Mod etiske investeringer

Selv om man gerne vil investere sine pensionsmidler etisk korrekt, så er det ikke så let. Hverken PFA eller Danica, som journalistforbundet samarbejder med, måler nemlig firmaer efter et etisk barometer.

Men måske bliver det snart anderledes. På delegeretmødet triumferede KaJO, de journaliststuderende fra Odense, med at få vedtaget følgende udtalelse: "HB pålægges at arbejde for, at det enkelte medlem får stadig bedre mulighed for at placere egne pensionsmidler ud fra etiske hensyn".

0 Kommentarer