Hvem skal være din næstformand? Mød Maria Becher Trier

Du skal have ny næstformand i DJ, og der er kampvalg. De kommende dage bringer Journalisten interviews med de fire kandidater, så du kan se, hvem du er mest enig med. Her kan du møde Maria Becher Trier, journalist på Fagbladet Folkeskolen og medlem af hovedbestyrelsen

Dansk Journalistforbund skal have ny næstformand. Den nuværende formand, Mogens Blicher Bjerregård, genopstiller ikke, og den nuværende næstformand, Lars Werge, vil være formand. Dermed er posten som næstformand blevet ledig.

Medlemmerne skal stemme på delegeretmøde i april 2015.

Der er i skrivende stund fire kandidater til posten som næstformand. Journalisten har interviewet de fire kandidater om, hvorfor de vil have posten, og hvad deres mærkesager er. Vi har særligt fokuseret på to emner, der skal til debat på delegeretmødet: Hvad mener de om en mulig fusion med Kommunikation og Sprog, og hvad mener de om chefer som medlemmer af DJ?

Du kan læse de fire interviews på journalisten.dk. Vi har tidligere interviewet Per Roholt og Allan Boye Thulstrup. I dag kan du møde Maria Becher Trier.


Foto: Bo Tornvig/Dansk Journalistforbund

Maria Becher Trier er journalist og praktikvejleder på Fagbladet Folkeskolen. Hun er medlem af DJ’s hovedbestyrelse, medlem af beskæftigelses- og uddannelsespolitisk udvalg og bestyrelsesmedlem i specialgruppen for organisationsmedier O-Gruppen.

Hvorfor vil du være næstformand for DJ?

»Jeg har været i hovedbestyrelsen i to år. Det er vildt spændende og sjovt, men også nogle gange lidt langt væk fra magten. Det er svært at finde ud af, hvordan man byder ind. Det vil jeg gerne lave om på, og derfor stiller jeg op,« siger Maria Becher Trier.

Hvad er dine mærkesager, som adskiller dig fra de andre kandidater?

»Jeg har ikke helt tjek på, hvad de andre vil endnu. Men jeg har lavet en hjemmeside, hvor jeg forklarer, hvad jeg vil. Jeg tror, vi er ret enige om hovedmålet, og det er godt, for vi skal alle være med til at arbejde for det, uanset hvem der bliver valgt. Hovedmålet er, at DJ skal være det naturlige valg for alle i medie- og kommunikationsbranchen.«

Hvad er dine mærkesager?

»Jeg synes, det er vigtigt, at vi som DJ har flere ben at gå på. Jeg ved, at nogle mener, at DJ skal være klassisk fagforening med løn, arbejdstider og overenskomst. Men for mig skal DJ faktisk have mange varer på hylderne, hvis vi fortsat skal være et attraktivt forbund,« siger hun.

Hvad er det for varer?

»Vi skal fortsat kæmpe for at overenskomstdække så mange som muligt, men vi kommer ikke til at overenskomstdække alle. Det kan vi desværre ikke, selv om jeg gerne vil. Mange freelancere har mange forskellige arbejdsgivere, og det er umuligt at sikre, at alle deres arbejdsrelationer er aftaledækket. Mange kommunikatører sidder på arbejdspladser, hvor der måske er en eller to personer. Det er også svært at overenskomstdække. Derfor er det også en opgave for DJ at gøre medlemmerne gode til at forhandle egne vilkår. Det er også en opgave for DJ at lave mentorordninger, karrierekurser, og så skal vi markere os med holdninger, når det gælder for eksempel offentlighedslov og ophavsret.«

»Noget andet, som ikke er direkte fagforeningsarbejde, men som er vigtigt for mig, er konkurrenceparametre som forsikringer og tilbudsaftaler for medlemmerne. Hvis vi kan sikre medlemmerne en god forsikring, så gør det jo, at det koster relativt mindre at være medlem. Det  betyder rigtig meget for især unge og studerende,« siger Maria Becher Trier.

Så det er ikke nok at være klassisk fagforening?

»Nej, vi skal kunne mere end overenskomster, løn og arbejdstid. Overenskomster er vigtige, og vi skal bruge mange kræfter på at opretholde og udbygge dem. Men vi skal også bruge kræfter på alt det udenom, hvis vi skal være interessante for de grupper, som vi ikke kan overenskomstdække.«

Men hvis man skal bruge flere kræfter på alt det udenom, så kan man vel ikke bruge lige så mange på det klassiske arbejde?

