne bag den nye journalistforening.

Min indgangsvinkel er ikke, at foreningen skal stå for overenskomster. Det kan tillidsfolkene på de respektive arbejdspladser bedst klare selv. Jeg er selv tillidsmand på TV2 Odense, og her har vi det godt med at indgå vores egne aftaler.

Den nye journalistforening har endnu ikke hverken noget navn eller program, udover at vi søger ildsjæle, der vil hjælpe til med at få indflydelse på vores arbejdsforhold, sørge for at vi bliver hørt f.eks. ifm Offentlighedsloven og at vi fremmer den gode journalistik.

Der er stiftende generalforsamling lige efter Fagligt Forum på Hotel First, Molestien 11, KBH SV.
Det er d. 24. april kl. 13.30 - det er her vi begynder, og det er her du kan møde op og være med.

Jeg holder af ytringsfrihed, men debatten her har taget en forkert drejning. Lad os i stedet stå sammen og skabe et nørdested for engagerede journalister ! Selv Mogens Blicher Bjerregaard har sagt til mig, at han bakker op.
Rasmus MP
9. APRIL 2014
Kære Jeppe

Kære Jeppe
At være med til at dele pressekort ud er det samme som at uddele pressekort til tusindvis af mennesker.
At det først er et mål på længerr sigt, er ikke det samme som, at det slet ikke er det, det handler om.
At medarbejderforeninger, der repræsenterer 1700 medlemmer, gerne vil have lov til at blive medlemmer, er ikke det samme som, at det haster med at få meldt alle ind kollektivt.
Når du putter 50 procent oveni et hvert udsagn, så kan jeg godt forstå, du bliver forvirret.
Jeg forsøger at forklare, hvordan beslutningen faldt i Fredericia, og hvordan vi efterfølgende har arbejdet med en tre års plan i arbejdsgruppen.
Jeg håber, det var opklaring nok.
MP
Rasmus MP
8. APRIL 2014
Jeppe - Helt enig. Det ville
Jeppe - Helt enig. Det ville have været utidigt, hvis nogen på nogen måde havde i sinde at gøre, som du beskriver. Det er heldigvis heller ikke, det vi vil.
Du tager nogle af de potentielle sager, vi kan se i et 3-5-10 årigt perspektiv og tror, vi vil gøre det i morgen.
Netop for at starte stille op, bygge et fundament, få noget opbakning og legitimitet, så kaster vi os ikke ud i en stor delegeretmødediskussion og forlanger at få lov til alt muligt. Vi skal have legitimitet først.
Ja, vi vil påvirke forbundets mediepolitik. Og ja, vi vil gerne have en klar stemme i mediedebatten. Ja, vi vil styrke journalistikken. Men det tager tid.
Derfor er tanken nemlig at begynde på lavest mulige trin i forbundet - som en interesseforening. Og får vi en stor opbakning, så kan vi muligvis tage næste step og næste. Muligvis blive en specialforening, muligvis en specialgruppe, muligvis noget andet i en fremtidig struktur. Men det vil tage tid, debatter og diskussioner. Vi kommer ikke som en tyv i natten.
Nu har denne forening foreløbigt været to år undervejs. Der er lang vej til næste skridt.
Og bare for at opklare - Uffes personlige ønske om at foreningen skal forhandle overenskomster, er altså på intet tidspunkt blevet en del af arbejdsgruppens officielle politik. Og er heller intet arbejdsgruppen foreslår til generalforsamlingen.
Jeg har sagt, vi vil være med til at skabe bedre overenskomster - det kan man gøre på uendeligt mange måder. Fx ved at lade medarbejderforeninger forene sig. Fx ved at skabe bånd mellem freelancere og tillidsfolk. Det må vi tage på sigt. Lad os først lige komme i gang.
Uffe Gardel
8. APRIL 2014
Den nye forening vil hverken
Den nye forening vil hverken forhandle overenskomster eller udstede pressekort – alene af den grund at den ikke er stiftet endnu, så den har endnu ikke noget den vil, eller noget den mener. Vi er forskellige mennesker som gerne vil nogle forskellige ting med den nye forening, og jeg har sagt hvad jeg gerne ville. Andre vil noget andet.

Nogle af os er meget skeptiske over for fusionen. Og nogle af os ville være mindre skeptiske, hvis vi havde en stærk journalistforening til at tale journalisternes sag i DJ. Hvilket ikke er noget tilbud om en studehandel, og slet ikke et udtryk for hvad den nye forening måtte mene.

Journalistforeningen vil, som andre foreninger, blive præget af sine medlemmer. At tro at jeg skulle kunne tale på foreningens vegne, endda før den er stiftet, det er nok alligevel at tillægge mig mere indflydelse end jeg har – især da jeg ikke stiller op til foreningens bestyrelse, men bliver hjemme på Berlingske og passer mit tillidsmandshverv.

Bedste hilsner, Uffe Gardel

Flere