search

Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser

Ekstra Bladet har bragt annoncer for næsten 75 procent af de bordeller, hvor en bagmand i dag er sigtet, tiltalt eller dømt for rufferi eller menneskehandel. Ekspert i strafferet mener, at retspraksis bør ændres, så medier kan straffes for annoncerne.

Ekstra Bladet har bragt annoncer for næsten 75 procent af de bordeller, hvor en bagmand i dag er sigtet, tiltalt eller dømt for rufferi eller menneskehandel. Ekspert i strafferet mener, at retspraksis bør ændres, så medier kan straffes for annoncerne.


Der er en klar forbindelse mellem ulovlig udnyttelse af prostituerede og Ekstra Bladets massageannoncer. En gennemgang foretaget af Journalisten viser, at Ekstra Bladet har bragt annoncer for næsten tre ud af fire bordeller, hvor en bagmand senere er sigtet, tiltalt eller dømt for rufferi eller menneskehandel.

Det fremgår af det nye nummer af Journalisten, som udkommer i morgen.

Ekstra Bladet er ofte blevet anklaget for, at massageannoncerne dækker over kriminalitet, og ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen har tidligere afvist beskyldningerne som »udokumenterede«. Nu kan avisen ikke længere sidde problemet overhørig, mener Birgitte Kofod Olsen, ph.d. i jura og tidligere vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder:

»Undersøgelsen viser, at Ekstra Bladet er med til at åbne markedspladsen for seksuelle ydelser hos handlede kvinder. Når Ekstra Bladet vælger at formidle annoncer, bør avisen tænke på, at nogle af dem dækker over aktiviteter, der har karakter af grove menneskerettighedskrænkelser. Avisen bør derfor vise sit samfundsansvar og bidrage til at beskytte kvinderne mod fortsatte krænkelser,« siger hun.

Lyssky virksomhed bag syv procent
En af de krænkede kvinder er 31-årige Fon fra Thailand. Den 31. juli 2011 er der i Ekstra Bladet en annonce for det bordel, hvor hun bliver tvangsprostitueret. Her reklameres der for "Nye smukke piger."
I virkeligheden bliver Fon tvunget til at arbejde over 12 timer om dagen, indtil hendes underliv sprækker. Bagmændene tvinger hende alligevel til at arbejde videre. Det fremgår af domsbogen fra den sag, hvor bagmændene bliver idømt fængsel og udvisning for menneskehandel og rufferi.

Annoncen med 31-årige Fon er langtfra den eneste den dag, der dækker over lyssky virksomhed. Den 31. juli 2011 er minimum 25 ud af Ekstra Bladets 336 massageannoncer reklamer for bordeller, hvor en bagmand i dag er sigtet, tiltalt eller dømt for at udnytte de prostituerede. Det svarer til syv procent. Et andet nedslag, to år tidligere, tegner samme billede. Den 29. marts 2009 er i alt seks procent af annoncerne for bordeller, hvor en bagmand regerede, mens annoncen blev bragt.

Sagen om Fon er i den grove ende. Andre annoncer dækker over mindre dramatiske former for bagmandsvirksomhed, men sammenhængen mellem ulovlig udnyttelse af prostituerede og Ekstra Bladets massageannoncer er svær at komme uden om.

Arbejdsredskab for politiet
Journalisten har samlet detaljer om 26 sager fra de sidste fire år fra hele landet, hvor en eller flere bagmænd er enten sigtet, tiltalt eller dømt for bordeldrift, menneskehandel eller begge dele. Sagerne dækker over adresser på 69 bordeller samt telefonnumre til escort. Ud af dem har 51 annonceret i Ekstra Bladet i den periode, som de er anklaget eller dømt for. Det svarer til næsten 75 procent.

Journalistens research er ikke udtømmende, men fagpersoner, der til daglig arbejder med prostitutionens skyggesider, fortæller, at deres erfaringer tegner et billede, der svarer til Journalistens undersøgelse.

Østjyllands Politi rejste i 2011 ni sigtelser om rufferi. Ud af dem annoncerede seks i Ekstra Bladet, fortæller vicepolitikommissær Lars Jung.

»Ekstra Bladet er et vigtigt medie for rufferne,« konstaterer han.

Både hos politiet og Center Mod Menneskehandel er Ekstra Bladets massagesektion et redskab, når de ulovlige bordeller skal opspores.

