search

Ny journalistforening: DJ vil stække os

Den nye journalistforening under DJ mener, at forbundsledelsen forsøger at stække dem, når foreningen ikke kan få lov til at lave kollektive medlemsskaber. Formand Mogens Blicher Bjerregård afviser. Spørgsmålet tages op på hovedbestyrelsesmøde

Dansk Journalistforbund får snart en ny forening for de medlemmer, der laver “fri og uafhængig journalistik”. 28 medlemmer gik sammen og startede foreningen i januar, og om få uger er der stiftende generalforsamling.

Men nu har foreningen mødt modstand. Det er i hvert fald sådan, stifter Rasmus Mark Pedersen ser på det. Han er til daglig tillidsrepræsentant på Radio24syv.

DJ’s forretningsudvalg har afvist, at hele medarbejderforeninger kan melde sig ind i journalistforeningen. Det skal ske enkeltvis medlem for medlem, lyder det.

»Vi har lige fra start gerne villet, at en hel medarbejderforening kan sige: Vi laver alle sammen fri og uafhængig journalistik, og derfor melder vi os alle ind. Det har vi ventet på, at DJ fandt en god og praktisk løsning på. Men nu har man så besluttet, at det må vi ikke,« siger Rasmus Mark Pedersen og fortsætter:

»Det er en stor bet, fordi vi rent faktisk er i gang med at få opbakning fra medarbejderforeninger. Vi har allerede fået forhåndsgodkendelse fra medarbejderforeninger, der i alt repræsenterer over 1.700 medlemmer, og vi har ikke hørt fra alle endnu, så vi regner med, at tallet vil stige. Det er dem, ledelsen nu lægger sig ud med.«

Ledelsen beskyldes for manglende opbakning

Rasmus Mark Pedersen mener, at beslutningen er udtryk for, at DJ’s ledelse dybest set ikke bakker op om den nye journalistforening.

»Jeg kan kun tolke beslutningen som politisk motiveret. De gør, hvad de kan, for at stække os. Det er påfaldende, at hver eneste gang, DJ’s ledelse taler om journalistforeningen, synes de, det er en god ide. Men i deres handlinger virker det, som om de ikke vil have os.«

Formand for DJ Mogens Blicher Bjerregård afviser blankt, at der er politik bag beslutningen om ikke at godkende kollektive medlemskaber:

»Jeg vil meget gerne understrege, at der ikke er noget politisk motiv i den sammenhæng. Vi har ikke noget ønske om at stække foreningen. Jeg kan sagtens se nogle gode tanker og takter i den forening. Jeg ved ikke, hvilke andre handlinger han refererer til,« siger formanden, der fortæller, at beslutningen er truffet ud fra forbundets demokratiske grundprincipper:

»Vores overvejelser går på, at det må være det enkelte medlem, der selv bestemmer, hvad man gør, og hvilke grupper man vil være medlem af. Man kan ikke tvinge nogen til at melde sig ind i grupper, uanset hvor gode og rigtige de er. Det er en helt grundlæggende demokratisk ting,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Nye vedtægter fremlægges tirsdag

Rasmus Mark Pedersen kan ikke se, at de forslåede kollektive medlemskaber ville være et demokratisk problem:

»Der står, at medlemskab af interesseforeninger er frivilligt. Det synes jeg også, vi lever op til. En medarbejderforening melder sig jo frivilligt ind. Forretningsudvalget tolker så den paragraf anderledes, og det undrer vi os meget over.«

Initiativtageren bag den nye forening fortæller, at man på hovedbestyrelsesmødet, som starter tirsdag, vil fremlægge nye vedtægter, hvor det fremgår, at enkeltmedlemmer altid kan melde sig ud af den nye forening, selv om medarbejderforeningen har meldt dem ind.

»Hvis de stemmer imod dem, så stemmer de imod journalistforeningen. Vi synes allerede, vi har strakt os langt,« siger Rasmus Mark Pedersen.

Mogens Blicher Bjerregård lader dog umiddelbart ikke til at være venligere stemt på grund af den nye tilføjelse. Det skal være et aktivt tilvalg, hvis et medlem vil melde sig ind i den nye journalistforening – ikke et fravalg, understeger han:

»Nu må vi se på, hvad det er, der kommer. Helt grundlæggende skal man sige ja i stedet for nej. Eller i hvert fald have valget mellem ja eller nej,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Kommentarer
25
Uffe Gardel
07.04.14 10:52
Det vil være klogt af
Det vil være klogt af forbundsledelsen ikke at stritte for meget imod den nye journalistforening.

Jo stærkere journalistforeningen bliver, jo lettere vil det være at få et ja til fusionen. For selv om mange af os mener at fusionen er en dårlig idé, så tror vi også at skaden kan begrænses, hvis vi får en stærk og levedygtig journalistforening. Derfor er det rigtig dumt af forbundsledelsen at kaste sig ud i dette slagsmål.

Det er heller ikke rimeligt at gøre. En medarbejderforening er et kollektiv. Den taler på sine medlemmers vegne - til den lokale ledelse, men også til DJ. Derfor er det helt naturligt, at en medarbejderforening kan melde sig ind journalistforeningen, hvis opgave jo først og fremmest bliver at diskutere politik med DJ.

