Klinikassistenterne blev snydt

ARBEJDSMILJØ. En registerundersøgelse frikender kviksølv. Det giftige metal har ikke gjort klinikassistenter syge. Tandlægebladet skriver "Kviksølv frikendt efter tur i mediemaskinen" (Nr. 6/2009).

ARBEJDSMILJØ. En registerundersøgelse frikender kviksølv. Det giftige metal har ikke gjort klinikassistenter syge. Tandlægebladet skriver "Kviksølv frikendt efter tur i mediemaskinen" (Nr. 6/2009).
Jeg har fulgt sagen om klinikassistenterne og været vidne til lidt af hvert. Da forskningen i kvindernes arbejdsmiljø skulle tilrettelægges på Arbejdsmiljøinstituttet i København i 2006, var pressen uvelkommen: af sted med dig, lille journalist!
Jeg erfarede siden, at debatten bag de lukkede døre var udemokratisk. De kviksølvkritiske deltagere blev ignoreret. Deres ord blev ligesom til luft, og man gik videre i teksten, som om de intet havde sagt. De fik ingen indflydelse.
Da forskningsmillionerne kort efter mødet blev slået op, var der 14 dage til at søge. Midt om sommeren. Fristen for andre projekter var fire-seks måneder. Der kom da også kun sølle to ansøgninger. Pengene gik til Statens (eget) Institut for Folkesundhed.
Tredje punkt i forskningsplanen var en stor registerundersøgelse, hvor man via datakørsler skulle sammenligne klinikassistenternes sygelighed med andre gruppers. Men et betydningsfuldt register var sjovt nok blevet væk. Hokus pokus. Hvor heldig kan man være?
I USA har kviksølvforskere fundet ud af, at det mandlige kønshormon testosteron forværrer kviksølvs giftighed, mens det kvindelige kønshormon virker beskyttende. Denne forskning er med til at forklare, hvorfor der er cirka fire drengebørn med autisme for hver pige.
I Danmark har vi sessionsregistret, og det skulle i det aktuelle studie have belyst, om mandligt afkom af klinikassistenter har mere unormalitet end sammenlignelige grupper. En vigtig sag at få belyst, også i international kontekst, men det kunne så ikke lade sig gøre.
Dybt begravet i Tandlægebladet kan man nu læse, at forskningen i klinikassistenternes arbejdsmiljø stilles i bero midtvejs, fordi man har fundet ud af, at der ikke er noget problem.
Ved sagens begyndelse blev kvinderne stillet en grundig lægelig undersøgelse i udsigt. Den er de blevet snydt for. Man kan kun håbe, at fagforbundet HK kender sin besøgstid og går ud og køber en uvildig og grundig individuel neurologisk undersøgelse af de 1.700 kvinder. Den lægelige ekspertise findes – både i Norge og Sverige. •

Ulla Danielsen, journalist

Kommentarer
7
carlo kjær
02.07.09 08:25
Re: Klinikassistenterne blev snydt

En tendentiøs, utidig insinuerende og udokumenteret partsindlæg til tydelig fordel for klinikmedarbejderne/HK.  Sagen er kørt helt efter bogen med relevant forskning og undersøgelser og et evidensbaseret resultat til følge. Men det er som om du og andre ikke vil acceptere disse fakta. Også HK har på forhånd lagt sig fast på konklussionen: kviksølv er synderen. Når det så viser sig ikke at være tilfældet spørger de fortvivlet: jamen hvad er det så?

Og det er et relevant spørgsmål at stille. Det skulle du og andre journalistiske medløbere hellere bruge jeres tid på. 

m.v.h.

Carlo Kjær, København 

Fremhævet af Journalisten
Hanne Koplev
07.07.09 22:37
Re: Klinikassistenterne blev snydt

KLINIKANSATTE OG KVIKSØLV, MYTER ELLER VIDENSKAB.

 

Tak til journalist Ulla Danielsen for et modigt indlæg.

 

Det har været brugt i det danske sundhedsvæsen at udelukke muligheden for kviksølvforgiftning efter undersøgelse af blodprøve eller urinprøve for kviksølv.

En sådan undersøgelser er kun relevant ved akut kviksølvforgiftning, hvor personen er blevet udsat for store mængder kviksølv over en kort periode. Muligheden for akut kviksølvforgiftning vil altid fremgå af sygehistorien samt af de kliniske symptomer.