»Vi finder stort set ingen ofre, der ikke er annonceret for i Ekstra Bladet. Vi bruger jo selv Ekstra Bladets annoncer til at finde stederne. I dag kender vi adresserne, så derfor behøver vi ikke købe Ekstra Bladet, hver gang vi skal på opsøgende arbejde,« siger Anette Skjoldborg, der blandt andet tager sig af den sociale indsats i forhold til ofrene i Center mod Menneskehandel.

EB: Vi afslører menneskehandel
Resultatet står i skarp kontrast til de argumenter, chefredaktør Poul Madsen brugte, da han i Aftenshowet i slutningen af maj i år kommenterede anklager om kriminalitet bag annoncerne.
»Jeg synes sådan set, at det er en grov generalisering at sige, at der er tale om et udbredt misbrug i de her annoncer. Langt de fleste – alle de annoncer, jeg kender – er sådan set prostituerede i DK, der driver en forretning, og som har besluttet sig for at gøre det,« sagde chefredaktøren, der påpegede, at han ikke kan garantere, at der ikke foregår ulovligheder.

Poul Madsen kender resultaterne af Journalistens research, men ønsker ikke at stille op til interview. I stedet har han svaret følgende i en mail:

"Intet dansk medie har så nidkært som Ekstra Bladet brugt journalistiske ressourcer på at afsløre menneskehandel og rufferi. Annoncerne i Ekstra Bladet er lovlige, bliver vi opmærksomme på ulovligheder, stopper vi naturligvis annoncerne. Resten overlader jeg trygt til politiet."

Kan retsforfølges
Det er korrekt, at intet medie nogensinde er blevet retsforfulgt for at bringe annoncer for ulovlig prostitution, selv om det er muligt ifølge straffelovens § 233. Bestemmelsen kriminaliserer den, "som opfordrer eller indbyder til utugt eller stiller usædelige levevis til skue på en måde, der er egnet til at forulempe andre". I praksis rejses der dog aldrig tiltale.

Men den praksis bør tages op til revision, siger Trine Baumbach, lektor i strafferet ved Københavns Universitet:

»Den gamle praksis bygger på forældede forudsætninger om, at prostitution er folks private sag, men i dag handler prostitution også om voldsom udnyttelse og stigende menneskehandel. Resultatet af Journalistens undersøgelse understøtter, at det må være på tide at revidere den praksis, der gør, at man ikke retsforfølger for annoncering for blandt andet menneskehandel. Ellers må man beslutte, at paragraffen helt skal afskaffes,« siger hun.

Læs hele artiklen og baggrunden for tallene i det nye nummer af Journalisten, som udkommer onsdag.

Kommentarer
13
Sten Thorup Kristensen
25.09.12 18:39
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser

Det er en af sygdommene ved nutidens medier - og åbenbart inklusive journalisternes fagblad - at man så konsekvent tager magthavernes parti.

Hvis man nu havde forholdt sig lidt kritisk til disse fæle bagmand, så ville man finde ud af, at det er meget få tilfælde, hvor de har "udnyttet" sexarbejdere. Rufferiparagrafferne handler ikke om udnyttelse, men om at varetage en lettere bedaget seksualmoral, hvor man opererede med begrebet "utugt".

Ligeledes ville lidt reseach afklare, at Center Mod Menneskehandel aldrig finder ofre for menneskehandel.  

Fremhævet af Journalisten
T Nielsen
25.09.12 18:50
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser
Telefonbogen bør forbydes. 
Fremhævet af Journalisten
T Nielsen
25.09.12 18:50
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser
Telefonbogen bør forbydes. 
Fremhævet af Journalisten
Sune Fischer
25.09.12 19:11
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser

Glem nu ikke, at Ekstra Bladets kontaktannoncer i sidste ende også tjener penge hjem til Journalisten og dens ansatte.

Guds fred

Sune F

Fremhævet af Journalisten
Mette Rasmussen
25.09.12 19:21
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser

Den artikel stinker langt væk af bestilt arbejde ! 

Fremhævet af Journalisten
Steen Schapiro
25.09.12 19:37
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser
Sikke en usandsynligt dårlig gang journalistik der her bydes på - sensationalistisk og misvisende. Her blandes æbler og pærer sammen i en stor grød, når "menneskehandel" og "rufferi" konstant nævnes i samme sætninger og de to ting sammenkobles via bombastiske statements. 

