Landsretten: Villemoes må gerne kalde Niels Harrit “tosse”

Weekendavisens journalist Søren K. Villemoes må gerne kalde 9/11-teoretiker Niels Harrit for "tosse", har Østre Landsret i dag afgjort. »Jeg har sådan set ikke været i tvivl om, at dommen ville gå min vej,« siger Søren K. Villemoes. Niels Harrit mener, dommen sætter injurielovgivningen ud af kraft

At kalde folk ’tosse’ ligger inden for almindelige meningsytringer og skal ikke dokumenteres. Det slog Østre Landsret fast i dag fredag.

Det skete, da retten gav journalist Søren K. Villemoes og chefredaktør Anne Knudsen fra Weekendavisen medhold i en injuriesag, som tidligere lektor Niels Harrit har anlagt.

Søren Villemoes skrev i 2013 et kritisk indlæg om en udstilling om det armenske folkemord på Det Kongelige Bibliotek, hvor den tyrkiske ambassade havde fået lov at hænge en planche op, der skulle tilbagevise folkemordet.

”Skal vi have en planche med kreationistisk plattenslageri op at hænge inde på en af Danmarks fineste oplysningsinstitutioner? Hvorfor ikke bare invitere Niels Harrit og de andre tosser fra 9/11-skeptikermiljøet ind, nu vi er i gang? Hvad med Holocaust-benægtermiljøet?” skrev Villemoes.

Det fik Harrit til at stævne Villemoes og Weekendavisen for injurier, hvilket Københavns Byret frifandt dem for i efteråret 2013. Harrit valgte at anke til landsretten.

Villemoes: 100 procent sikker

Nu har Østre Landsret så slået fast, at Weekendavisen ikke gik over stregen.

”Søren K. Villemoes’ kritiske og provokatoriske bemærkninger i den omhand­lede, relevante sammenhæng må forstås som Søren K. Villemoes’ syn på indhol­det af Niels Harrits og andres opfattelser og dermed en karakteristik af deres menin­ger uden tillige at indeholde en vurdering af Niels Harrits subjektive forhold,” hedder det i dommen.

Villemoes er glad for dommen, men har ikke følt sig specielt tynget af sagen.

»Jeg har måske brugt et par timers forberedelse i alt, og jeg har ikke tænkt på sagen ud over de sidste dage op til retsmødet. Jeg har sådan set ikke været i tvivl om, at dommen ville gå min vej. Hvis jeg kun var 99 procent sikker under byretssagen, så var jeg 100 procent sikker denne gang,« siger han.

Harrit: Jeg sættes sammen med Holocaust-benægtere

Villemoes tror dog ikke, at dommen vil ændre noget for Niels Harrits og hans støtters opfattelse af sagen.

»Hvis Harrit havde fået medhold, er jeg sikker på, at man i truther-miljøet ville se det som bekræftelse af deres teori. Nu vil man formentlig se det som tegn på, at det danske retssystem er korrupt,« mener Villemoes.

Niels Harrit er ganske rigtigt ikke tilfreds med kendelsen. Han lægger vægt på, at Villemoes nævner ham i samme sætning som kreationister og holocaust-benægtere.

»De krænkende udtalelser skal netop set i sammenhængen. Jeg sættes sammen med kreationister og holocaust-benægtere. Og når han så skal give eksempel på galskab, så rækker han ud på hylden og tager Niels Harrit ned. Der er den gal,« siger Harrit.

Harrit: Intet faktuelt grundlag

Niels Harrit er også uenig i, at Villemoes ikke behøver begrunde sin udtalelse.

»Det hedder i en lang række afgørelser, at der skal være faktuelt grundlag. I den her sag er det faktuelle grundlag ikke eksisterende. Villemoes har intet grundlag for at kalde mig kreationistisk plattenslager og holocaust-benægter.«

Du er sur på Villemoes, fordi han kalder dig en tosse. Men er denne sag så vigtig, at den skal behandles i retssystemet over flere omgange?

»Jeg er blevet udsat for meget i den danske presse, men at beskylde en videnskabsmand for at være kreationist… Med den her afgørelse er straffelovens § 267 jo gjort helt obsolet. Hvad har vi den så for?« siger Niels Harrit med henvisning til paragraffen om æreskrænkelser.

Han har endnu ikke besluttet, om han vil forfølge eventuelle muligheder for at anke sagen igen.

1 Kommentar

Josef Hanji
28. MARTS 2015
Niels Harrits faktuelle
Niels Harrits faktuelle grundlag for at stævne Weekendavisen, i et forsøg på at understrege at han blot er en videnskabsmand med en kontroversiel teori, kan ses her i hans foredrag afholdt på Randers Hovedbibliotek i onsdags, d. 25. marts 2015 https://www.youtube.com/watch?v=HUM40UgEuis

Søren Villemoes fortalte i Østre Landsret, at han kun havde set 5 min. af Niels Harrits foredrag, så der sendes hermed også en opfordring videre til ham om, at sætte sig ind i hvad han kritiserer, næste gang han ønsker at give eksempler på hvad han mener er galskab.