»Jo, jeg synes faktisk, det er det, vi gør nu. Vi har allerede mange forskellige tilbud til medlemmerne. Men det er klart, at vi skal gennemgå DJ’s aktiviteter og se, om nogle skal skiftes ud. Jeg vil glæde mig til at gennemgå DJ’s økonomi og se, om vi udnytter vores penge optimalt alle steder, så vi ikke bare kører videre, som vi plejer.«

Hvor meget chef må du være?

Et af de spørgsmål, der tilsyneladende splitter næstformandskandidaterne, handler om chefer. Kan man være chef og medlem af Dansk Journalistforbund?

I vedtægterne står der klart, at det kan du ikke, hvis du kan hyre eller fyre medarbejdere. Men hvad hvis du hyrer freelancere? Hvad hvis du selv er en freelancer, som hyrer freelancere en gang imellem? Det har været gråzoner. Journalisten har tidligere afdækket, at DJ er på slingrekurs i forhold til, hvem der bliver smidt ud, og hvem der får lov at blive.

Ved delegeretmøde i 2015 skal medlemmerne tage stilling til en lempelse af reglerne. Det vil ifølge forslaget stadig være forbudt at hyre og fyre fastansatte kolleger. Men hvis du som freelancer hyrer og "fyrer" andre freelancere, fordi du i perioder har ekstra travlt, er det okay.

Forslaget nyder bred opbakning i hovedbestyrelsen. Men nogle mener, at DJ bør lempe reglerne mere, så også chefer med personaleansvar – dem, der kan hyre og fyre – er velkomne i forbundet.

Hvis man som chef kan hyre og fyre, er man så velkommen i DJ?

»Der er rigtig mange chefer i DJ i dag. Men det er chefer, som ikke kan hyre og fyre. Det kan godt være, de er inde over en ansættelse, at de kan gå til en overordnet og sige ”her er noget galt”, men i sidste ende er det ikke deres beslutning. Hvis man er chefen med det sidste ord, så skal man finde en anden organisation end DJ,« siger Maria Becher Trier.

Hun støtter – ligesom Per Roholt og Allan Boye Thulstrup – det forslag, der lægges frem på delegeretmødet. Forslaget vil ændre reglerne i DJ, så du godt kan være chef for kolleger i en kort periode – hvis du som freelancer fx får en stor opgave og skal bruge andres hjælp.

»Vores love er svære at overholde, som de ser ud i dag. For mig er det især freelancerne, som er udfordringen, for de skal have mulighed for at hyre andre ind i de perioder, hvor de har spidsbelastning. Ellers er jeg ikke uenig i vores love. Jeg synes, det er rigtigt, at hvis du er den chef, der har det sidste ord i forhold til at hyre og fyre, så skal du ikke være hos os. Vi har heller ikke noget at tilbyde dem. Til gengæld synes jeg, det er godt, at vi eksempelvis hjælper med at etablere netværk og giver sparring til dem, der sidder i midten: Mellemlederne,« siger hun.

Journalisten har for nyligt afdækket, at freelancere, der leverer til de store medier, ofte føler sig trynet. De skal levere ekstra, deres stof overtages af redaktionen, der er tvivl om aftalen. Ofte sidder der et DJ-medlem i den anden ende som redaktør og mellemleder. Hvordan løser man det dilemma?

»Det er et svært dilemma. Lige nu kan man få hjælp til mægling hos DJ, hvis det ender med en konflikt mellem to medlemmer. Det viser sig også, at det langt hen ad vejen er nok til at løse det. Men det sker jo, at det ikke kan lade sig gøre. Så mener jeg, at DJ skal yde begge parter juridisk bistand. Det gør vi mig bekendt ikke i dag, hvis det er to medlemmer, der står over for hinanden,« siger Maria Becher Trier.

Skal der så sidde to jurister i forbundshuset og føre sag mod hinanden?

»Nej, så skal de juridiske kræfter hyres eksternt. Du skal have samme muligheder for hjælp, som hvis du havde en tvist med et ikke-medlem. Det vil naturligvis koste nogle penge, men det er altså meget, meget få sager, det drejer sig om.«

For eller imod fusion med KS

Er du tilhænger af en fusion med KS?

»Jeg var imod fusionen, da jeg startede i hovedbestyrelsen. Det var en proces, som var sat i gang, før jeg blev valgt. Men jeg er blevet overbevist, fordi jeg forstod, at fusionen ikke handler om at blive så store som muligt. Det vigtigste for mig er, at vi har et fagprofessionelt fællesskab. Det kræver nogle svære diskussioner, og det har fusionsprocessen også vist. Før vi kan fusionere, skal vi se indad,« siger Maria Becher Trier.

Så du har skiftet mening og er for en fusion i dag?

