DR kritiseres for overskrift om fri abort

Bør vi debattere retten til fri abort i Danmark, spurgte DR i en overskrift. Det hører ikke hjemme i 2020 i Danmark, siger en kilde i DR-artiklen

”Jeg kan godt forstå, at DR gerne vil have clicks og skabe debat, men man bør slet ikke diskutere, om vi bør have ret til fri abort i Danmark.” Sådan lyder det fra Helena G. Hansen, der er forkvinde i Dansk Kvindesamfund, efter at DR i en artikel og med et tweet stillede spørgsmålet: Bør vi debattere retten til fri abort i Danmark?

Spørgsmålet var rubrikken til en artikel på dr.dk, som er en del af konceptet ’Tæt på’, hvor læserne kan stille spørgsmål til og snakke med cases, eksperter eller debattører om et aktuelt emne.

I dette tilfælde er det blandt andet Mødrehjælpen og Foreningen For Retten Til Liv, der svarer på læsernes spørgsmål.

Hans Christian Kromann, redaktionschef i DR Nyheder, fortæller, at artiklen udspringer af en anden artikel, hvor der diskuteres abort set i lyset af den debat, der kører i USA med udnævnelsen af Amy Coney som ny højesteretsdommer.

”Den artikel handler om, at stemmerne imod fri abort, ifølge nogle organisationer, er blevet højere i Danmark, end de har været før, og at det bekymrer dem. Det er et relevant emne, som er stort på dagsordnerne i andre lande, og vi ville se, hvordan det står til i Danmark,” siger Hans Christian Kromann.

Er stemmeret det næste?

På Twitter fik spørgsmålet: ’Bør vi debattere retten til fri abort i Danmark?’ dog nogle brugere til at reagere ved enten bare at skrive NEJ eller sætte spørgsmålstegn ved, om kvinders stemmeret mon var næste emne, DR ville tage op.

 

 

Også Dansk Kvindesamfund reagerede på Twitter på DR’s spørgsmål.

”Vi skrev også et klart nej. For selvfølgelig skal vi ikke debattere, om vi skal have fri abort, for det har vi. Den rettighed er en hjørnesten i vores demokrati og retten til selvbestemmelse. Det, vi kan debattere, er den stigende abortmodstand internationalt, eller hvad det kan have af konsekvenser ikke at have fri abort,” siger hun.

DR laver artiklen, fordi retten til abort netop nu diskuteres i USA og Polen, der er altså en global kontekst, der gør emnet relevant, er det så ikke okay at stille det spørgsmål?

”Selve emnet abort er højaktuelt, men det betyder ikke, at vi skal til at tale om danskernes ret til abort.”

Helena G. Hansen var en af kilderne i baggrundsartiklen  som det hele tager afsæt i.

”Baggrundsartiklen, som jeg udtaler mig i, stiller spørgsmål ved, hvad abortmodstand betyder for os. Og det er netop det, vi bør diskutere.”

”Jeg kan godt forstå, at DR gerne vil have klik og skabe debat, men debatten bør ikke være, hvorvidt man skal debattere retten til fri abort,” siger hun og tilføjer:

”Det hører ikke hjemme i 2020 i Danmark.”

Dækning for spørgsmålet

Hans Christian Kromann fra DR mener, der er dækning for spørgsmålet:

”Det er rigtigt, at rubrikken er æggende, og det er det, folk reagerer på, og det gør vi, fordi vi gerne vil have folk til at klikke på det,” siger han.

”Præmissen for den oprindelige artikel er, at stemmerne mod abort bliver højere. Derfor synes jeg, der er dækning for at lægge det op som et spørgsmål, man kan stille.”

Helena G. Hansen mener ligesom Hans Christian Kromann, at det er fine og helt valide spørgsmål, der stilles i selve artiklen, og hun holder sin kritik på valget af overskrift.

”Vi kan godt debattere aspekter af abort, men ikke hvorvidt den skal være fri. Det er deres overskriftsspørgsmål, som er helt galt.”

”DR er vores alles store public service-organ. Det er ikke omkostningsfrit, når de skriver det her og skaber viral opmærksomhed. Det puster til ilden og den abortmodstand, vi ser globalt, men også her i landet,” siger hun.

Hans Christian Kromann forklarer, at alle artikler, DR Nyheder udgiver, bliver publiceret automatisk på Twitter af en bot. Teksten i opslaget er altid en kopi af rubrikken på artiklen.

”Jeg vil tage til efterretning, at det ligner, at vi på DR starter en debat om retten til fri abort på Twitter, og det er ikke vores intention, men vi vil gerne bruge en god rubrik til at få læserne ind og stille spørgsmål og blive klogere.”

Han vil gerne understrege, at de på DR ikke kommer til at diskutere kvinders ret til at stemme, som nogle brugere på Twitter stiller spørgsmål ved.

”Vi kommer ikke til at diskutere, om kvinder skal have stemmeret, men vi stiller spørgsmålet, om vi bør debattere retten til fri abort, fordi vi mener, der er journalistisk belæg for det.”

”Uden at skulle bestormes af mærkelige mænd, der mener, kvinder ikke skal have stemmeret, gør vi jo det her på baggrund af en artikel om retten til fri abort. Det er derfor, vi stiller spørgsmålet,” siger han.

0 Kommentarer