DJ har aldrig haft problemer med, at medarbejderforeninger kollektivt donerede store beløb til IFJs Safety Fund. Men at melde sig ind i en forening, som skal være en del af DJ? Dét må man ikke. Det er svært at forstå som andet end et obstruktionsforsøg. Og det er som sagt meget, meget uklogt af forbundsledelsen.

Uffe Gardel, tillidsmand på Berlingske
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
07.04.14 12:48
Kære Rasmus.

Kære Rasmus.

Du er simpelthen nødt til at komme ned fra træet. Nej, "ledelsen" lægger sig ikke ud med 1700 medlemmer. Forretningsudvalget (FU) beskytter derimod de 1700 medlemmers ret til selv at bestemme, hvilke interesseforeninger de vil meldes ind i og evt. betale kontingent til.

Og dermed har jeg vist også meldt ud, hvor jeg står i den her sag. At du kan finde på at forsøge at vinkle det som et overgreb fra FU's side går simpelthen over min forstand. Er vi enige om, at det er jer, der vil lave en ordning, hvor det enkelte medlem ikke selv har mulighed for at beslutte, om han/hun vil meldes ind i interesseforening? Begrebet "interesseforening" antyder ellers, at det bør være en frivillig, selvstændig handling, og det gælder således også her.

Der er intet i FU's afgørelse, der forhindre folk i at melde sig ind. Kommer det til at tage længere tid at få bygget en medlemsskare op, end hvis I fik mulighed for at lave kollektive indmeldelser? Selvfølgelig. Omvendt kan du på den måde føle dig sikker på, at ingen kan angribe jeres demokratiske legitimitet ved at påpege, at folk ikke nødvendigvis selv har tilsluttet sig. Opbygning af demokratisk legitimitet tager tid, og forsøg på at skyde genvej har det med at kvæle den. Derfor er du også nødt til at lære at skelne mellem modstand mod selve foreningen og så modstand mod genveje som den, I forsøger at skyde her. Også selvom det ville være federe, hvis det gik stærkere. Vi kan alligevel ikke bruge en journalistforening til noget, hvis der kan sås tvivl om legitimiteten.

Og Uffe; hvor går grænsen for, hvad dette kollektiv kan forpligte sine medlemmer til? Findes den overhovedet? For der er godt nok langt fra at lade en foreningsledelse disponere over foreningens lovligt indkrævede kontingentindtægter (som fx en donation til IFJ's Safety Fund) og til at give den ret til at beslutte, hvilke foreninger det enkelte medlemmer skal være medlem af (og evt. betale kontingent til).

Medlemmer af Journalistforbundet har de rettigheder og pligter, som forbundets love og vedtægter opstiller. Det samme gælder for medarbejderforeninger, specialgrupper og andre konstruktioner. Og intet sted står der, at én type medlemskab medfører en uddelegering af retten til selv at beslutte øvrige medlemskaber. Og gudskelov for det. Så er det heldigvis det enkelte medlem, som bestemmer, hvilke foreninger og kollektiver deres penge skal gå til - uagtet om det er en journalistforening eller ÆldreSagen.

Mvh Troels
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
07.04.14 13:00
Det er ikke det enkelte
Det er ikke det enkelte medlem, der skal være medlem af journalistforeningen. Det er medarbejderforeningen som sådan, der melder sig ind. Jeg tror ikke det er noget forbundsledelsen overhovedet er i stand til forbyde en medarbejderforening at gøre - og det vil være klogt at lade være med at prøve at gøre det. Ja, det er bare et godt råd.
Fremhævet af Journalisten
Jens Ringberg
07.04.14 13:17
Ro på, venner. Må jeg ikke
Ro på, venner. Må jeg ikke opfordre alle til lige at klappe hesten - frem for alt Rasmus Mark og hans følgesvende i den nye journalistforening i Journalistforbundet.

Hør nu her: Jeg betaler i forvejen kontingent til og er medlem af følgende organer: A-kassen, forbundet, Journalistgruppen i DR OG Kreds I.

Altså fire styk. Med en vis portion overlap i de aktiviteter, de står for og tilbyder. Såsom varetagelse af faglige interesser - og debatter om journalistik.

Nu vil I have at jeg skal kunne tvinges ind i et endnu et fællesskab - vel at mærke i en situation, hvor hele vores forbunds fremtid, opgaver og struktur er kastet op i luften i en nervepirrende fusionsproces.

Tag nu tingene i rækkefølge. Måske skal vi fusioneres. Sker det, så skal hele strukturen selvsagt gentænkes - altså, hvor mange organer skal jeg fremover være medlem af.

Umiddelbart virker det rimeligt at forbundsledelsen lige trækker vejret. Også selv om ivrige og sympatiske folk har dannet en forening.

VH (Gad vide i øvrigt, om Journalistgruppen overhovedet kan få lov at melde sig ind i den nye forening - hvem afgør om alle DJ-medlemmer i DR laver "fri og uafhængig journalistik"?)
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
07.04.14 16:40
Kære Troels

Kære Troels

Jeg er ked af din meget konfrontatoriske facon. Og jeg er ked af, at forbundsledelsen og forretningsudvalget ikke søger nogen form for dialog i denne sag, som jeg synes, bunder i misforståelser.

På Fredericia-mødet i januar blev forsamlingen af primært toneangivende tillidsfolk enige om, at medarbejderforeningerne gerne vil have lov til at at blive medlem af den nye forening. Det fortalte jeg klart den gang.

