Man skal undre sig

For ti måneder siden undrede Kim Dahl Nielsen sig over en note i et formiddagsblad. Onsdag den 10. januar fik han sammen med Kasper D. Borch Cavlingprisen. De to JydskeVestkysten-journalisters artikler om de glemte danske golfveteraner udløste en erstatning på 20 millioner kroner blot fire dage efter, de første historier blev bragt.

"Hvad vil du."

Sådan var Kasper D. Borchs umiddelbare reaktion, da Cavling-komitéens formand, Anna Vinding, ringede ham op onsdag den 10. januar ti minutter i fem for at fortælle, at han sammen med Kim Dahl Nielsen havde vundet dansk journalistiks fornemste pris.

Et kort stykke tid troede den 27-årige journalistelev, at der blot var tale om en spøg. Det var først, da han fik en anden af priskomiteens medlemmer i røret og kunne genkende Kurt Strands sprøde tv-stemme, at det gik op for ham, at den var god nok.

Kim Dahl Nielsen, som samme onsdag var på vagt med base på JydskeVestkystens redaktion i Kolding, troede godt nok på den med Cavlingprisen fra start. Men også her blev snakken med komité-formanden særdeles kort, for Kim Dahl Nielsen ventede på en tilbageringning fra forsvarsminister Jan Trøjborg med en kommentar til den aktuelle sag om de danske Balkansoldater.

"Min telefon skal ikke blokeres. Jeg skal have en historie til i morgen," lød beskeden fra Kim Dahl Nielsen.

Den 34-årige journalist har de sidste halvandet år arbejdet på JydskeVestkystens samfundsredaktion. Først vil han hellere tale om den gode historie til morgendagens avis, da JOURNALISTEN træffer ham mindre end en time efter, han er blevet nyslået Cavlingprisvinder. Og at lige netop Balkansyndromet er en af ugens tophistorier i den uge, hvor Kim Dahl Nielsen og Kasper D. Borch får Cavlingprisen, er så symbolsk, at man skulle tro, det var fiktion. Det er det ikke.

 

20 millioner på fjerdedagen
De to journalister får hver sin lille attraktive statuette for deres afdækning af de psykiske og fysiske lidelser blandt de hundredvis af danske golfveteraner. I åbningshistorierne, som fyldte tre broadsheetsider i JydskeVestkysten søndag den 30. april, kunne de to fortælle rystende historier om adskillige danske golfveteraner, der ikke blot selv var syge, men også havde børn med gigt, astma og eksem.

Efter blot tre dages intens dækning i april-maj slog forsvarets ledelse efter års passivitet alarm. Og på artikelseriens fjerdedag rykkede Forsvarsministeriet ud med løfte om erstatninger på i alt 20 millioner kroner. Efter en blank afvisning af en sammenhæng mellem udstationering i Golfen og børnenes lidelser, har artikelserien medført, at man i dag er i gang med en ny undersøgelse om en mulig sammenhæng. Denne undersøgelse er endnu ikke afsluttet.

"Sagen om de i alt 800 Golf-veteraner – og ikke mindst myndighedernes, forsvarets og politikernes håndtering af den – minder således i påfaldende grad om den aktuelle sag om "Balkan-syndromet," hedder det i pressemeddelelsen med Cavlingkomitéens begrundelse.

Allerede ved halv sekstiden opgiver Kim Dahl Nielsen minister Trøjborg. Hans telefon er nemlig konstant blokeret af kolleger, der ringer og gratulerer. Så en kollega må overtage hans Balkan-historie.
Mens klokken runder de 18, er Kasper D. Borch med tog på vej fra kollegieværelset i Århus til den improviserede fest i Kolding, og Kim Dahl Nielsen takker pænt nej til at komme som gæst i et direkte interview i TV-Syds 19.30-udsendelse.

I baggrunden fortæller lyden af svuppende propper, at en af avisens nyhedsredaktører har sørget for rødvin fra Netto og pizzaer fra den italienske restaurant på den anden side af gaden. Der bliver skålet og ønsket tillykke. Med telefonrøret klemt fast under den ene kind lykkes det Kim Dahl Nielsen at nappe et par bidder af et pizzastykke undervejs i en af de mange samtaler.

 

Det er fodboldens skyld
Kollegaen, der er sat på opgaven med Cavling-portrætterne til morgendagens avis, får den korte version af Kims livshistorie inklusiv forklaringen på, hvad det var, der fik ham i gang med journalistikken.

"Når man har spillet så meget fodbold, som jeg har, vil man også læse om det, og så begynder man at læse aviser," siger Kim til kollegaen. Han når kun ganske få tangenter ud ad noget, der bare minder om højstemthed, før han afbryder sig selv med et "Nu bliver vi lige pludselig så alvorlige".

I det lidt alvorlige hjørne fortæller Kim Dahl Nielsen, at det var et Ritzau-telegram, trykt som en note i B.T., der en gang i marts startede hele historien. I al korthed kunne man læse, at 158 af de 171 danske golfveteraner havde fået afslag på erstatning for deres lidelser fra Arbejdsskadestyrelsen.

"I samme note blev den arbejdsmedicinske ekspert Finn Gyntelberg citeret for, at der gennem undersøgelsen af golfveteranerne, som blev gennemført i 1997-98, var dokumenteret en sammenhæng mellem udsendelsen til Irak og Kuwait og de lidelser, som mange af soldaterne havde fået efter hjemsendelsen. Der var simpelthen et kæmpe paradoks," siger Kim Dahl Nielsen.

"Jeg snakkede om sagen med Kasper, som netop var begyndt som praktikant på samfundsredaktionen. Og vi undrede os. Mens vi passede vores job med daglige historier, begyndte vi at grave i sagen. Det fik os til at undre os endnu mere. For historien har været oppe en del gange, men hver eneste gang har man talt med et par eksperter og et par politikere. Der er aldrig rigtig nogen, der har snakket med soldaterne selv," siger han.

På et redaktionsmøde i JydskeVestkystens samfundsredaktion i slutningen af marts aner Kasper D. Borch og Kim Dahl Nielsen konturerne af en historie.

De to får 14 dage uden for vagtskemaet. Nu er det enten eller.

Med Kim Dahl Nielsens ord vidste de to, at der enten ville være et brag af en historie, eller 14 dages research uden en linje i avisen.

 

Carmen
På redaktionen i Kolding når stemningen højdepunktet, da Kasper D. Borch ankommer. Dog tager det lidt tid, før de obligatoriske champagnebilleder kan tages, for der skal lige hentes nogle ølglas til champagnen, og redaktør Peter Orrys korte tale bliver afbrudt til de duttende toner af Carmen, som i virkeligheden er Kaspers mobiltelefon. Men af kommer proppen, og der bliver råbt hurra, og Kasper får fortalt historien om "Anna – hvad vil du? – Vinding".

"Det er jo trods alt sikkert rigtigt nok, når vi er her nu," siger en temmelig forvirret journalistelev, der i foråret kan skrive Cavlingprismodtager på de jobansøgninger, han sender af sted, mens han gør sin hovedopgave færdig.

Et af de afgørende vendepunkter var, da de to journalister på en af de første dage af deres bevilgede researchtid tog turen til Varde Kaserne og interviewede en af veteranerne, Kaj Knudsen.

"Inden da havde vi ikke tænkt på vinklen med børnene, men to timer inde i interviewet begynder Kaj at snakke om, at det her ikke bare gik ud over ham selv men også hans barn, der som femårig havde gigt. Så var der pludselig en ny vinkel. I bilen hjem snakkede vi om, at historien kunne være en af de helt store," siger Kim Dahl Nielsen.

Det blev til omkring 100 golfveteraner, der blev interviewet, før de første historier kom i avisen. Men historien om årets Cavlingvindere er ikke historien om to mere eller mindre ensomme ulve, som snuser skandalen op.
"Vi gjorde egentlig blot alt det, man lærer, hvor de fleste af os normalt bare ruller med øjnene og siger ja-ja og ellers fortsætter, som vi plejer," fortæller Kasper D. Borch.

Den første researchdag blev startet med systematisk ideudvikling med en mindmap på en tavle. Og næsten fra begyndelsen havde de to Cavlingvindere tre klart formulerede målsætninger for projektet.

"Vi ville fortælle om problemet. For et år siden var den danske vinkel på Golfkrigen for mig noget uklart med Olfert Fischer, der sejlede rundet dernede. Vi ville fortælle historien om de 800 danskere, der var dernede, fordi den var ukendt for de fleste danskere. Som punkt to ville vi forsøge, om man kunne få sagerne i Arbejdsskadestyrelsen genoptaget, og hvis det ikke kunne lade sig gøre, så skulle artiklerne lægge pres på en særlovgivning," siger Kim Dahl Nielsen.

 

Hvad med …
Fra starten af projektet blev der nedsat en følgegruppe med avisens samfundsredaktør, en nyhedsredaktør og en redaktionssekretær fra avisens søndagsredaktion. Følgegruppen og de to journalister mødtes hver uge.

"Der var flere gange, hvor der blev spurgt "hvad med …", hvor vi så bare kunne sidde og kigge på hinanden og sige øh, men det betød jo, at vi kom videre," siger Kasper D. Borch.

I begrundelsen for valget nævner Cavlingkomitéen den konsekvente formidling, hvor de hårde afsløringer i artikelserien blev blandet med massevis af menneskelige historier, hvor det er hovedpersonerne selv, der får ordet.

"Vi ville have fat på dem, det hele handlede om. Det var deres historie, vi ville fortælle," siger Kasper D. Borch.

Den målsætning lever artiklerne til fulde op til. Ingen steder i artiklerne bliver der skiltet med den omfattende research. De to journalister har konsekvent begæret aktindsigt og har en omfattende research om emnet fra udenlandske kilder. Kasper D. Borch og Kim Dahl Nielsen har brugt denne viden. Men det er golfveteranernes egne gribende historier, JydskeVestkystens læsere fik serveret.

Hvad Cavlingprisen og berømmelsen kommer til at betyde for de to vindere, ved de ikke rigtig selv.

"Aahhhh, jeg skal lige være færdig på skolen først," lyder Kasper D. Borchs svar på spørgsmålet om, hvad der er drømmejobbet.l

 

Efter offentliggørelsen af de første historier brugte JydskeVestkysten en særlig mailadresse til læserreaktioner. Et initiativ, der i flere tilfælde gav næring til nye vinkler. I dag kan artiklerne om golfveteranerne stadig læses på Internettet på JydskeVestkystens hjemmeside: http://www.jv.dk

 

0 Kommentarer