1. Den efterhånden absurde "Rufferi"-paragraf kan ramme enhver der på nogen måde har en indkomst i forbindelse med sexarbejde. De som gører rent på et bordel, tager telefoner, kører for en escortpige, sørger for sundhed og sikkerhed osv. Så bredt er paragraffen blevet brugt i mange af det seneste års sager - altså uden at der er påvist en egentlig udnyttelse, men blot ved ansættelse, telefonpasning eller ved at drive en massageklinik. Og det kan gælde indenfor al slags sexarbejde. En absurd lov, især da alle undersøgelser viser at de sikreste arbejdsforhold og de mest tilfredse sexarbejdere netop findes på bordeller.

2. "Menneskehandel" forekommer heldigvis ret sjældent, og der findes meget få domme herfor. De fleste af dommene handler ikke om tvang men om udnyttelse. Der identificeres ca 50-60 potentielle ofre for menneskehandel om året - altså mistanker om mulige sager, hvor kriminaliteten ikke er bevist. Der kan være flere eller færre, da sagerne rummer mørketal - men de grove sager som den nævnte, er exceptionel og heldigvis ser vi meget få af dem. Der findes også traffickingsager i mange andre erhverv,da problemet har med illegal migration at gøre.

Artiklen her grænser til det komiske. Jeg citerer:

"Østjyllands Politi rejste i 2011 ni sigtelser om rufferi. Ud af dem annoncerede seks i Ekstra Bladet, fortæller vicepolitikommissær Lars Jung. »Ekstra Bladet er et vigtigt medie for rufferne,« konstaterer han."
... jow. Hvis man ser al bordeldrift som rufferi og ulovligt (på trods af, at sexarbejde ikke er ulovligt og at sexarbejdere skal betale skat) er det klart at det er vigtigt at kunne annoncere.

"Sagen om Fon er i den grove ende. Andre annoncer dækker over mindre dramatiske former for bagmandsvirksomhed ..."
... en manipulerende underdrivelse af format, som slet ikke forholder sig til hvilken slags "bagmandsvirksomhed" der er tale om, eller hvordan den er kriminaliseret. Formuleringen danser udenom, at denne "undersøgelses" sensationelle tal sammenblander æbler og pærer.

"Journalisten har samlet detaljer om 26 sager fra de sidste fire år fra hele landet, hvor en eller flere bagmænd er enten sigtet, tiltalt eller dømt for bordeldrift, menneskehandel eller begge dele. " 
... flot. Der er slet ingen sans for proportioner her, i skelnen mellem almindeligt frivilligt sexarbejde og de meget sjældne eksempler på menneskehandel. Der er heller intet der nærmer sig en kritik eller nuancering af den paradoksale lovgivning for de diskrimnerede sexarbejdere. Som kun bliver mere udsatte, og kastet mod bagmænd, hvis man går efter at lukke hhv annoncer og bordeller.

Når denne artikel blander de to størrelser sammen (trafficking og almindelig bordeldrift) uden proportioner eller nuancer, skaber den kun yderligere mytedannelse, misinformation - som et sjældent eklatant og ekstremt eksempel på dårlig sensationsjournalistik.
Fremhævet af Journalisten
Peter Jensen
25.09.12 20:31
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser

Når EB bliver opmærksom på en ulovlighed, så sætter man en stopper for det! Sådan! Poul Madsen, er det derfor, at de tre bordeller fra denne sag (http://www.bt.dk/krimi/bordelmutter-var-stor-kunde-hos-ekstra-bladet) uden ophørt vedblev med at figurere på Ekstra Bladets sider. Dagen efter. Dagen efter igen. Ugen efter. Måneden efter? Bordellerne kører igen - tilsyneladende nu bare med ny ejer/lovlig konstruktion. Tre muligheder: 1) EB-chefen aner ikke, hvad han taler om. 2) EB vil først skride ind, når domstolen har fastslået, at der er foregået noget ulovligt (og også ikke bare, når politiet anholder og fængsler, hvad de betragter som en af landets største bordelhajer). 3) EB-chefen er fuld af løgn. 

 Fin debat, Journalisten. Grav i ovenstående sag. Og spørg Madsen igen, om der er noget, han ønsker at tilføje til sit skriftlige svar. God jagt. 

Fremhævet af Journalisten
Bo Jensen
25.09.12 23:43
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser

LUDERjournalistik

 

Journalisten har samlet detaljer om 26 sager fra de sidste fire år fra hele landet, hvor en eller flere bagmænd er enten sigtet, tiltalt eller dømt for bordeldrift, menneskehandel eller begge dele.”