Siden har vi haft et møde med forbundsledelsen, hvor vi gentog ønsket. Her blev sagt, at de ikke var glade for medarbejderforeningernes ønske, men det blev ikke nævnt, at de ville modarbejde det.

Det er først her for en uge siden, hvor medarbejder i forbundet videreformidler forretningsudvalgets afgørelse, at vi blev klar over holdningen. En holdning der bærer præg af misforståelser.

For nej, vi har aldrig haft et ønske at have folk med i foreningen, der ikke har lyst til at være med. Aldrig. Det er medarbejderforeningernes medlemmer, der har haft et ønske om at have muligheden for at melde sig ind samlet.

Medarbejderforeningerne har jo et levende medlemsdemokrati, hvor det enkelte medlem kommer til orde. Nogle foreninger vælger, at de bør være med i den nye journalistforening. Nogle vælger, at folk skal melde sig ind enkeltvist. Begge dele er vi helt cool med.

Det er ikke topstyrede beslutninger, men åbne, demokratiske processer, hvor medarbejderforeningerne selv tager beslutningen. Det synes jeg, I bør have respekt for i hovedbestyrelsen.

Og jeg håber virkelig, I lytter. På medarbejderforeningerne og på begrundelserne. For vi har forsøgt at lytte til forretningsudvalget, og de argumenter, der bliver brugt.

Derfor er vi kommet frem til et kompromisforslag. Det tager forhåbentlig højde for vores ønske om, at vi ikke vil have medlemmer, der ikke vil være med i foreningen, til forretningsudvalgets tolkning af forbundets vedtægter og til medarbejderforeningernes ønske om kollektivt medlemsskab.

Jeg forsøger at nævne det i artiklen, men du kan læse det helt klart her. Vi tænker at skrive sådan i vores vedtægter:
"Medlemskab er frivilligt. Medarbejderforeninger og specialgrupper under Dansk Journalistforbund kan indmelde sig kollektivt, men det enkelte medlem kan til hver en tid selv melde sig ud. De indmelder sig med det antal af deres egne medlemmer, som kan optages i foreningen."

Det håber jeg, du og dine kollegaer i hovedbestyrelse godkender de kommende dage sammen med resten af vores foreslåede vedtægter, som du og andre interesserede kan læse her: http://bit.ly/1emdZ8r

Så for at svare på det spørgsmål: Nej, det er ikke arbejdsgruppen, der på eget initiativ vil lave regler om kollektivt medlemsskab. Det er noget medarbejderforeningerne har bedt os om.

Og jeg håber, vi nu har fundet en løsning, der både gør dig og dem tilfredse.

Bedste hilsner,
Rasmus MP
- talsmand for arbejdsgruppen, der forbereder den nye journalistforening.
Fremhævet af Journalisten
Ramsus MP
07.04.14 16:42
Og Jens Ringberg - Det er
Og Jens Ringberg - Det er helholdvist medlemmet og medarbejderforeningerne selv, der vurderer, om de laver fair og uafhængig journalistik jvf medieansvarsloven.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
07.04.14 16:58
Hej Uffe

Hej Uffe

Det er godt en tåbelig sammenblanding af tingene.

Og det ligner jo nærmest afpresning overfor DJ.

Jeg er i den grad modstander af KS-fusionen.

Og jeg så gerne en seriøs indsats for journalistikken.

Men jeres metoder får Journalistforeningen til at ligne et kup-forsøg i DJ. Og det har intet med journalistik at gøre.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Esben Christensen
07.04.14 19:16
Hold da op - der bliver truet
Hold da op - der bliver truet og spruttet fra de "toneangivende tillidsfolk", der har besluttet at kæmpe for den uafhængige journalistik.

I første forsøg forstod jeg det ikke. Hvordan kan det være det samme, som at forbundet er imod den nye forening, hvis folk selv skal melde sig ind?

Jeg forstod i hvert fald ikke, hvorfor de store mediers foreninger har behov for at sætte sig så markant på magten i den nye forening. Skal den nye forening ikke beskæftige sig med udviklingen af fri og uafhængig journalistik? Hvorfor gøres det bedst med absolut magt til "toneangivende tillidsfolk"?

Men så læste jeg Journalisten fra i december, her har de talt med den - i ovenstående tråd - stærkt truende Uffe Gardel:
"Hvis tillidsmand på Berlingske Uffe Gardel skal støtte en journalistgruppe, skal den have mandat til at forhandle overenskomster og føre mediepolitik om for eksempel mediestøtte og offentlighedslov på vegne af DJ.
»En journalistgruppe skal have reelle kompetencer, ellers kan det være lige meget,« siger han. Den vision vil reelt betyde, at DJ får et forbund i forbundet.
»Det er muligvis den rigtige vej at gå,« siger Uffe Gardel."
https://journalisten.dk/journalistgruppe-i-dj

Der faldt jeg ned igen. Nu er det noget, jeg forstår: Magten i den nye journalistforening er så vigtig for de store medarbejderforeninger - at de er villige til at sprænge forbundet (eller hvordan skal vi ellers tolke jeres trusler, kære "toneangivende tillidsfolk"?) Fordi de vil varetage egne interesser: I forhold til overenskomster og i forhold til mediestøtte.
Hvordan mon sådan en forsamling af medarbejderforeninger vil agere, når mediestøtten skal gentænkes? Vil de forsøge at forsvare de hævdvundne rettigheder - til de store mediers fordele? Eller vil de først og fremmest se på, hvad der tjener den frie journalistik?

