Ekaterine fra Georgien: »Der mangler transparens«

VIDEO: Undersøgende journalistik er ofte fortalt på samme måde. Unge gravere forsøger at bruge digitale virkemidler for at slå igennem i Georgien, fortæller kollega. »Det giver flere seere, flere klik, og det gør, at den undersøgende journalistik virker vigtigere og tættere på folket«

Uddannelse: BA i politikvidenskab og nyuddannet MA i Multimedia Journalism og Media Management ved det georgiske Institute of Public Affairs (GIPA).

Arbejde: Dækker miljø- og energiområdet for bladet Liberály Magazine, freelancer for bl.a. National Geographic og producerer talkshows ved GIPA University Radio.

 

 

Hvordan er det at arbejde med undersøgende journalistik i Georgien?

»Man kan ikke sige, at det er farligt at være undersøgende journalist i Georgien. Men det er stadig udfordrende. Et vigtigt problem for os undersøgende journalister i Georgien er den manglende økonomiske stabilitet. Et andet problem er manglen på multimedie-komponenter (…) Hvis man kigger på den undersøgende journalistik i Georgien, er formen næsten altid ens. Vi unge undersøgende journalister er begyndt at bruge mere multimedia – det hjælper meget. Det giver flere seere, flere klik, og det gør, at den undersøgende journalistik virker vigtigere og tættere på folket.«

Hvordan kan journalistikkens kår forbedres i Georgien?

»Vi har brug for mere cross border-journalistik. Vi har mange af de samme problemer i hele Østpartnerskabet (Armenien, Aserbajdsjan, Georgien, Hviderusland, Moldova og Ukraine, red.) – de lande, vi kalder de unge demokratier. I Georgien sidder der oligarker, der gør krav på offentlige goder. Der mangler transparens, og der mangler en forståelse af, hvad åbne beslutningsprocesser er. Det kan måske ændres med hjælp udefra. Og med oplysning. Så vil samfundet måske også tage bedre imod den undersøgende journalistik og støtte den – finansielt, praktisk, moralsk.«

 

 

Status på Georgien

Ifølge medievagthundsorganisationer som Reportere uden grænser og Freedom House har Georgien i flere år haft det mest frie og mangfoldige medielandskab i regionen. Der er opstået en større transparens i ejerskabsstrukturerne bag medierne, og der er sket en liberalisering af mediemarkedet. Men Georgien er stadig kun nummer 64 på World Press Freedoms indeks over pressefrihed.

Landet og medierne lider af en stigende politisk polarisering, og der er ifølge Reportere uden grænser for tætte tråde mellem den politiske elite og landets mediekoncerner – ngo'en taler ligefrem om en ”bekymrende krig om ejerskabet til de største tv-kanaler” og har i flere år opfordret landet til at sikre den offentlige radio- og tv-station GPB's uafhængighed.

Landet oplever sjældent retssager eller vold mod journalister, men der rapporteres ofte om trusler.

Kilder: Reporters sans frontières, FreedomHouse, Transparency International

 

 

Journalisten har interviewet de unge journalister i denne serie ved “M100 Young European Journalists Workshop” i Potsdam, Tyskland.

Danske journalister kan også ansøge om at deltage i workshoppen, aldersgrænsen er 26 år.

M100 YEJ foregår årligt i ugen op til mediekonferencen “M100 Sanssouci Colloquium” i Potsdam. M100 YEJ er bl.a. finansieret af det tyske udenrigsministerium og Google.

 

0 Kommentarer