Ved kronisk kviksølvforgiftning har personen været udsat for små mængder kviksølv over en lang periode. Dette giver helt andre kliniske symptomer, og tilstanden må da også undersøges på anden vis, idet kviksølv kun befinder sig ganske kortvarigt i blodet, inden det enten udskilles eller ophobes i indre organer, især nyrer, lever, hjerte og hjerne.

Da man ikke kan tage prøver af disse organer, må en kronisk kviksølvforgiftning testes på anden vis.

En provokationstest – på engelsk kaldet ”Chelating test” - hvor man anvender et lægemiddel (et kelatdannende middel), som mobilisere tungmetallerne fra depoterne, er en mulighed.

Den 14.-15. april i år var der i København en nordisk konference om klinikassistenters og tandlægers mulige sundhedsskader som følge af lavdosis udsættelse for metallisk kviksølv.

Det fremgik under konferencen, at de fremmødte arbejdsmedicinere ikke havde videre fagligt kendskab til metoden.

Mig bekendt har arbejdsmedicinerne ikke undersøgt en eneste af de 733 undersøgte danske tandklinikansatte for kronisk kviksølvforgiftning ved Chelating test.

 

Kviksølvforgiftning kan bevirke / bevirker bl.a.:

1)     Et øget forbrug af visse B-vitaminer (Vitamin B-12, B-6, folinsyre).

2)     En forøget produktion af homocystein.

3)     Et øget forbrug af visse antioxidanter f.eks. Coenzyme Q-10, E-vitamin, Glutathion samt Glutationperoxidase.

4)     Et øget forbrug af svovl- og selen-holdige stoffer.

5)     Ophobning af visse harske fedtstoffer på grund af kviksølvs evne til at danne frie radikaler.

6)     Forstyrrelse af forbrændingen af druesukker, hvilket giver ophobning af visse omsætningsprodukter.

7)     Forstyrrelse i udskillelsen af kobber.

Mig bekendt er heller ingen af de 733 tandklinikansatte blevet undersøgt for nogle af de nævnte parametre.

Det er ikke mit indtryk fra deltagelse i konferencen, at danske arbejdsmedicinere besidder viden om disse muligheder.

 

En neuropsykologisk test kan indikere kviksølvforgiftning, idet kviksølvforgiftning giver visse karakteristiske psykiske symptomer.

Ved undersøgelsen af de norske tandklinikansatte har de norske arbejdsmedicinere for en stor dels vedkommende fundet det påkrævet at henvise til neuropsykologisk undersøgelse.

Mig bekendt er ingen af de 733 danske tandklinikansatte ved den arbejdsmedicinske undersøgelse blevet henvist til undersøges ved neuropsykologisk test.

 

Udsættelse for kviksølv kan medføre udvikling af allergi overfor kviksølv. Er allergien opstået på grund af hudkontakt, kan en sådan allergi diagnosticeres ved en hudtest. Er allergien opstået på grund af kontakt med kviksølv gennem f.eks. slimhinder, så kan en hudtest ikke altid påvise en sådan allergi, men må påvises ved en blodprøve (ved en MELISA-test eller tilsvarende.).

Allergi overfor kviksølv kan medføre mange og uspecifikke symptomer.

Mig bekendt er ingen af de 733 undersøgte tandklinikansatte blevet udredt af arbejdsmedicinerne med hensyn til mulig allergisk reaktion overfor kviksølv eller andre tungmetaller, som forekommer i amalgam.

 

Prof. Bente E. Moen, Norge finder ved en undersøgelse af 41 tandklinikassistenter, at disse har højere forekomst af neurologiskes symptomer end kontrolgruppen, og obduktionsresultater, som der foreligger af tandlæger og klinikansatte, viser tydeligt ophobning af kviksølv i hjernen.

Hvorfor påpeger de danske arbejdsmedicinere så, at der ikke er holdepunkter for at antage, at klinikansatte har pådraget sig kviksølvrelaterede helbredsskader?

De 733 klinikansatte er alene blevet undersøgt for akut kviksølvforgiftning (hvilket ikke er relevant), men ingen er blevet undersøgt:

-        for kronisk kviksølvforgiftning,

-        for skader, som kan påvises ved neuropsykologiske test eller

-        for allergisk reaktion overfor amalgam / kviksølv.

Den undersøgelse, som de klinikansatte har været udsat for, er præget af, at mange arbejdsmedicinere synes at have den opfattelse, at hele sagen drejer sig om hysteri opstået på grund af medierne.

Det er ikke mit indtryk, fra læsning af de offentlige sagsakter om tandklinikassistenterne samt deltagelse i den nævnte konference, at sagen om de tandklinikansatte har været behandlet hverken seriøst eller med passende faglig kompetence.

 

Med venlig hilsen

Hanne Koplev, dyrlæge

Fremhævet af Journalisten
carlo kjær
08.07.09 09:10
Re: Klinikassistenterne blev snydt

Hanne Koplev har ved flere lejligheder demonstreret sit engagement i fora, hvor brugen af kviksølv er til diskussion. Og hun har altid en tilsyneladende massiv 'evidens' at fremføre i sin generelle argumentation imod kviksølv. Noget holder vand, andet gør ikke.

Men det ændrer ikke ved, når man taler specifikt om de mange klinikansatte og de ganske omfattende undersøgelser, der er lavet specielt for og af dem (og det er det UD's artikel drejede sig om), ikke er noget, der bare med et minimum af signifikans understøtter især HK's krav om, at synderen er kviksølv.

Hanne Koplevs kritik af arbejdsmedicinernes tilgang til problematikken er i den sammenhæng ganske tankevækkende.

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
09.07.09 04:47
Re: Klinikassistenterne blev snydt

Som sådan er det meget fint, at Ulla Danielsen gør opmærksom på noget, der måske ikke er som det burde være. Håber, at hun selv - eller kolleger tager kritikken op.

Men Ullas indledning med Tandlægebladet synes at være lidt tendentiøs i retningen, at tandlæger skulle være helt godt tilfredse med undersøgelsen.

For det første er det jo sådan, at det er et emne, der er relevant for tandlægerne, så når der kommer et undersøgelsesresultat, er det selvsagt relevant for Tandlægebladet at bringe det. For det andet er tandlæger også udsat for de ting, kviksølv kan forårsage, så tandlægerne er også interesserede i at få slået fast om de lidelser de har, eller må få, kan have noget at gøre med kviksølv at gøre.

Indlægget fra Ulla Danielsen er noget anderledes ens andre bloggere på Journalisten.dk hvor det kunne være lidt interessant at få at vide, hvilken forbindelse hun har til emnet. Har hun f.eks. selv været klinikassistent tidligere? 

Fremhævet af Journalisten
Tor Johnsen
13.07.09 05:53
Re: Klinikassistenterne blev snydt

”Noe er råttent i Danmark.”: Undersøkelsen gir et klart negativt svar på det tenkte spørsmålet om tannlegeassistentene kan være akutt kvikksølvforgiftet. Men om Hanne Koplev har rett har man helt unnlatt å bruke noen av dagens muligheter til å belyse om de muligens sliter eller har slitt med en oppsamlet og sammensatt tungmetallforgiftning der kvikksølv gjerne kan dominere. Her kan det virke som om de to spørsmålene ikke er holdt atskilt samtidig som undersøkelsens konklusjon inneholder en slags kortslutning som går på at siden det ene ikke ser ut til å være tilfelle kan heller ikke det andre være det.

 

For den som foretrekker mer grunnleggende kvikksølvforskning anbefales denne videoen: http://tinyurl.com/daaczq

Fremhævet af Journalisten
Svend-Erik Hermansen
29.07.09 08:15
Re: Klinikassistenterne blev snydt

Fakta, påstande, spørgsmål, svar og oplysninger i kviksølvsagen 

Undervejs i kviksølvsagen har der været en del forskellige meldinger – og efter, at de første afgørelser i arbejdsskadesagerne er truffet, har vi i HK fundet det formålstjenligt at sætte et notat om fakta ud fra påstande og spørgsmål m.v. på www.kviksoelv.dk. 

Notatet vil blive jævnligt opdateret ud fra foreliggende behov.

Fremhævet af Journalisten
Gunver Eriksen
09.04.12 13:25
Re: Klinikassistenterne blev snydt
Det har undret mig, at kviksølv i Danmark pludseligt er uskadeligt, når andre lande kan dokumentere skader med kviksølv. I det her tilfælde, på den samme gruppe, derfor sammenlignelig Jeg har vidst, at kviksølv var giftigt, siden jeg var sygeplejeelev i 1971. Det var en af grundene til at udskifte termometrene på hospitalerne. Så, ja, klinikassistenterne er blevet snydt, for man har ikke undersøgt dem ordentligt og med de rigtige metoder.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage
chevron_left
chevron_right