Vh,
Esben Christensen
Fremhævet af Journalisten
Esben Christensen
07.04.14 19:16
Hold da op - der bliver truet
Hold da op - der bliver truet og spruttet fra de "toneangivende tillidsfolk", der har besluttet at kæmpe for den uafhængige journalistik.

I første forsøg forstod jeg det ikke. Hvordan kan det være det samme, som at forbundet er imod den nye forening, hvis folk selv skal melde sig ind?

Jeg forstod i hvert fald ikke, hvorfor de store mediers foreninger har behov for at sætte sig så markant på magten i den nye forening. Skal den nye forening ikke beskæftige sig med udviklingen af fri og uafhængig journalistik? Hvorfor gøres det bedst med absolut magt til "toneangivende tillidsfolk"?

Men så læste jeg Journalisten fra i december, her har de talt med den - i ovenstående tråd - stærkt truende Uffe Gardel:
"Hvis tillidsmand på Berlingske Uffe Gardel skal støtte en journalistgruppe, skal den have mandat til at forhandle overenskomster og føre mediepolitik om for eksempel mediestøtte og offentlighedslov på vegne af DJ.
»En journalistgruppe skal have reelle kompetencer, ellers kan det være lige meget,« siger han. Den vision vil reelt betyde, at DJ får et forbund i forbundet.
»Det er muligvis den rigtige vej at gå,« siger Uffe Gardel."
https://journalisten.dk/journalistgruppe-i-dj

Der faldt jeg ned igen. Nu er det noget, jeg forstår: Magten i den nye journalistforening er så vigtig for de store medarbejderforeninger - at de er villige til at sprænge forbundet (eller hvordan skal vi ellers tolke jeres trusler, kære "toneangivende tillidsfolk"?) Fordi de vil varetage egne interesser: I forhold til overenskomster og i forhold til mediestøtte.
Hvordan mon sådan en forsamling af medarbejderforeninger vil agere, når mediestøtten skal gentænkes? Vil de forsøge at forsvare de hævdvundne rettigheder - til de store mediers fordele? Eller vil de først og fremmest se på, hvad der tjener den frie journalistik?

Vh,
Esben Christensen
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
07.04.14 20:33
Det er simpelt hen skrupskørt
Det er simpelt hen skrupskørt, dette her. En bred kreds af tillidsfolk fra store og små arbejdspladser, samt nogle freelancere, har aftalt at prøve at stifte en forening der kan tale for journalisterne i DJ. Det bliver nu gjort til et kupforsøg og en trussel om at sprænge DJ, og et HB-medlem vil oven i købet ”beskytte” 1.700 journalister mod deres egne tillidsfolk og medarbejderforeninger. Det er helt ude i hampen.

Og til Jens Ringberg: Alt det må du snakke med din egen medarbejderforening om. Hvis den vil gøre noget, du er uenig i, fx melde sig ind i journalistforeningen, så må du bruge demokratiet på din arbejdsplads til at tale imod det.
Fremhævet af Journalisten
RasmusSkat Andersen
07.04.14 21:01
Kære Rasmus MP

Kære Rasmus MP

Set udefra virker det bestemt ikke som om, at det er forbundets ledelse eller Troels G. Frølich, der er konfrontatoriske. Det er dig, der er ude med riven med udsagn som "Jeg kan kun tolke beslutningen som politisk motiveret. De gør, hvad de kan, for at stække os. Det er påfaldende, at hver eneste gang, DJ’s ledelse taler om journalistforeningen, synes de, det er en god ide. Men i deres handlinger virker det, som om de ikke vil have os."

Forbundets ledelsen ønsker blot at lade det enkelte medlem selv bestemme, hvilke grupper/foreninger man er medlem af. Det synspunkt deler jeg til fulde, Og heldigvis deler mine kollegaer det også, hvorfor metroxpress' medarbejderforeningen besluttede ikke at melde sig kollektiv ind i den nye forening, men i stedet lade det være op til hvert enkelt medlem.

I den forbindelse kan jeg godt blive lidt bekymret over jeres forhold til demokratiske beslutninger. I det skriv, jeg modtog fra jer, skrev I blandt andet:
"Vi åbner nemlig for kollektivt medlemsskab, hvor I som medarbejdergruppe kan lave en samlet indmelding. I må selv bestemme, om det er en formands-, bestyrelses- eller generalforsamlingsbeslutning."

Mao. vil I gerne acceptere, at én person - tillidsrepræsentanten - kan træffe beslutningen for samtlige andre medlemmer på arbejdspladsen.

Bevares, medarbejderne kan så altid vælte tillidsrepræsentanten, hvis de er uenige i beslutningen, men man kan vist ikke ligefrem kalde det "åbne, demokratiske processer".

vh.
Rasmus Skat Andersen
TR/Metroxpress

Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
08.04.14 07:25
Rasmus, vi har efterhånden
Rasmus, vi har efterhånden kendt hinanden længe nok til, at vi begge to godt ved, at vi er ret uenige om mange ting, men at vi godt kan diskutere fornuftigt alligevel og tage en øl bagefter. Derfor forstår jeg heller ikke, at du skyder mig en konfrontatorisk facon i skoene - særligt når du selv har åbnet den her diskussion med en ret skarp konfliktretorik, fordi du møder indvendinger, som i øvrigt på ingen måde truer eksistensen af den nye forening. Men det har andre kommenteret, så nok om det.

