Glæde og frustration

Mere stress og større arbejdsglæde. Det er nogle af de foreløbige tilbagemeldinger på forsøg med flermedielle medarbejdere. Enkelte delegerede ønsker fortsat at stoppe den flerfunktionelle udvikling.

"Vi giver os selv tid til at ideudvikle og planlægge, og udover de gode historier har vi også fået et bedre arbejdsmiljø."

Den vurdering kommer fra en anonym dagbladsjournalist på NORDJYSKE Stiftstidende. Journalistens oplevelser med mediekonvergens indgår i den delrapport, som Arbejdsgruppen vedrørende Flerfunktionalitet offentliggjorde i forbindelse med delegeretmødet.

De fleste tilbagemeldinger er positive, men selv inden for samme arbejdsplads kan der være forskellige oplevelser af omstillingen.

"Nogen oplever et større arbejdspres på grund af konvergensen. Arbejdsmiljøet er ændret og i nogle henseender ikke til det bedre," siger Carl Åge Østergaard, tillidsmand på NORDJYSKE Stiftstidende i Frederikshavn, i rapporten.
På delegeretmødet blev sidste års heftige diskussion om flerfunktionalitet fulgt op af en kort debat. Langt de fleste talere så muligheder i udviklingen.

"Der er kommet et andet engagement ind på arbejdspladsen, men vi er nødt til at lave aftaler med arbejdsgiverne om flerfunktionalitet, og de skal overholdes, hvis man vil undgå frustrerede medarbejdere," sagde Carsten Lorenzen, medlem af hovedbestyrelsen, på delegeretmødet.

Andre var imidlertid mere kritiske, og Thomas Szlavik, som også er medlem af hovedbestyrelsen, forudså, at især fotoforsøgene vil koste arbejdspladser.

"Fotograferende journalister har vist, at der er et stort udækket behov for pressefotografer. Der er ingen grund til, at journalisterne skal have de job," sagde Thomas Szlavik til forsamlingen.

Enkelte delegerede talte direkte imod flerfunktionalitet, som de så som en glidebane.

"Det er forstemmende at se, hvordan vi skal ligge på knæ for arbejdsgiverne. Vi siger, at vi kan det hele uden at få noget ekstra for det. Det må høre op," sagde Kim Barren fra B.T.

Det synspunkt talte blandt andre Morten Uhrenholdt fra DR imod.

"Flerfunktionalitet er et af de redskaber, vi skal bruge for at bevare arbejdspladser. De medlemmer, der kun kan løse en opgave, vil komme til at stå længst nede i jobkøen," sagde Morten Uhrenholdt.

Ingen af medlemmerne af arbejdsgruppen ønskede at sige noget endeligt om de forsøg, der indtil videre er sat i gang. Ifølge delrapporten vil arbejdsgruppen det næste år koncentrere sig om blandt andet arbejdsmiljø, ophavsret, uddannelse og krav til overenskomster og aftaler om flerfunktionalitet.

Til delegeretmøde i 2003 afleverer arbejdsgruppen sin endelige rapport om flerfunktionalitet.

0 Kommentarer