Fra 917 til 1.560: Flere bruger Mediernes Efteruddannelse

Portalen Mediernes Efteruddannelse havde en svær start, men siden 2015 er antallet af kursister steget fra 917 til 1.560, og andelen af aflysninger er faldet. ”Vi har skruet op for kontakten til tillidsfolk i DJ og brugen af Facebook, LinkedIn og Twitter for at gøre mulighederne tydeligere,” siger den daglige leder

”Mange er godt – det er få aflysninger også!”

Sådan skrev Mediernes Efteruddannelse i går onsdag den 17. januar i et tweet om, at flere og flere benytter sig af portalens efteruddannelsestilbud.

”Antallet af kursister, der gennemfører et kursus med støtte fra Pressens Uddannelsesfond, er steget pænt hvert år siden 2015,” siger Michael Aage Jensen, daglig leder af Pressens Uddannelsesfond og Mediernes Efteruddannelse.

I 2015 gennemførte 917 kursister et efteruddannelseskursus med støtte fra Pressens Uddannelsesfond. Det var i 2017 steget til 1.560 kursister.

Problemer med monopolbrud

Portalen Mediernes Efteruddannelse blev etableret af Pressens Uddannelsesfond i 2014 for at bryde Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles monopol på efteruddannelse på medieområdet. Frem til da kunne man kun få støtte til efteruddannelse fra Pressens Uddannelsesfond, hvis man tog kurser udbudt af Journalisthøjskolen.

I første omgang var der 18 kursusudbydere. Men det nye system mødte kritik.

”Det er mit klare indtryk, at der nu er færre, som tager efteruddannelse, og flere kurser, der bliver aflyst, fordi kurserne er spredt ud på flere og mindre udbydere,” sagde daværende formand for Journalistforbundets Kreds 2 Jesper Bo Danscher til Journalisten.

Pressens Uddannelsesfond lavede i 2016 en tilfredshedsundersøgelse, der viste, at kun knap halvdelen af svarpersonerne brugte portalen Mediernes Efteruddannelse, når de søgte oplysninger om efteruddannelse.

”Kendskabet til Mediernes Efteruddannelse er for dårligt,” sagde Tine Johansen, næstformand i DJ og forbundets repræsentant i PU’s bestyrelse, da undersøgelsens resultater blev offentliggjort.

Og kursusudbydere klagede over, at det var meget svært at bryde monopolet.

Færre aflysninger – øget PR

I dag er antallet af kurser, der aflyses på grund af for få tilmeldinger, faldet fra 48 procent af de udbudte kurser i 2015 til 19 procent i 2017, oplyser Michael Aage Jensen.

Der er også kommet flere kursusudbydere. Da forårskataloget udkom i november 2017, var det med tilbud fra 31 forskellige udbydere mod 18 i foråret 2015.

Der er også skruet op for markedsføringen. I 2016, da tilfredshedsundersøgelsen blev lavet, blev kursusmulighederne hos Mediernes Efteruddannelse kun kommunikeret via hjemmesiden mediernesefteruddannelse.dk. Nu bliver kataloget også udgivet på tryk.

”Vi har også skruet op for kontakten til tillidsfolk i Journalistforbundet og brugen af Facebook, LinkedIn og Twitter for at gøre mulighederne tydeligere. Og så udkommer vi nu med nyhedsbrevet hver 14. dag,” siger Michael Aage Jensen.

Tidligere udkom nyhedsbrevet kun ved udgivelsen af kataloget.

0 Kommentarer