Find retslister på nettet

Hvad er ligheden mellem popcorn og domstolenes hjemmesider?

Hvad er ligheden mellem popcorn og domstolenes hjemmesider?

De små, næringsfattige klumper har i årevis været den bedste beskrivelse af indholdet af retternes hjemmesider. En fattig ret.

Men sådan er det heldigvis ikke længere. Nu er der grund til jævnligt at tjekke siderne under http://www.domstol.dk.

Først var der oversigten over alle dommeres bijob, samt gennemsnitslønningerne. Så var der retsstatistikken.

Det seneste er retslisterne, der i slutningen af maj og begyndelsen af juni i år stilfærdigt er begyndt at poppe op på retternes hjemmesider.

Foreløbig ligger de på nettet for Højesteret, Vestre Landsret, Københavns Byret og retterne i Brøndbyerne, Brædstrup, Esbjerg, Fredericia, Grenå, Grindsted, Helsingør, Herning, Holbæk, Holstebro, Holsted, Kjellerup, Korsør, Lemvig, Lyngby, Nykøbing Sjælland, Næstved, Randers, Ringkøbing, Rødding, Rønne, Silkeborg, Skive, Store-Heddinge, Svendborg, Sønderborg, Terndrup, Tårnby, Vejle, Viborg og Vordingborg. Om kort tid kommer også Østre Landsret og Sø- og Handelsretten med deres retslister på nettet, ligesom man også må regne med, at de andre byretter vil i gang hurtigt.

Mangler den byret, som du dækker, så ring og forhør dig, om og hvornår den i givet fald lægger listen på hjemmesiden.

Netudgaven af retslisten er dog ikke helt den samme som den velkendte på papir. Der er i visse tilfælde foretaget en anonymisering, så nogle gange kan man komme ud for at skulle bruge papirversionen, som hænger i retslokalet eller sendes frem.

Nogle enkelte af retterne, blandt andre Højesteret, har også lagt resumeer af deres afgørelser ud. Også her kan man håbe på, at de andre retter forholdsvis hurtigt følger efter.

Resumeer kan være udmærkede til en begyndelse. De er søgbare, men det er ikke altid til at finde et søgeord, som passer til rettens sammenskrivning. Her kan man forsøge sig med blot at trykke søg uden at have skrevet noget – så får man en oversigt over alle resumeer i dato-orden.

Dommene ligger der ikke, hvad der ellers ville være en stor hjælp og naturligt, når vi lever i et retssamfund, hvor dommene fastlægger retspraksis, og altså er den fortolkning af lovene, som borgerne ventes at indrette sig efter. Her er der faktisk også håb forude, idet Retsplejerådet af Justitsministeriet er blevet bedt om at overveje en åbning.

Nu er det for journalister om at bruge det, der er lagt ud og få gang i processen med at gøre det endnu mere anvendeligt for medierne, for eksempel at få links mellem retslisterne og resumeet og få plads til, at der i den enkelte sag kan offentliggøres yderligere materiale på nettet, for eksempel anklageskrifter og advokaternes processkrifter.

Det ender forhåbentlig med, at indsigt i rettens gang – fra sagen kommer ind, til dommen afsiges – kan følges og bliver lige så god, som den er i nogle myndigheders sager. Så retten ikke kun er popcorn, men bliver et festmåltid.

4 Kommentarer

Stine Kjærside
27. FEBRUAR 2020
Hej Leif,

De bliver som regel slået op om fredagen.
Leif Hvam
26. FEBRUAR 2020
Har kigget efter retslister fra Holstebro for uge 10
Hvorfor ikke slået op endnu???
Thomas Maxe
28. JANUAR 2011
Re: Find retslister på nettet

Hej Preben

Bare lige et tip: Har du prøvet lykken på www.statstidende.dk, hvor alle tvangsauktioner skal offentliggøres? (benyt evt. avanceret søgning)

 

Preben Mikjær
28. JANUAR 2011
Re: Find retslister på nettet

Jeg kiggede på retslisten for retten i Holstebro, hvorunder Retten iThisted også hører. Der havde været afholdt en tvangsauktion, som jeg havde interesse i, men jeg fandt ikke noget der ligner oplysninger om den slags og heller ikke under retten iThisted, hvor auktionen angiveligt skulle være afholdt.

Når jeg alligevel var inde på siden kiggede jeg samtidig på det øvrige indhold, til det må jeg sige: "det ligner noget man har lavet for at lukke munden på folk."  I hvert fald var de informationer der der var at hente, efter min mening en tynd kop the.

PM