 

Det er uacceptabelt at medtage de sager, hvor der kun er tale om sigtelse eller tiltale. Om en lov er overtrådt kan kun afgøres i en retssal og man er uskyldig indtil det modsatte er bevist.

 

Politiet havde for et års tid siden en TaskForce, som gik fra bordel til bodel og arresterede telefondamer. TaskForcen havde fået til opgave at nå et vist antal sigtelser inden udgangen af 2011. Der var altså ingen saglige hensyn, blot en politisk målsætning. Alle disse telefondamer bliver lige for tiden trukket gennem retssystemet og får symbolske domme fordi det er politisk opportunt at dømme dem for et eller andet når nu man har sigtet dem.

 

Hvis Journalistens såkaldte undersøgelse består af sådanne “sager” så er den usaglig. Den bærer ved til bålet - tændt af kræfter som vil gøre trafficking til et større problem end det er og som gerne ser en kriminalisering af købesex. Artiklen kunne være bestilt af disse kræfter og kan derfor kun betegnes som LUDERjournalistik.

 

mvh. Bo Jensen

Fremhævet af Journalisten
A. Rasmussen
26.09.12 17:07
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser
Nå, seksualpolitisk forum/SIO  er allerede på banen. 
Fremhævet af Journalisten
Otto Lerche
27.09.12 20:11
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser
 

Kære Bo Jensen og Steen Schapiro,

 

 

Steen Schapiro, du skriver, at artiklen er »et sjældent eklatant og ekstremt eksempel på dårlig sensationsjournalistik« og »grænser til det komiske«. Jeg må indrømme, at jeg ikke kan se komikken.

Du citerer:

"Østjyllands Politi rejste i 2011 ni sigtelser om rufferi. Ud af dem annoncerede seks i Ekstra Bladet, fortæller vicepolitikommissær Lars Jung. »Ekstra Bladet er et vigtigt medie for rufferne,« konstaterer han."

Og kommenterer: ”... jow. Hvis man ser al bordeldrift som rufferi og ulovligt”.

Det er svært at se det anderledes end værende ulovligt. I hvert fald hvis man går ind for den her (det er straffeloven): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2406

Du kalder rufferiparagraffen (sfl §228) for "absurd". Det klinger i mine ører respektløst over for ofrene at kalde paragraffen absurd, men måske er det bare mig. Var man i det polemiske hjørne, kunne man jo skrive, at det eneste absurde her er din kommentar, men så ville man jo afspore debatten.

Du skriver også, at man ikke i samme undersøgelse eller samme artikel kan behandle rufferi og menneskehandel. Det gør de ellers på SFI.

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=8237

 

@Bo Jensen. Jeg lader lige dine tanker om, hvem der har bestilt og betalt denne artikel stå ukommenteret hen. Nogen ville måske finde det usagligt.  

Med hensyn til din kritik af, at der både optræder sigtede, tiltalte og dømte i artiklen, så kan det anbefales at læse hele artiklen bragt i Journalisten. 17 af de 26 er dømte.

Mvh,

Otto

 

Fremhævet af Journalisten
Sten Thorup Kristensen
29.09.12 08:53
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser

Det er bare dig :)

 

Det er en almindelig misforståelse, at rufferiparagrafferne beskytter sexarbejdere. Det gør de ikke. De beskytter "kønssædeligheden", dvs den seksualmoral, som antages at være almindelig i samfundet.

 

Det afgørende i rufferisagerne er ikke, om den sigtede har udnyttet sexarbejdere eller ej, men blot om de har været involverede i driften af prostitution. Dvs, hvis man har været involveret ved at hjælpe sexarbejdere med driften, bliver man dømt, men hvis har udnyttet sexarbejdere uden at være involveret i selve driften, bliver mann ikke dømt. Det er derfor, at EB's annoncer ikke er rufferi, selv om avisen tager en meget høj pris for dem. 

Fremhævet af Journalisten
Jakob Andresen
29.09.12 16:46
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser
Det er faktisk også mig. Jeg er helt enig med Otto Lerche.
Fremhævet af Journalisten
Sten Thorup Kristensen
30.09.12 08:17
Re: Ekstra Bladet annoncerer for menneskehandlere og alfonser
Det ændrer ikke ved, at det er den offentlige kønsmoral, rufferiparagrafferne beskytter - ikke sexarbejderne.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen