JV: Vi møder »stopklods« hos politiet

JydskeVestkysten kritiserer Syd- og Sønderjyllands Politi for at gøre det besværligt at søge aktindsigt og få adgang til data. »Det er en frustration for mange af mine kolleger, at de møder en stopklods, hver gang de henvender sig centralt til politiet,« siger nyhedsredaktør. Politiet henviser til tidshensyn

Journalisterne på JydskeVestkysten er utilfredse med pressehåndteringen hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det fortæller nyhedsredaktør på avisen Claes Senger Holtzmann. Over en årrække har JydskeVestkysten ifølge ham haft store udfordringer med at få oplysninger fra politikredsen.

»Det er en frustration for mange af mine kolleger, at de møder en stopklods, hver gang de henvender sig centralt til politiet. Det er primært, når vi søger aktindsigt, tal og lignende oplysninger via deres kommunikationsenhed, at vi oplever besvær,« siger Claes Senger Holtzmann.

JydskeVestkysten mener blandt andet, at Syd- og Sønderjyllands Politi i en række konkrete sager om aktindsigtsanmodninger i starten af 2016 enten ikke har levet op til forpligtelsen til at udlevere oplysninger, eller ikke har svaret efter offentlighedslovens bestemmelser.

»De sidder med vigtig information om, hvad der sker i samfundet med kriminalitetstyper, og hvordan det udvikler sig. Jeg har tillid til, at betjente i vores kreds er dygtige og gør det rigtig godt, men det bliver overskygget af, at vi ikke kan få de oplysninger, vi skal bruge for at belyse, hvad der sker hos politiet,« siger Claes Senger Holtzmann.

Det klagede avisen over til politiet den 11. marts i år.

"JydskeVestkysten finder det utilfredsstillende, at Syd- og Sønderjyllands Politi som en stor og væsentlig myndighed ikke overholder de meget klare regler, som loven angiver i forhold til svarfrister for aktindsigter,” lød det dengang i klagen til politikredsen.

Fyns Politi udleverede tal

JydskeVestkysten var særligt forundrede over behandlingen af en anmodning om aktindsigt i, hvor tit Syd- og Sønderjyllands Politi havde afvist at sende en patruljevogn ud til en borger, fordi der ikke var nogen ledig.

Aktindsigtsanmodningen blev sendt den 27. januar og blev samme dag afvist med den begrundelse, at det var for ressourcekrævende for politikredsen at give indsigt i.

»Det var oplysninger, Fyns Politi havde udleveret til TV 2, som vi fik afvist,« siger Claes Senger Holtzmann.

Efter endnu en anmodning om aktindsigt den 14. marts – tre dage efter klagen var blevet sendt til politiet – afviste politikredsen JydskeVestkystens anmodning om aktindsigt i tallene.

Derudover klagede avisen over fire anmodninger om aktindsigt, de havde sendt i januar og februar, hvor avisen ikke havde fået noget endeligt svar på anmodningen, da de valgte at klage. Det drejede sig om antallet af anmeldelser om databedrageri, indberetninger om tegn på radikalisering, anmeldelser på asylcentre samt anmeldelser, sigtelser og domme vedrørende seksuel omgang med dyr.

»I forhold til data går det meget igen, at de henviser til, at de ikke er forpligtede til at lave dataudtræk, hvis ikke de kan gøre det med simple kommandoer. Men vi kan se, at andre politikredse kan gøre det. Vi har på fornemmelsen, at enkle kommandoer bliver fortolket rimeligt stramt,« siger nyhedsredaktøren.

Politiet beklagede manglende svar

Efterfølgende svarede politiet den 22. marts på klagen fra JydskeVestkysten. Her lød det, at der var svaret på samtlige henvendelser. Politikredsen valgte dog efterfølgende at indføre en ny procedure, så de efter offentlighedslovens bestemmelser vil give klart svar på, hvornår de forventer at kunne give svar på en anmodning om aktindsigt.

"Jeg skal dog beklage, at politikredsen ikke i alle tilfælde er vendt tilbage med en klar tilkendegivelse om, hvornår svar kunne forventes,« lød det dengang i svaret fra stabschef Lene Volke Roesen.

Siden har JydskeVestkysten ifølge Claes Senger Holtzmann ikke oplevet, at politikredsen har undladt at svare på en anmodning om aktindsigt.

Men politikredsen vil stadig have svært ved at lave dataudtræk, lyder det i svaret på klagen.

Lene Volke Roesen skriver, at politiet ikke vil lave “særlige datakørsler eller manuelle gennemgange af sager, medmindre det som anført i offentlighedsloven kan ske med få eller enkle kommandoer. Udgangspunktet er således fortsat, at journalister og andre interesserede selv skal fremsøge oplysninger på politistatistik.dk.”

Det finder nyhedredaktør Claes Senger Holtzmann problematisk.

»De laver fortsat ikke de her dataudtræk, og vi møder samme modstand mod at få udleveret oplysninger. Det er frustrerende, for vi har trods alt at gøre med en af de mest magtfulde institutioner i samfundet. Vi skal kunne holde dem i ørene, hvis de laver noget, som kan og skal diskuteres,« siger han.

