Fransk nødpakke på 600 mio. euro til landets dagblade

Det er ikke kun bankerne, der skal nyde godt af hjælpepakker. Den franske regering planlægger nu en hjælpepakke på 600 millioner euro til landets trængte dagblade de næste tre år. Samtlige 18-årige i landet vil blive tilbudt gratis abonnement på en avis efter eget valg. Statslige støttekøb af annoncer indgår også i planen.

Det er ikke kun bankerne, der skal nyde godt af hjælpepakker. Den franske regering planlægger nu en hjælpepakke på 600 millioner euro til landets trængte dagblade de næste tre år. Samtlige 18-årige i landet vil blive tilbudt gratis abonnement på en avis efter eget valg. Statslige støttekøb af annoncer indgår også i planen.

De trykte medier i Frankrig kan se frem til en særdeles kærkommen hjælp fra præsident Nicolas Sarkozy. Ifølge AFP er den franske regering parat til at tilbyde samtlige 18-årige i landet et gratis avisabonnement fuldstændigt efter eget valg.

Hjælpepakken til dagbladene indebærer desuden flere andre støtteforanstaltninger for de trykte medier, som allerede inden finanskrisen kæmpede med internettet og tv om læserne.

Siden har den økonomiske nedtur fjernet det økonomisk grundlag for mange af aviserne på grund af svigtende annonceindtægter, og flere af dem er tæt på at gå fallit, skriver AFP.

Den franske regering foreslår derfor også, at man fordobler regeringens budget til annoncer i de trykte medier. Og i alt skal der spenderes 600 millioner euro over tre år på at redde nationens dagblade.

I forvejen giver den franske stat 1,5 milliarder euro i direkte og indirekte støtte til landets medier.

Meldingerne kommer efter en større national konference og ekspertudrening om fremtiden for dagbladsindustrien, hvor flere kommentatorer har advaret om, at dagbladenes problemer risikerer at udvikle sig til en egentlig trussel mod den demokratiske debat i Frankrig. Præsident Nicolas Sarkozy var i den forbindelse enig i, at der skal sættes ind, så Frankrig ikke ender med at få en generation, der slet læser aviser.

"Vanen med fast at læse aviser grundlægges i en meget ung alder," udtalte Sarkozy efterfølgende.

Hjælpepakken er kommet i stand efter flere måneders diskussioner mellem topchefer i mediebranchen, journalister og politikerne.

I første omgang skal landets dagblade selv sørge for trykningen af de gratis aviser til de 18-årige, mens staten vil betale for distributionen. Endvidere er der lagt op til, at prisen for udbringning af aviser fastfryses. Desuden forlænges særlige skattefordele i forbindelse med investeringer i onlinemedier, ikke-europæiske investorer får lov til at købe mere op i franske medier, og samtidig sættes visse skatteafgifter ned.

De franske dagblade anses i øvrigt for at være nogle af de mindst profitable i Europa, skriver the Guardian. Samtidig lider aviserne under at have miste offentlighedens tillid, fordi politikerne i Frankrig angiveligt har fået lov til at omskrive egne interview inden trykning. Dertil kommer, at præsidentens indflydelsesrige forretningsforbindelser fra blandt andet våbenindustrien ejer flere af de store aviser og tv-stationer.

Endelig har Sarkozy strammet statskontrollen med landets public service-tv, hvilket ifølge The Guardian har fået politiske modstandere til at sammenligne ham med Silvio Berlusconi.

Men nu skal de franske dagblade altså have deres egen hjælpepakke. Ifølge Sarkozy er det mindst lige så naturligt som at yde støtte til andre trængte industrier – eksempelvis bilindustrien.

0 Kommentarer