Her er medlemmernes syn på DJ

DJ scorer gennemsnitligt i ny stor medlemsundersøgelse. Især medlemmernes følelse af fællesskab halter, mens den faglige rådgivning scorer højt. Faglige arrangementer og fagbladet Journalisten er de medlemstilbud, medlemmerne er gladest for. Rapport anbefaler, at DJ satser på image og interessevaretagelse. Se resultaterne her

DJ bør først og fremmest styrke sit image og sin interessevaretagelse, hvis medlemmerne skal være mere tilfredse. Sådan lyder hovedkonklusionen i en stor medlemsundersøgelse, som DJ har fået foretaget.

DJ’s største styrke i undersøgelsen er rådgivning, mens fællesskabet mellem medlemmerne er det, der halter mest.

Undersøgelsens hovedresultater er netop fremlagt for forbundets hovedbestyrelse.

MSI Research har lavet undersøgelsen for DJ. 15.745 medlemmer er blevet spurgt, og 3.343 har svaret, hvilket svarer til 21 procent af de adspurgte. Resultaterne er vægtet, så de afspejler forbundets demografiske sammensætning.

Hvordan skal resultaterne læses?

Først lidt om, hvordan rapporten er lavet:

I rapporten rangeres DJ på en række parametre med indekspoint fra 0 til 100. Ifølge MSI Research er der en statistisk usikkerhed på +/- 0,7 indekspoint.

MSI sammenfatter resultaterne på flere måder. Der måles to overordnede værdier – Tilfredshed og Loyalitet. Derudover vurderes syv indsatsområder, som hver især påvirker Tilfredshed og Loyalitet: Image, Forventninger, Medlemstilbud, Interessevaretagelse, Rådgivning, Fællesskab og Udbytte.

!function(e,t,n,s){var i=”InfogramEmbeds”,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?”http:”:”https:”;if(/^\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,”script”,”infogram-async”,”//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js”);

Til sidst har MSI Research sammenholdt, hvad medlemmerne er mest tilfredse med, og hvad der betyder mest for dem. Resultatet er et såkaldt ‘prioriteringskort’. Det vender vi tilbage til.

De vigtigste resultater

De to overordnede tal Tilfredshed og Loyalitet i undersøgelsen ligger på et middelniveau. Tilfredshed ligger på 65 indekspoint, hvilket ifølge rapporten er 3 indekspoint over gennemsnittet for de AC-organisationer, MSI Research måler. Loyaliteten ligger på 71 indekspoint, hvilket præcis er gennemsnittet.

 

!function(e,t,n,s){var i=”InfogramEmbeds”,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?”http:”:”https:”;if(/^\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,”script”,”infogram-async”,”//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js”);

 

Af de syv indsatsområder anbefales det først og fremmest, at DJ gør en indsats på ‘image‘. ‘Image’ måles i rapporten til 67 indekspoint, hvilket svarer til gennemsnittet for AC-organisationerne, MSI Research måler. Den højeste score på ‘image’, som MSI Research måler, er 78 indekspoint. Samtidig tillægges netop ‘image’ stor værdi hos medlemmerne ifølge rapporten.

“Der kan altså ligge et stort forbedringspotentiale i ‘image’, og hvis dette udnyttes, vil det effektivt forbedre medlemmernes tilfredshed og loyalitet,’ lyder det i rapporten.

[quote:0]

Her er også tre anbefalinger, som DJ ifølge MSI Research særligt bør arbejde med at fremstå som:

 • En fagforening, der bidrager positivt til udvikling af og kvalitet i medie- og kommunikationsfagene
 • En fagforening, hvor man får noget for sit kontingent
 • En fagforening, der er nytænkende

 

!function(e,t,n,s){var i=”InfogramEmbeds”,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?”http:”:”https:”;if(/^\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,”script”,”infogram-async”,”//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js”);

 

Indsatsområdet Interessevaretagelse er ifølge rapporten også vigtigt at slå ned på, da medlemmerne mener, det er vigtigt for både tilfredshed og loyalitet. Men ‘interessevaretagelse’ scorer 61 indekspoint, hvilket er gennemsnitligt for AC-organisationerne, men lavt for DJ i forhold til de andre indsatsområder.

Her har MSI Research også tre anbefalinger til at styrke medlemmernes vurdering af ‘interessevaretagelse’:

 • Sikre udvikling af og kvalitet i medie- og kommunikationsfagene
 • Have en god prioritering af politiske mærkesager
 • Varetage medlemmernes interesser på områder, der betyder noget for deres arbejdsliv

 

!function(e,t,n,s){var i=”InfogramEmbeds”,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?”http:”:”https:”;if(/^\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,”script”,”infogram-async”,”//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js”);

 

[quote:1]

Andre hovedresultater

Indsatsområdet ‘fællesskab’ vurderes lavest hos DJ med 56 indekspoint. Medlemmerne svarer blandt andet, at de føler relativt lav tilknytning til DJ og andre medlemmer.

 

!function(e,t,n,s){var i=”InfogramEmbeds”,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?”http:”:”https:”;if(/^\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,”script”,”infogram-async”,”//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js”);

 

Det stærkeste af de syv indsatsområder for DJ er ‘rådgivning’. Her scores 78 indekspoint, hvilket er ét point fra den højeste score, MSI Research måler hos AC-organisationer. Undersøgelsen viser dog også, at ‘rådgivning’ ikke har så stor betydning for loyalitet og tilfredshed, blandt andet fordi kendskabet til DJ’s rådgivning er relativt begrænset, lyder det.

 

!function(e,t,n,s){var i=”InfogramEmbeds”,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?”http:”:”https:”;if(/^\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,”script”,”infogram-async”,”//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js”);

 

Indsatsområdet ‘medlemstilbud’ vurderes til 68 indekspoint. Som læser af Journalisten kan det interessere dig, at “kvaliteten af fagbladet Journalisten og journalisten.dk” er topscorer sammen med ‘kvaliteten af DJ’s faglige arrangementer’, begge med 72 indekspoint. Lavest i ‘medlemstilbud’ scorer “indhold og brugervenlighed på journalistforbundet.dk” med 63 og “kvaliteten af DJ’s digitale kommunikation (fx nyhedsbreve, Facebook, Twitter og Linkedin)” med 64 indekspoint. Undersøgelsen er lavet, før DJ relancerede sin hjemmeside.

[quote:2]

 

!function(e,t,n,s){var i=”InfogramEmbeds”,o=e.getElementsByTagName(t),d=o[0],a=/^http:/.test(e.location)?”http:”:”https:”;if(/^\/{2}/.test(s)&&(s=a+s),window[i]&&window[i].initialized)window[i].process&&window[i].process();else if(!e.getElementById(n)){var r=e.createElement(t);r.async=1,r.id=n,r.src=s,d.parentNode.insertBefore(r,d)}}(document,”script”,”infogram-async”,”//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js”);

 

Hvad skal DJ prioritere?

Og så kommer vi til det strategiske ‘prioriteringskort’.

MSI Research lægger de seks indsatsområder (Fællesskab er undtaget) ind i et koordinatsystem med to akser: ‘Vurdering’ og ‘effekt af en forbedring’. Placeringen af de seks punkter afgøres dels af, hvor vigtigt det er for medlemmerne, og hvor tilfredse, de er med ydelsen. ‘Fællesskab’ er sorteret fra, da det ifølge rapporten kun påvirker Loyalitet, men ikke Tilfredshed.

Koordinatsystemet er opdelt i fire felter:

 • Tilpas: Lav betydning, men høj vurdering
 • Observer: Lav betydning og lav vurdering
 • Prioritér: Høj betydning, men lav vurdering
 • Vedligehold: Høj betydning og høj vurdering

De seks indsatsområder er for DJ fordelt således:

 • Tilpas: Rådgivning, Forventninger og Medlemstilbud.
 • Observer: Ingen.
 • Prioriter: Udbytte, Image, Interessevaretagelse.
 • Vedligehold: Ingen.

Kort sagt: Ingen af de seks indsatsområder har både høj betydning og høj vurdering, ligesom ingen har lav betydning og lav vurdering. Til gengæld anbefaler MSI Research, at DJ prioriterer ‘udbytte’, ‘image’ og ‘interessevaretagelse’.

DJ modtog rapporten fra MSI Research i sidste uge og præsenterede den internt i DJ fredag. Journalisten har ikke haft adgang til rapporten før i dag klokken 11.04, da den blev præsenteret for hovedbestyrelsen fra klokken 11 til 12.

Rettet klokken 13.31: Journalisten havde skrevet, at usikkerheden var 7 indekspoint. Den er 0,7 indekspoint.

3 Kommentarer

Søren Hansen
8. DECEMBER 2016
Brug midlerne på helt
Brug midlerne på helt konkrete tilbud, der kommer medlemmerne direkte til gode. Fx gratis Infomedia-adgang (når vi nu skal levere vores artikler til dem gratis!). Det dyre fagblad kan for min skyld droppes, og mængden af efteruddannelses-kurser (og i mange tilfælde emnet for dem) virker aldeles absurd.
Kristine Nielsen
6. DECEMBER 2016
Jeg er ret ligeglad med DJ's
Jeg er ret ligeglad med DJ's image. Jeg vil da meget hellere have, at DJ's energi og penge bliver brugt på at give endnu flere medlemstilbud og god rådgivning. Fællesskab lyder heller ikke som en dårlig ting at forbedre. Så følger imaget nok i kølvandet på det.
Vagn-Ebbe Kier
6. DECEMBER 2016
Under IMAGE.

Under IMAGE.
"Fagforening der er nytænkende" scorer kun 53%.
Det er 25% for lidt!