Klinikassistenterne blev snydt

ARBEJDSMILJØ. En registerundersøgelse frikender kviksølv. Det giftige metal har ikke gjort klinikassistenter syge. Tandlægebladet skriver "Kviksølv frikendt efter tur i mediemaskinen" (Nr. 6/2009).

ARBEJDSMILJØ. En registerundersøgelse frikender kviksølv. Det giftige metal har ikke gjort klinikassistenter syge. Tandlægebladet skriver "Kviksølv frikendt efter tur i mediemaskinen" (Nr. 6/2009).
Jeg har fulgt sagen om klinikassistenterne og været vidne til lidt af hvert. Da forskningen i kvindernes arbejdsmiljø skulle tilrettelægges på Arbejdsmiljøinstituttet i København i 2006, var pressen uvelkommen: af sted med dig, lille journalist!
Jeg erfarede siden, at debatten bag de lukkede døre var udemokratisk. De kviksølvkritiske deltagere blev ignoreret. Deres ord blev ligesom til luft, og man gik videre i teksten, som om de intet havde sagt. De fik ingen indflydelse.
Da forskningsmillionerne kort efter mødet blev slået op, var der 14 dage til at søge. Midt om sommeren. Fristen for andre projekter var fire-seks måneder. Der kom da også kun sølle to ansøgninger. Pengene gik til Statens (eget) Institut for Folkesundhed.
Tredje punkt i forskningsplanen var en stor registerundersøgelse, hvor man via datakørsler skulle sammenligne klinikassistenternes sygelighed med andre gruppers. Men et betydningsfuldt register var sjovt nok blevet væk. Hokus pokus. Hvor heldig kan man være?
I USA har kviksølvforskere fundet ud af, at det mandlige kønshormon testosteron forværrer kviksølvs giftighed, mens det kvindelige kønshormon virker beskyttende. Denne forskning er med til at forklare, hvorfor der er cirka fire drengebørn med autisme for hver pige.
I Danmark har vi sessionsregistret, og det skulle i det aktuelle studie have belyst, om mandligt afkom af klinikassistenter har mere unormalitet end sammenlignelige grupper. En vigtig sag at få belyst, også i international kontekst, men det kunne så ikke lade sig gøre.
Dybt begravet i Tandlægebladet kan man nu læse, at forskningen i klinikassistenternes arbejdsmiljø stilles i bero midtvejs, fordi man har fundet ud af, at der ikke er noget problem.
Ved sagens begyndelse blev kvinderne stillet en grundig lægelig undersøgelse i udsigt. Den er de blevet snydt for. Man kan kun håbe, at fagforbundet HK kender sin besøgstid og går ud og køber en uvildig og grundig individuel neurologisk undersøgelse af de 1.700 kvinder. Den lægelige ekspertise findes – både i Norge og Sverige. •

Ulla Danielsen, journalist

7 Kommentarer

Gunver Eriksen
9. APRIL 2012
Re: Klinikassistenterne blev snydt
Det har undret mig, at kviksølv i Danmark pludseligt er uskadeligt, når andre lande kan dokumentere skader med kviksølv. I det her tilfælde, på den samme gruppe, derfor sammenlignelig Jeg har vidst, at kviksølv var giftigt, siden jeg var sygeplejeelev i 1971. Det var en af grundene til at udskifte termometrene på hospitalerne. Så, ja, klinikassistenterne er blevet snydt, for man har ikke undersøgt dem ordentligt og med de rigtige metoder.
Svend-Erik Hermansen
29. JULI 2009
Re: Klinikassistenterne blev snydt

Fakta, påstande, spørgsmål, svar og oplysninger i kviksølvsagen 

Undervejs i kviksølvsagen har der været en del forskellige meldinger – og efter, at de første afgørelser i arbejdsskadesagerne er truffet, har vi i HK fundet det formålstjenligt at sætte et notat om fakta ud fra påstande og spørgsmål m.v. på www.kviksoelv.dk. 

Notatet vil blive jævnligt opdateret ud fra foreliggende behov.

Tor Johnsen
13. JULI 2009
Re: Klinikassistenterne blev snydt

”Noe er råttent i Danmark.”: Undersøkelsen gir et klart negativt svar på det tenkte spørsmålet om tannlegeassistentene kan være akutt kvikksølvforgiftet. Men om Hanne Koplev har rett har man helt unnlatt å bruke noen av dagens muligheter til å belyse om de muligens sliter eller har slitt med en oppsamlet og sammensatt tungmetallforgiftning der kvikksølv gjerne kan dominere. Her kan det virke som om de to spørsmålene ikke er holdt atskilt samtidig som undersøkelsens konklusjon inneholder en slags kortslutning som går på at siden det ene ikke ser ut til å være tilfelle kan heller ikke det andre være det.

 

For den som foretrekker mer grunnleggende kvikksølvforskning anbefales denne videoen: http://tinyurl.com/daaczq

Michael Bjørnbak Martensen
9. JULI 2009
Re: Klinikassistenterne blev snydt

Som sådan er det meget fint, at Ulla Danielsen gør opmærksom på noget, der måske ikke er som det burde være. Håber, at hun selv - eller kolleger tager kritikken op.

Men Ullas indledning med Tandlægebladet synes at være lidt tendentiøs i retningen, at tandlæger skulle være helt godt tilfredse med undersøgelsen.

For det første er det jo sådan, at det er et emne, der er relevant for tandlægerne, så når der kommer et undersøgelsesresultat, er det selvsagt relevant for Tandlægebladet at bringe det. For det andet er tandlæger også udsat for de ting, kviksølv kan forårsage, så tandlægerne er også interesserede i at få slået fast om de lidelser de har, eller må få, kan have noget at gøre med kviksølv at gøre.

Indlægget fra Ulla Danielsen er noget anderledes ens andre bloggere på Journalisten.dk hvor det kunne være lidt interessant at få at vide, hvilken forbindelse hun har til emnet. Har hun f.eks. selv været klinikassistent tidligere? 

carlo kjær
8. JULI 2009
Re: Klinikassistenterne blev snydt

Hanne Koplev har ved flere lejligheder demonstreret sit engagement i fora, hvor brugen af kviksølv er til diskussion. Og hun har altid en tilsyneladende massiv 'evidens' at fremføre i sin generelle argumentation imod kviksølv. Noget holder vand, andet gør ikke.

Men det ændrer ikke ved, når man taler specifikt om de mange klinikansatte og de ganske omfattende undersøgelser, der er lavet specielt for og af dem (og det er det UD's artikel drejede sig om), ikke er noget, der bare med et minimum af signifikans understøtter især HK's krav om, at synderen er kviksølv.

Hanne Koplevs kritik af arbejdsmedicinernes tilgang til problematikken er i den sammenhæng ganske tankevækkende.

Flere