Ønsker et mere transparent politi

Claes Senger Holtzmann anerkender, at det kan være for tidskrævende for politiet at lave visse dataudtræk.

»Men når det er udgangspunktet, så siger det noget om, at der er en generel problematik,« siger han.

Han mener også, at JydskeVestkysten gør deres bedste for at gå politiet i møde i forbindelse med aktindsigt i data.

»Vi er meget villige til at indgå i dialog med politiet om anmodninger om aktindsigt og tal, så vi kan afgrænse opgaven og begrænse tidsforbruget. Der kan også være ting, der er meget vanskelige for dem at finde i deres systemer,« siger nyhedsredaktøren.

JV ønsker flere dataudtræk

Han kritiserer, at Syd- og Sønderjyllands Politi henviser til at finde tal på politistatistik.dk.

»De tal er så generelle, at de stort set er ubrugelige. Der er egentlig mange gode data tilgængelige i Statistikbanken, men vi oplever ofte, at politiet ikke vil forholde sig til tallene, fordi det ikke er deres egne tal, selvom oplysningerne i sidste ende stammer fra politiet selv. Det bliver lidt tragikomisk nogle gange,« siger han.

Claes Senger Holtzmann roser generelt kontakten med de lokale politiafdelinger og betjente. Men han så gerne, at Syd- og Sønderjyllands Politi ændrede deres strategi for kontakt med pressen, så politikredsen blev mere »transparent«.

»Det starter med, at man skal forsvare, at man overhovedet ringer og kan finde på at kigge på et givent område,« siger han.

»Det er den generelle strategi på ledelsesniveau, der er problemet. Det er fint, at de også fortæller positive historier og vil forebygge igennem deres kommunikation. Det er de dygtige til. Men der skal også være åbenhed over for pressen,« fortsætter Claes Senger Holtzmann.

Politiet: Vi er nødt til at afveje ressourcerne

Stabschef Lene Volke Roesen fra Syd- og Sønderjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til interview med Journalisten, men hun har på mail svaret på kritikken fra JydskeVestkysten.

"Med hensyn til JyskeVestkystens klage fra marts i år kan jeg henvise til vores svar, hvor det fremgår, at vi har beklaget, at avisen i nogle tilfælde ikke har modtaget en klar tilkendegivelse om, hvornår de kunne få svar på deres henvendelser. Og vi har indført en ny arbejdsgang, der skal sikre, at ansøgerne får svar på, hvornår vi forventer at kunne give oplysningerne, der i en række tilfælde kræver, at vi manuelt skal bruge tid på at finde data frem," skriver Lene Volke Roesen.

"Vi får dagligt adskillige henvendelser fra pressen, der ønsker at få oplysninger om alt fra hittegods, der er kommet ind i juledagene, over fokus på blufærdighedskrænkelser, antallet af skudepisoder til sager om psykisk syge kriminelle samt beskrivelse af de udenlandske borgere, der bliver afvist ved den dansk/tyske grænse. For blot at nævne nogle af emnerne. Vi er ikke i tvivl om, at henvendelserne er velmente. Men faktum er, at i langt hovedparten af tilfældene vil det tage uforholdsmæssig lang tid at finde dataene, fordi vi ikke kan trække statistik på alt i en håndvending i vores sagssystem," skriver Lene Volke Roesen og fortsætter:

"Vi er derfor nødt til at afveje de ressourcer, vi bruger på serviceringen af pressen, så det ikke går ud over kerneopgaven: betjeningen af borgerne. Det fører til, at vi ikke altid kan imødekomme pressens ønsker om at få oplysninger. Og vores administration stemmer helt overens med bestemmelserne i offentlighedsloven."

3 Kommentarer

Mads Clausen, Danmarks Radio
12. JANUAR 2017
Jeg må tilslutte mig
Jeg må tilslutte mig kritikerne, da jeg netop har fået afvist min anmodning af Syd- og Sønderjyllands Politi i en sag, hvor andre kredse uden problemer har udleveret det ønskede materiale. Klage til Rigspolitiet er på vej.
Claus Jessen, Ekstra Bladet
5. JANUAR 2017
Jeg kan kun bakke op om
Jeg kan kun bakke op om JydskeVestystens kritik. Samarbejdet med de enkelte politifolk er fortrinligt. Vagtcheferne er venlige og imødekommende. Der er hurtige og gode opdateringer på Twitter fra politkredsen. Men jeg oplever, at det virkelig halter i anklagemyndigheden, hvor jeg flere gange har oplevet, at aktindsigter vedr. anklageskrifter ikke bliver fremsendt i henhold til gældende regler. Flere gange er henvendelsen/aktindsigten end ikke blevet besvaret. Det er stærkt utilfredsstillende og det er jo ikke særligt klogt, at politi/anklagemyndighed selv bryder loven.
Anders Paulsen
3. JANUAR 2017
Det siger meget om Syd- og
Det siger meget om Syd- og Sønderjyllands Politi, at de ikke vil stille op til interview i en artikel, som netop handler om, at politikredsen er lukket over for journalister.