Det mest ærgerlige er, at I faktisk burde takke FU. De er ved at forhindre jer i at begå en katastrofal fejl, hvor jeres hastværk med at få samlet opbakning til den nye forening går ud over en så basal rettighed som selv at beslutte, hvilke foreninger medlemmerne vil være medlem af. Og det er af ret afgørende betydning for med hvilken legitimitet, den nye forening fremover kan agere.

Og FU "modarbejder" ikke den nye forening ved at stille krav om, at den lever op til forbundets vedtægter. Forbundets øverste tillidsvalgte er forpligtet til at sikre, at vedtægterne bliver overholdt, bl.a. for at beskytte det enkelte medlem. Og det er netop det, der er tale om her: Intet sted giver forbundets love og vedtægter medarbejderforeninger, specialgrupper eller -foreninger mandat til at træffe beslutning om, hvorvidt deres medlemmer også skal være medlemmer af andre foreninger eller grupper. Og tak for det - tænk, hvis Kreds 1's bestyrelse kunne sætte sig sammen med bestyrelsen for Foreningen af danske vinjournalister og blive enige om, at samtlige Kreds 1-medlemmer fremover også skulle være medlem der?

Som sagt er jeg glad for, at vedtægterne ikke overtrumfer det enkelte medlems ret til at bestemme, hvilke foreninger han/hun vil være interessemedlem af. Hvis de gjorde, havde vi efter min opfattelse et ret stort problem, og det ville i så fald kun kunne gå få langsomt med at få ændret det forhold.

Og jeg savner simpelthen et godt argument for, hvorfor det er vigtigt at have lov til kollektive indmeldelser. Og nej, for mig er det ikke et godt argument at en gruppe repræsentanter for den nye foreninger og medarbejderforeninger er blevet enige om en praksis, som der ikke er hjemmel til i vedtægterne, og som der som sagt efter min opfattelse heller aldrig bør være. Og det flytter heller ikke afgørende på tingene, at man trods alt har friheden til at melde sig ud igen bagefter. Hvorfor må folk ikke få lov til selv at melde sig ind, så den her forening kan vokse sig stor på en måde, som ikke kan så tvivl om den reelle tilslutning?

Og ja, Uffe, jeg vil beskytte de 1700 medlemmer - og ikke kun dem, men også resten af forbundets medlemmer mod tiltag, som der ikke er hjemmel til i vedtægterne. Og så er det i øvrigt ligegyldigt, om folkene bag det pågældende tiltag er forbundsformænd, HB-medlemmer, tillidsrepræsentanter eller stedfortrædende medlem af den lokale fredagsbar. Heldigvis er der ingen titler i DJ, som giver ret til at tilsidesætte medlemmernes vedtægtsbestemte rettigheder.

Jeg er i øvrigt ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad du mener med, at "det er medarbejderforeningen som sådan, der melder sig ind". I forslaget til vedtægter står der, som Rasmus var inde på, at grupper og foreninger kan melde sig ind "kollektivt". Det ville jeg umiddelbart forstå sådan, at det er de enkelte medlemmer, som bliver medlemmer af den nye foreninger på en gang.

Så vidt jeg kan se, er der intet i vedtægterne, der forhindre en medarbejderforening eller specialgruppe i at vedtage at donere penge til støtte for den nye journalistforening på samme måde, som kredse og grupper tidligere har støttet offentlighedsdemonstrationer og hvidbøger. Men hvis der er tale om, at en gruppe eller forening på en eller anden måde træffer beslutning på sine enkelte medlemmers vegne om, at de nu skal betale kontingent til en helt tredje forening, og at denne nu kan tale på deres vegne, så er det for mig at se en lidt for kreativ konstruktion.

Mvh Troels
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
08.04.14 09:16
Ro på. Der er ingen, der vil
Ro på. Der er ingen, der vil sprænge forbundet. Der er ingen, der er i gang med et kupforsøg. Der er ingen, der forsøger afpresning.

Vi forsøger at få skabt en interessegruppe, der vil kunne leve i forbundet på linje med andre interessegrupper. Vi ønsker sådan set bare ligestilling med grafikere, kommunikatører og andet godtfolk.

Inden for det journalistiske felt er der så en tradition for medarbejderforeninger. De udtrykker så på Fredericia-mødet et ønske om at kunne melde sig ind i samlet flok. Det forsøger vi i arbejdsguppen at imødekomme. Ligesom vi fx imødekommer freelancernes ønske om at kunne være med, bare de laver en smule journalistik.

Sagen er nu, at hovedbestyrelsen skal beslutte, om vores foreslåede vedtægter (http://bit.ly/1emdZ8r) er i mod forbundslovenes paragraf 23: http://journalistforbundet.dk/Filer/DJ/Dokumenter/Pjecer/Om%20DJ/Aktuelle%20love%20og%20vedtaegter.pdf

Det burde være en rent juridisk afgørelse, hvor vi faktisk troede, det ville gå glat i gennem. Der står intet i forbundslovene om, hvad medarbejderforeninger må melde sig ind i.