»Jeg synes, det har været en meget langvarig proces, som har været virkelig svær at komme ind i – også som medlem af hovedbestyrelsen. Formandskabet og forretningsudvalget har ledet arbejdet og nedsat arbejdsgrupper og så videre. Jeg har prøvet at komme med i det arbejde, men det har været svært. Jeg tror, der har været en skæv tilgang til fusionen, den skal springe ud af et bredt fællesskab i DJ. For mig at se har vi brugt to år på at snakke fusion, og det er vigtigt, at vi nu bruger mere tid på definere det fællesskab, vi fremover vil have i DJ.«

»Derfor er jeg glad for, at vi anbefaler at udvide samarbejdet med KS på rekruttering, beskæftigelse og freelancere og starter en undersøgelse af mulighederne for at samarbejde om at overenskomstdække kommunikationsområdet. Det giver rigtig god mening. Om det så skal ende med en fusion eller ej, det ved jeg faktisk ikke endnu.«

Hvordan synes du, fusionsprocessen har været?

»Mange har sagt, at den har været mørklagt, og det synes jeg ikke. Når man forhandler, kan man ikke smide alle kort på bordet. Men jeg synes, det har været en topstyret proces. Det skal vi lære af, så vi bliver bedre til at lytte og inddrage medlemmerne. DJ er supergod til at være tæt på medlemmerne, når det handler om konsulenterne. Det er helt unikt, at du kan ringe direkte til en konsulent, som kender dit helt fagspecifikke område. Men der er opstået nogle rutiner i det politiske arbejde, som gør det svært for medlemmerne at byde ind. Det vil jeg gøre noget ved.«

Hvordan ser man den topstyring?

»Man stiller ikke op til arbejdsgrupper i hovedbestyrelsen, man bliver udpeget. Det politiske arbejde kører på rutiner, som har været der i lang tid, fordi nogle har siddet på posterne i lang tid. Der har jeg forsøgt at sparke mig vej ind. Jeg synes, Lars Werge kom med et godt forslag om, at uddannelsesstrategien blev sendt i høring hos medlemmerne. Det var ikke, fordi det væltede ind med mails, men hvis vi vil høre medlemmerne, skal vi lave om på rutinerne. I fusionsprocessen skulle vi også have inddraget medlemmerne mere, for eksempel ved at sætte skemaer op allerede på delegeretmødet, hvor medlemmerne kunne skrive sig op som ressourcepersoner på bestemte emner: ”Når I drøfter det her, så tal lige med mig, det ved jeg faktisk noget om”,« siger Maria Becher Trier.

Nogle har sagt ”giv os lov at stemme ja eller nej”. Hvorfor tager I ikke den afstemning om ja eller nej til fusionen, så man kan få afgjort en gang for alle, hvad medlemmerne synes?

»Vi så i den medlemsundersøgelse, vi lavede, at der er en kæmpe gruppe af medlemmer, som er i tvivl. Vi har ikke et konkret papir, der forklarer konsekvenserne ved en fusion, og derfor er det svært at stemme ja eller nej. Som det er nu, har vi simpelthen ikke noget at stemme om.«

Vil stille de "dumme" spørgsmål

Du har sagt i hovedbestyrelsen, at du ser det som en vigtig opgave for dig at stille de ”dumme” spørgsmål. Vil du også se det som din opgave som næstformand?

»Ja, det er en del af min drivkraft. Der er nogle rutiner, som ingen har besluttet – sådan er det bare, fordi det plejer vi. Der vil jeg rigtig gerne stille de dumme spørgsmål som næstformand. Man kan spørge mig, hvorfor jeg allerede stiller op nu, jeg har kun siddet to år i hovedbestyrelsen. Men jeg tror, det er vigtigt, at nogen i toppen er klar til at spørge: Hvorfor gør vi egentlig sådan? Jeg har også erfaringer fra Danmarks Lærerforening, som jeg dækker som journalist, så jeg kan holde DJ op mod en anden organisation, jeg kender. Og så sidder jeg i O-Gruppens bestyrelse, hvor jeg taler med kolleger i andre faglige organisationer, som gør tingene på en anden måde.«

Du har også sagt, at du ikke forstår DJ’s økonomi fuldt ud. Bør du ikke have fuldstændigt fod på det, før du bliver næstformand?

»Det ville være skønt, og jeg tror faktisk, jeg forstår det nu – for jeg har spurgt rigtig mange gange på møderne, og mange har forklaret det. Men det betyder ikke, at jeg er sikker på, at vi gør tingene rigtigt. I hovedbestyrelsen får vi jo bare nogle tal, som vi kan godkende. Vi går ikke ned og ser i detaljerne. Her vil jeg gerne dybere ned i tallene. Som politikere skal vi jo prioritere.«

Hvis der findes midler, vil Maria Becher Trier gerne prioritere kommunikationsmedlemmerne.

»Jeg synes, vi skal være skarpere på, hvad vi kan tilbyde kommunikatører. Hvis du ser på freelancerne, så synes jeg, vi rigtigt har rettet fokus mod  dem, vi har fået en freelancestrategi, og vi er på vej til at løfte nogle opgaver, vi ikke løftede før. Det skal vi også gøre for kommunikatørerne,« forklarer hun.

Maria Becher Trier havde på sin hjemmeside, da interviewet blev lavet, et forslag om at afholde Fagfestival hvert år som en af sine politiske mærkesager. Hun har kort efter interviewet skrevet til Journalisten, at hun har fjernet forslaget, fordi hun efter at have snakket med flere medlemmer er blevet overbevist om, at Fagfestival vil have større tiltrækningskraft, hvis det afholdes hvert andet år. På nuværende tidspunkt kan hun heller ikke pege på, hvor finansieringen skal findes.

Formandskabet

En ting er posten som næstformand, noget andet er formanden. Lige nu er der kun en kandidat. Støtter du Lars Werge?

»Ja, som udgangspunkt støtter jeg Lars Werge. Jeg kan sagtens se mig selv som næstformand under Lars Werge, men det er klart, at hvis der kommer en modkandidat, vil jeg se på det igen,« siger Maria Becher Trier.

Hvorfor stiller du op som næstformand og ikke formand?

»Det er der flere, der spørger mig om. Men jeg har kun været med i to år, og jeg synes, det er vigtigt, at vi har en formand, som er inde i konteksten. Lars Werge har prøvet at være næstformand og kender systemet. Så selv om jeg ender i kampvalg, så tror jeg, at næstformandsposten er det rigtige for mig. Og jeg tror faktisk, kampvalg er sundt for DJ.«

Hvis du ikke bliver valgt, vil du så stille op til hovedbestyrelsen igen?

»Ja. Hele denne proces gør mig mere skarp på, hvad jeg vil politisk. Jeg er klar over, at hvis jeg ikke bliver valgt til næstformand, men kun til hovedbestyrelsen, så har jeg ikke lige så meget at skulle have sagt. Men jeg tror også, at det har betydning fremadrettet, at jeg stiller op nu og råber højt om de ting, jeg gerne vil lave om,« siger Maria Becher Trier.

Journalisten interviewede Maria Becher Trier i 2013, da hun stillede op til hovedbestyrelsen. Læs eller genlæs interviewet her.

Rettet 16.37: Journalisten havde brugt samme foto-byline på billedet af Maria Becher Trier som journalistforbundet.dk. Det er imidlertid ikke "Peter Thornvig", men "Bo Tornvig", der har taget fotoet.

4 Kommentarer

Niels R. Hansen
2. MARTS 2015
Jeg vil gerne anbefale en
Jeg vil gerne anbefale en kandidat, som "har et meget tiltrængt fokus" på alle forbundets medlemmer - freelancere, ledige, fastansatte, praktikanter ...
Signe Wenneberg
1. MARTS 2015
Jeg vil gerne anbefale Maria
Jeg vil gerne anbefale Maria - og ikke fordi hun er kvinde, selvom det jo bestemt ikke tæller ned, når halvdelen af medlemmerne er kvinder, bør vi jo også være repræsenterede. Nej, jeg vil anbefale Maria fordi hun har et meget tiltrængt fokus på freelancernes vilkår. Hun er selv gift med en musiker og musikere og freelance journalisters vilkår er at sammenligne: Vi bliver altid lige bedt om at levere lidt ord/lidt musik uden beregning. Jeg for min del bliver efter 25 år stadig hver uge bedt om at tage 102 procent af min løn med på arbejde (lønnen plus togbilletten/parkeringen). Det SKAL der fokus på fra forbundets side, for det bliver tiltagende værre. Og det fokus har Maria. Jer der kan stemme - stem på Maria! TAK!
Bodil Rohde
24. FEBRUAR 2015
Wanted

Wanted

Efter at have læst de fine indlæg her, så mener jeg , at der kun er en ting at gøre.

Det er at få Uffe op på en plakat, hvor der står Wanted!


Venlig hilsen
Bodil Rohde
Villy Dall, HB-medlem
24. FEBRUAR 2015
Det er ikke et helt enigt HB.
Det er ikke et helt enigt HB. Jeg støtter ikke forslaget om, at freelancere skal kunne hyre andre DJ-medlemmer. Jeg går ind for samarbejdsaftaler, hvor de to DJ-medlemmer er på lige fod. Eller ko-operativer, hvor medlemmerne har samme status.