Medieaftalen er på plads – sådan ser den ud

Regeringen og Dansk Folkeparti landede aftalen om medieforliget i nat. Den byder blandt andet på en stor nedskæring i DR og en udflytning af Radio24syv

Efter et konfliktfyldt forhandlingsforløb har regeringen med kulturminister Mette Bock i spidsen landet en aftale på medieområdet med Dansk Folkeparti.

Her er aftalens indhold:

Der vil over de næste fem år blive sparet 20 procent på DR.

DR skal lukke to tv-kanaler, så man går fra seks til fire tv-kanaler.

Licensen afskaffes. I stedet skal danskerne fremover betale til DR over skatten. Det skal være endeligt ændret i 2022.

Der bliver sendt en ny tv-kanal i udbud i Danmark. Den får et offentligt tilskud på 50 millioner kroner. Den skal ligge vest for Storebælt.

Der bliver sendt en ny digital radiokanal i udbud til formidling af kultur, herunder klassisk musik. Kanalen udbydes med et årligt offentligt tilskud på 30 mio. kr. og med adgang til reklameindtægter mv. Den skal ligge vest for Storebælt.

Radio24syv vil i 2019 blive sendt i udbud igen, og den kanal, der fremover skal sendes på Radio24syvs frekvens, skal have hovedsæde i Vestdanmark. Halvdelen af de redaktionelle medarbejdere skal ansættes vest for Storebælt.

Tilskuddet til Radio24syv – og en eventuel ny kanal, hvis andre vinder udbuddet – falder over de kommende år: Tilskuddet vil være 94,8 millioner kroner i 2019, 92,4 millioner kroner i 2020, 89,6 millioner kroner i 2021, 86,7 millioner kroner i 2022 og 83,9 millioner kroner i 2023.

Public service-puljen bliver forøget med mange millioner kroner. Den var førhen på 35 millioner kroner, men bliver nu øget til 100,6 millioner kroner. DR kan ikke søge midler i puljen.

Digitale medier bliver ligesom printmedier momsfritaget. Dette sker med en ordning, hvor de digitale medier får en ”nulmoms-godtgørelse”, indtil der er hjemmel i loven for en momsfritagelse.

Uddelingen af mediestøtten ændres, så regionale og lokale dagblade kan få mere i mediestøtte. Det maksimale tilskudsbeløb sænkes til 11 millioner kroner.

Trykte medier kan fremover kun få 93,5 procent af det beløb i mediestøtte, som de fik det foregående år.

Der bliver oprettet en ny pulje på 25 millioner kroner til trykte distrikts- og ugeaviser.

Streamingtjenester skal fremover investere to procent af deres omsætning i Danmark i dansk indhold.

DR og TV 2 skal ikke længere yde kulturstøtte til dansk film.

Filmstøtten øges med 120 millioner kroner om året.

2 Kommentarer

Luci Smith
4. JULI 2018
Sportslisten er afskaffet,
Sportslisten er afskaffet, ifølge Henrik Liniger. Grrrr!
Steen Bachmann
2. JULI 2018
Printmedier er ikke
Printmedier er ikke momsfritaget, som det fremgår af artiklen. Specialmagasiner er påtvunget at betale moms.