I stedet bliver vi mødt med et nej, der ikke bliver forklaret. Vi forsøger os nu med et nyt kompromis. Og jeg har virkelig behov for at høre, hvordan det på nogen måde strider mod forbundslovene. Vi vil bestemt ikke have medlemmer, der ikke ønsker at være en del af foreningen!

Jeg føler mig ærligt talt som en lus i mellem to negle. Medarbejderforeningernes medlemmer, der har et ønske om samlet indmeldelse, og forbundsledelsen, der siger nej uden ordentlig forklaring eller dialog. Ydermere en række konspirationsteoretikere, der råber kupforsøg fra sidelinjen.

Det er et svært sted at arbejde konstruktivt, men jeg forsøger.
Fremhævet af Journalisten
Mathias Bencke Fremmen
08.04.14 09:41
Jeg har som kritisk og
Jeg har som kritisk og uafhængig journalist og (næppe toneangivende) tillidsrepræsentant meget svært ved at se problemet.
Jeg kan sagtens se fornuften i en gruppe for journalister i et DJ, der udvider sig. Men gruppens succes kan da umuligt være betinget af, om man må lave kollektive indmeldelser eller ej.

Det er muligt, at du ser dit arbejder som konstruktivt, Rasmus. Det kan være svært at se med udtalelser som "De gør, hvad de kan, for at stække os" og "Hvis de stemmer imod dem, så stemmer de imod journalistforeningen".

Hvis vi nu lige trækker lidt af forårsluften ned i lungerne, så er det jo faktisk ikke det helt store problem, vel? Pressefotografforbundet er mig bekendt ret anerkendt og respekteret, når det kommer til spørgsmål om fotografers vilkår og arbejdsbetingelser. Og jeg mindes ikke, at man her er betinget af kollektive indmeldelser. Så når I gerne vil ligestilles med fotografer og andet godtfolk, så skulle vi måske nøjes med ligestilling og ikke positiv særbehandling.

Hvis du virkelig gerne vil arbejde konstruktivt, så spørger du lige dit Frederecia-bagland, om deres støtte til projektet virkelig afhænger af muligheden for kollektiv indmeldelse. Jeg tør godt gætte på svaret. Så kan I vende tilbage til at bruge jeres kampgejst på journalistikkens vilkår i stedet for at kæmpe med DJ-ledelsen.

Jeg støtter som nævnt idéen med gruppen. Men jeg kommer ikke til at anbefale mine medlemmer en fælles indmeldelse. Det giver altså bare ikke mening, at det enkelte medlem ikke skal træffe den beslutning selv. Og det er simpelthen ikke godt nok, at man bare frivilligt kan melde sig ud. Den frivillige udmelding beviser vel i øvrigt, at det er personer og ikke medarbejderforeninger, der er medlemmer.

KH
Mathias Bencke Fremmen
Kritisk journalist, tillidsmand og stor modstander af passiv accept
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
08.04.14 10:00
Jeppe - Du er klar over, at
Jeppe - Du er klar over, at vi rent faktisk luftede ideen på sidste delegeretmøde, ikke? Og at vi har været i gang med denne proces længere, end forbundsledelsen har med sine fusionsplaner?
Jeg synes ikke, 2 år er hverken hastværk eller en bagvej.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
08.04.14 10:06
Mathias, nu du selv nævner
Mathias, nu du selv nævner Pressefotografforbundet - så skal du måske være opmærksom på at alle pressefotografer i DJ er tvunget til at være medlemaf PF, personligt medlem. Det står i forbundslovenes § 22 stk. 1, at: "Medlemmer, der virker som pressefotografer, skal være tilsluttet
specialforeningen ”Pressefotografforbundet”."

Det som arbejdsgruppen for journalistforeningen har foreslået, er mere demokratisk. Det er ikke et individuelt medlemskab - det er i hvert fald ikke tænkt sådan - og det er noget den enkelte medarbejderforening skal tage stilling til.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
08.04.14 10:11
Og til alle jer, der mener,
Og til alle jer, der mener, jeg ikke er specielt konstruktiv i mine udtalelser: Jeg sagde faktisk i interviewet, at jeg var glad for at Mogens havde understreget overfor mig (da jeg havde ringet til ham), at det ikke var politisk motiveret, for da jeg hørte om beslutningen, kunne jeg "kun tolke beslutningen som politisk motiveret.".
Og ja, jeg er pissefrustreret. Vi forsøger at fortælle om vores ideer og vores proces så åbent som muligt. Både offentligt og i mails til hovedbestyrelsen. Hvorfor tog forretningsudvalget ikke en beslutning i januar? Hvorfor er der ingen, der ringer for at gå i dialog? Hvorfor er det ikke længere en juridisk vurdering, der skal tages?
Jeg forstår det ikke. Derfor lyder jeg relativt olm i interviewet. Jeg vil dialogen. Men det er godt nok svært, når jeg skal være mediator for to sider, der står og råber i hver sin ende.
Fremhævet af Journalisten
Henrik Vilmar
08.04.14 10:14
Denne debat synes jeg er
Denne debat synes jeg er voldsomt ødelæggende for de gode intentioner, der ligger bag Journalistforeningen.
Jeg var med i Fredericia, og bakker fuldt og helt op om en særlig gruppe for journalister på linje med de andre interessegrupper i DJ.
Jeg mener, at en sådan gruppe er særlig nødvendig hvis vi beslutter os for fusionere med KS.
Derfor er det stærkt uheldigt, at dette gode og nødvendige initiativ er ved at udvikle sig til konflikt mellem DJs ledelse og nogle af stifterne af foreningen. Min opfordring er; lad os nu i fællesskab finde en løsning. Sæt jer sammen -forbundsledelse og stiftere- og find en løsning på dette her.
En Journalistforening, der opstår i konflikt, og som det er ved at udvikle sig nu nærmest som modstandsbevægelse til det øvrige forbund er ikke en gruppe jeg har lyst til at være med i. Dette bør og kan løses ved forhandling, så vi kan stifte gruppen på et ordentligt demokratisk grundlag.
I Bestyrelsen i den medarbejderforening jeg repræsenterer, Journalistgruppen i DR, hvor jeg er næstformand, mener vi ikke at vi kan melde vore medlemmer ind kollektivt uden at spørge dem først. Derfor skal sagen om kollektivt indmeldelse afgøres på generalforsamling. Og det bakker jeg fuldt og helt op om. Men vi vil gerne give et økonomisk bidrag.
Så derfor. Hold nu fast i de gode intentioner der ligger bag mødet i Fredericia, og gå i yderligere dialog om hvordan medlemmerne skal meldes ind.
Yderligere dialog er i mine øjne også den bedste måde forbundsledelsen kan bakke op om dette nødvendige initiativ.
Fremhævet af Journalisten
Mathias Bencke Fremmen
08.04.14 11:14
Ja, det skulle jeg formentlig
Ja, det skulle jeg formentlig have været opmærksom på, Uffe. Men det ændrer jo for så vidt ikke på min pointe.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
08.04.14 16:38
Hej Uffe

Hej Uffe

I dit svar til Mathias Bencke Fremmen skriver du, at det, Journalistforeningens arbejdsgruppe har foreslået, ikke er et individuelt medlemsskab, og at det ikke er tænkt sådan. Og at det er noget, den enkelte medarbejderforening skal tage stilling til.

Altså kollektiv indmeldelse i foreningen.

En forening, som vil forhandle overenskomster, udstede pressekort og havde sin egen indflydelse på DJs udvikling omkring bl. a. mediestøtte og offentlighedslov.

Formenlig også KS-fusionen og ovenikøbet med karakter af en studehandlel, - eftersom du jo fortælller DJ, at hvis hovedstyrelsen støtter Journalistforeningen ( og dens kommende vedtægter, må man gå ud fra), så vil det hjælpe DJ med at få KS-fusionen igennem. Altså også selvom du selv åbenbart er modstander af fusionen.

Samtidig fortæller I, at der med i forberedelserne er der tillidsrepræsentanter fra journalistiske arbejdspladser, som skulle repræsenterer omkring 1700 medlemmer. Det kan man bl. a. se på Facebook.

Hvordan tror du iøvrigt, at det vil se ud med DJ og en Journalistforening i DJ, som begge skal forhandle overenskomster for medlemmerne?

Det her har ikke noget med journalistik at gøre.

Det er en skam, hvis I skyder jer selv sænk. Vi har brug for en indsats for journalistsikken. Det ville være noget bedre, hvis I mødte op til både Fagligt Forum og delegeretmødet med en stærk baggrund og et stærkt ønske om at styrke journalistikken i DK.

Venlig hilsen
Bodil Rohde

Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
08.04.14 19:38
Den nye forening vil hverken
Den nye forening vil hverken forhandle overenskomster eller udstede pressekort – alene af den grund at den ikke er stiftet endnu, så den har endnu ikke noget den vil, eller noget den mener. Vi er forskellige mennesker som gerne vil nogle forskellige ting med den nye forening, og jeg har sagt hvad jeg gerne ville. Andre vil noget andet.

Nogle af os er meget skeptiske over for fusionen. Og nogle af os ville være mindre skeptiske, hvis vi havde en stærk journalistforening til at tale journalisternes sag i DJ. Hvilket ikke er noget tilbud om en studehandel, og slet ikke et udtryk for hvad den nye forening måtte mene.

Journalistforeningen vil, som andre foreninger, blive præget af sine medlemmer. At tro at jeg skulle kunne tale på foreningens vegne, endda før den er stiftet, det er nok alligevel at tillægge mig mere indflydelse end jeg har – især da jeg ikke stiller op til foreningens bestyrelse, men bliver hjemme på Berlingske og passer mit tillidsmandshverv.

Bedste hilsner, Uffe Gardel
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
08.04.14 20:12
Jeppe - Helt enig. Det ville
Jeppe - Helt enig. Det ville have været utidigt, hvis nogen på nogen måde havde i sinde at gøre, som du beskriver. Det er heldigvis heller ikke, det vi vil.
Du tager nogle af de potentielle sager, vi kan se i et 3-5-10 årigt perspektiv og tror, vi vil gøre det i morgen.
Netop for at starte stille op, bygge et fundament, få noget opbakning og legitimitet, så kaster vi os ikke ud i en stor delegeretmødediskussion og forlanger at få lov til alt muligt. Vi skal have legitimitet først.
Ja, vi vil påvirke forbundets mediepolitik. Og ja, vi vil gerne have en klar stemme i mediedebatten. Ja, vi vil styrke journalistikken. Men det tager tid.
Derfor er tanken nemlig at begynde på lavest mulige trin i forbundet - som en interesseforening. Og får vi en stor opbakning, så kan vi muligvis tage næste step og næste. Muligvis blive en specialforening, muligvis en specialgruppe, muligvis noget andet i en fremtidig struktur. Men det vil tage tid, debatter og diskussioner. Vi kommer ikke som en tyv i natten.
Nu har denne forening foreløbigt været to år undervejs. Der er lang vej til næste skridt.
Og bare for at opklare - Uffes personlige ønske om at foreningen skal forhandle overenskomster, er altså på intet tidspunkt blevet en del af arbejdsgruppens officielle politik. Og er heller intet arbejdsgruppen foreslår til generalforsamlingen.
Jeg har sagt, vi vil være med til at skabe bedre overenskomster - det kan man gøre på uendeligt mange måder. Fx ved at lade medarbejderforeninger forene sig. Fx ved at skabe bånd mellem freelancere og tillidsfolk. Det må vi tage på sigt. Lad os først lige komme i gang.
Fremhævet af Journalisten
Rasmus MP
09.04.14 01:42
Kære Jeppe

Kære Jeppe
At være med til at dele pressekort ud er det samme som at uddele pressekort til tusindvis af mennesker.
At det først er et mål på længerr sigt, er ikke det samme som, at det slet ikke er det, det handler om.
At medarbejderforeninger, der repræsenterer 1700 medlemmer, gerne vil have lov til at blive medlemmer, er ikke det samme som, at det haster med at få meldt alle ind kollektivt.
Når du putter 50 procent oveni et hvert udsagn, så kan jeg godt forstå, du bliver forvirret.
Jeg forsøger at forklare, hvordan beslutningen faldt i Fredericia, og hvordan vi efterfølgende har arbejdet med en tre års plan i arbejdsgruppen.
Jeg håber, det var opklaring nok.
MP
Fremhævet af Journalisten
Cathrine Reinert
09.04.14 08:57
Kære Alle

Kære Alle

Ro på.

Jeg er en af medinitiativtagerne bag den nye journalistforening.

Min indgangsvinkel er ikke, at foreningen skal stå for overenskomster. Det kan tillidsfolkene på de respektive arbejdspladser bedst klare selv. Jeg er selv tillidsmand på TV2 Odense, og her har vi det godt med at indgå vores egne aftaler.

Den nye journalistforening har endnu ikke hverken noget navn eller program, udover at vi søger ildsjæle, der vil hjælpe til med at få indflydelse på vores arbejdsforhold, sørge for at vi bliver hørt f.eks. ifm Offentlighedsloven og at vi fremmer den gode journalistik.

Der er stiftende generalforsamling lige efter Fagligt Forum på Hotel First, Molestien 11, KBH SV.
Det er d. 24. april kl. 13.30 - det er her vi begynder, og det er her du kan møde op og være med.

Jeg holder af ytringsfrihed, men debatten her har taget en forkert drejning. Lad os i stedet stå sammen og skabe et nørdested for engagerede journalister ! Selv Mogens Blicher Bjerregaard har sagt til mig, at han bakker op.
Fremhævet af Journalisten
Torben Duch Holm
09.04.14 12:54
Tak til forbundsledelsen for
Tak til forbundsledelsen for klare meldinger i forhold til den ny forening. Jeg synes, at det forud for det meget afgørende delegeretmøde i 2015 er rart at vide, hvor medlemmerne af forbundsledelsen står.
Hele diskussionen om, hvorvidt medarbejderforeninger kan melde sig kollektivt ind, synes jeg rejser debat om vigtige principper i forhold til afvejning mellem kollektive interesser og individuelle friheder. Og i en faglig organisation er det jo noget helt afgørende.
Uffe Gardel har nævnt eksemplet med IFJ´s Safety Fund . Måske bør vi i medarbejderforeningerne i fremtiden give hvert enkelt medlem muligheden for at vælge til eller fra i forhold til medarbejderforeningers bidrag?
Mere alvorlig er diskussionen, hvis man fører den videre til f.eks. spørgsmålet om, hvorvidt kolleger i det hele taget bør være medlemmer af DJ?
Jeg indrømmer, at jeg i nogle situationer har lagt pres på kolleger. Det samme gælder spørgsmålet om overholdelse af kollektive aftaler som f.eks. overenskomsten. Nu vil det vel være et naturligt skridt, at et flertal i hovedbestyrelsen med henvisning til individuelle friheder beder mig undskylde den opførsel.
Jeg kan meget langt følge Ramus Mark Pedersens bekymring for, at hovedbestyrelses beslutning er politisk motiveret, og måske er det udtryk for af DJ´s ledelse dybest set ikke bryder sig om den ny forening. Her er forbundslovenes paragraf 23 så blevet et vigtigt kampmiddel.
Heldigvis så er der forholdsvis god tid til det videre arbejde med den ny forening. Jeg mener først at foreningen for alvor bliver vigtigt, hvis den omdiskuterede fusion med KS skulle gå igennem på næste delegeretmøde.
For mig er der to løsninger. Hvis hovedbestyrelsen virkelig mener sin støtte til arbejdet med den ny forening, så kan den jo bakke op om et ønske om at ændre forbundets love.
Den anden mulighed er, at bestræbelserne på lidt længere sigt kommer til at gå på at gøre den ny forening til en specialforening. Så kan jeg forstå, at medlemskab er obligatorisk. Så er problemet jo løst.


V.h.
Torben Duch Holm, tillidsmand, NORDJYSKE
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen