Jørgen Dragsdahl får ikke økonomisk støtte fra DJ

Et flertal i DJs hovedbestyrelse afviste i dag at deltage i indsamlingsaktionen til fordel for journalist Jørgen Dragsdahl, der i 2007 blev beskyldt for at være agent for Sovjetunionen.

Et flertal i DJs hovedbestyrelse afviste i dag at deltage i indsamlingsaktionen til fordel for journalist Jørgen Dragsdahl, der i 2007 blev beskyldt for at være agent for Sovjetunionen.

I maj i år vandt han første runde af en injuriesag. Men advokatomkostninger risikerer at ruinere ham, og derfor har det været diskuteret at hjælpe ham økonomisk.

»Man kan have rigtig meget sympati i den her sag, men jeg mener, det er vigtigt, vi holder hovedet koldt. Og ifølge den politik, vi har fulgt siden 1999, så støtter vi ikke injuriesager, som vores medlemmer selv har anlagt,« forklarede Dansk Journalistforbunds formand, Mogens Blicher Bjerregård, på dagens HB-møde, hvor et mindretal havde foreslået, at DJ deltager i indsamlingsaktionen og bevilger 25.000 kroner til Jørgen Dragsdahl.

Som omtalt i går på Journalisten.dk, så mener blandt andre DJs hovedbestyrelsesmedlem, Villy Dall, at det handler om, at Jørgen Dragsdahls menneskerettigheder trædes under fode. På dagens HB-møde fik Villy Dall støtte fra blandt andre Karin Mette Petersen og Jens Rossen. Sidstnævnte påpegede, at der er tale om en særlig situation.

»Jeg er enig i den grundlæggende politik at DJ ikke som sådan giver tilskud. Det står også i papirerne, at med mindre der er tale om en særlig situation her. Og jeg synes, der er en særlig situation her,« sagde han.

Efter længere debat blev spørgsmålet afgjort ved afstemning. Her stemte otte imod at DJ deltager i indsamlingsaktionen for Dragsdahl, mens fem ønskede at deltage. En undlod at stemme.

Sagen om Dragsdahl går tilbage til 2007, hvor Bent Jensen i en kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten beskyldte ham for at være agent for Sovjetunionen. Allerede den gang afviste DJs mediepolitiske udvalg at give støtte fra forbundet.

I år vinder Jørgen Dragsdahl så injuriesagen i byretten. Bent Jensen skal betale 309.000 kroner i sagsomkostninger plus 200.000 kroner i erstatning samt bøde til staten på 40.000 kroner.

Men da sagen kører videre, så lyder det fra Jørgen Dragsdahl Foreningen, at Dragsdahl risikerer at blive ruineret. Advokatregninger nærmer sig en mio. kroner. Derfor mangler der i sommer 400.000 kroner, selv hvis Dragsdahl skyder sin erstatning ind.

5 Kommentarer

Anders Petersen
31. AUGUST 2010
Re: Jørgen Dragsdahl får ikke økonomisk støtte fra DJ
Ja, lad os da bare bruge forbundet til at betale advokatregninger i private injurieopgør. Eller hvad med forsikringssager, hegnssager og civile søgsmål generelt? En slags bistands-buffet for journalister i økonomisk klemme med alle andre end deres arbejdsgivere. Det skal nok gå godt.
Jens Lohmann
31. AUGUST 2010
Re: Jørgen Dragsdahl får ikke økonomisk støtte fra DJ

Hovedbestyrelsens beslutning om ikke at støtte Jørgen Dragsdahl er reelt en støtte til folk som Bent Jensen og andre, der vil lukke munden på ham. Når man ikke engang kan regne med støtte fra sit eget forbund når man bliver udsat for falske anklager, inkrimineret og beklikket som fagligt uverderhæftig, så er vores faglighed og ytringsfrihed som journalister for alvor truet.

Selvfølgelig skal DJ ikke støtte enhver injuriesag, der bliver anlagt af et medlem. Men her er tale om et injuriesøgsmål, der rækker langt, langt ud over det private. Her er en kollega, et medlem, som bliver udsat for falske anklager og beskyldt for at være en uvederhæftig journalist. Han har ikke kun mistet jobmuligheder og indtægter som følge heraf. Han har også pådraget sig en milliongæld for at rense sig. Her er i høj grad en principiel sag, hvor DJ dels kan give et bidrag til den indsamling, der pågår til fordel for Dragsdahl, dels sætte forbundets jurister i arbejde med at skaffe Dragsdahl fri proces under appelsagen ved Landsretten, samt i øvrigt yde Dragsdahl den nødvendige juridiske bistand i samarbejde med hans advokat.

 Dette vedrører os allesammen. Hvis vi ikke kan regne med vort eget forbund skal vi med andre ord af frygt for at sætte os i milliongæld og risikere at gå fra hus og hjem, bøje nakken når vi bliver beskyldt for at være uvederhæftige og uhæderlige journalister,

Kære hovedbestyrelse: Det er en ommer. Please, genovervej jeres beslutning.

 Jens Lohmann, freelance

Lars Rugaard
29. AUGUST 2010
Re: Jørgen Dragsdahl - Kreds 2 støtter

Kreds 2s bestyrelse har enstemmigt besluttet at støtte indsamlingen til Jørgen Dragsdahls retsomkostninger med 5.000 kr. Det var samtidig enighed i bestyrelsen om at overveje et yderligere tilskud, hvis det siden viser sig nødvendigt.

Bestyrelsens traf sin beslutning efter en gennemgang af sagen, hvor professor Bent Jensen har beskyldt Jørgen Dragsdahl for at have været sovjetisk agent og for at have udbredt "disinformation" gennem sit journalistiske virke.

Byretten i Svendborg har i en dom fastslået, at Bent Jensens påstande er fremsat med urette, og at de er kendt ubeføjede. Denne dom har Bent Jensen anket.

Kreds 2s bestyrelse fandt, at det fremgår af sagen, at der ikke er tale om et opgør mellem parter i en politisk strid, men at der er tale om en direkte inkriminering af en journalists arbejde. Der er heller ikke tale om et angreb, der er fremprovokeret af et tilsvarende personligt angreb på Bent Jensen fra Jørgen Dragsdahls side.

Bestyrelsen lagde også vægt på, at Bent Jensen i sit angreb har kunnet henvise til hemmelige efterretningspapirer, hvilket har krænket Dragsdahl menneskeret til lige vilkår med sin modpart i retssagen.

På denne baggrund konstaterede Kreds 2s bestyrelse, at der er tale om et direkte angreb på et DJ-medlems ytringsfrihed og journalistiske integritet, og at det er af afgørende betydning  at støtte en kollega i hans kamp mod et sådant angreb.

Lars Rugaard

Medl. af Kreds 2s bestyrelse

søren larsen
27. AUGUST 2010
Re: Jørgen Dragsdahl får ikke økonomisk støtte fra DJ

Stor applaus til vort forbunds hovedbestyrelsel om IKKE at støtte Draghsdals venner og deres raslebøsser..

Det viser en indsigtsfuld og tænkende hovedbestyrelse og det kan man kun være meget tilfreds med, meget tilfreds med

Klaus Buster Jensen
26. AUGUST 2010
Re: Jørgen Dragsdahl får ikke økonomisk støtte fra DJ

Kære DJ-top

Det er sgu for sølle.

Pointen med at betale 500 kroner om måneden for en fagforening er jo, at vi bakker hinanden op, når vi skal forhandle løn og den slags. Men jeg havde egentlig også den opfattelse, at vores fagforening er fremme i skoene og støtter medlemmerne, når vores fag er presset. 

Når Kurt Westergaard bliver truet på livet på grund af sine tegninger, får han moralsk og økonomisk støtte. Sådan skal det være. Han skal ikke stå alene. Det er vigtigt.

Når Jørgen Dragsdahl forsvarer sit journalistiske arbejde mod injurier og vinder, er hans kæmpe advokatregning ikke kun et angreb på hans person. Den slags personlig hetz er et problem for faget.

De paragraf-rytter-argumenter, der tilsyneladende er det eneste argument fra Mogens Blichers side, er helt ude af trit med virkeligheden. Vores fagforening skal jo gerne have slagkraft. Og er DJ-toppen mere optaget af bevare egne hjemmestrikkede paragraffer end at forsvare faget, synes jeg egentlig, de burde gruble lidt over, hvorfor de fortsat har lyst til at repræsentere os medlemmer.

Venlig hilsen

Klaus Buster Jensen

Flere