search

DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Journalistgruppen i DR langer nu samlet ud efter forfatteren til den omstridte Plummer-bog, Kurt Lassen. De mener blandt andet, at hans bog har begrænset deres arbejdsmetoder.

Journalistgruppen i DR langer nu samlet ud efter forfatteren til den omstridte Plummer-bog, Kurt Lassen. De mener blandt andet, at hans bog har begrænset deres arbejdsmetoder.

Ifølge Ritzau er det selve metoderne bag Kurt Lassens bog, 'Plummer – summen af kardemommen', som Journalistgruppen i DR tager »skarpt afstand« fra.

Det fremgår af en en fælles pressemeddelelse, som Journalistgruppen i DR har sendt ud i dag. Helt centralt i kritikken hedder det, at udsagnene fra Plummer ikke legitimerer noget brud på kildebeskyttelsen. Og ifølge fællestillidsmand for journalisterne i DR, Steen Larsen, var det at gå over stregen

»Der er ingen tvivl om, at Kenneth Plummer har kvajet sig og overskredet alle grænser for, hvad man bør gøre som generaldirektør. Men det legitimerer ikke, at man bryder det etiske princip om at beskytte sine kilder«, siger Steen Larsen.

Journalistgruppen i DR påpeger i øvrigt, at det allerede nu er blevet sværere at få kilder til at tale til baggrund, og at det skader den uafhænige og troværdige journalistik.

Store dele af den danske journalistflok får i øvrigt i den kommende weekend mulighed for at rette alle deres spørgsmål direkte til Kurt Lassen.

I forbindelse med den såkaldte Fagfestival for medie- og kommunikationsbranchen, stiller Kurt Lassen op til debat i et punkt med titlen "Off The Record".

Kommentarer
17
Michael Bjørnbak Martensen
12.11.10 13:09
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Det er da udmærket, at journalistgruppen i DR har talt om etikken og er nået frem til en konklusion. På samme vis kunne det være spændende at høre fra andre journalist-grupper.

Dog - finder jeg deres forklaring noget mystisk, for hvordan kan det betyde noget for DR´s troværdighed ift ders egne kilder? 

Fremhævet af Journalisten
Kurt Lassen
12.11.10 13:53
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Til Journalistgruppen i DR,

Jeg kan naturligvis ikke undlade at reagere på en officiel fællesudtalelse fra Journalistgruppen i DR, som jeg i denne henseende anser for at være noget nær hyklerisk.

I efterspillet på Kenneth Plummers afgang udtalte adskillige medieledere, at det var almindelig kendt i branchen, at Plummer ikke duede i jobbet. Uden at nogen i øvrigt gjorde noget ved det.

Det er fuldt ud lige så almindelig kendt i øvre ledelseskredse i DR, at Kenneth Plummer havde en strategisk forkærlighed for at tækkes de faglige organisationer. Og det har man da i Journalistgruppen haft en overordentlig stor interesse i. Et enkelt sted i bogen adresserer en tidligere topchef det faktum på følgende vis:

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica}

"Kenneths konfliktskyhed har også gjort, at han sætter de faglige repræsentanter for medarbejderne over direktionsmedlemmerne . Han mødes nærmest før med dem, end han gør med direktionen. Eftersnakker dem bare."  

Til gengæld har jeg, kald det bare af kollegiale årsager, undladt brug af citatstof fra både navngivne og unavngivne kilder i direktionsgangens nærhed, der gik på veritable generelle og direkte personangreb på medlemmer af Journalistgruppen for ikke at sætte sig op imod Kenneth Plummers inkompetence.

Professor Steen Hildebrandt kaldte for nylig i Politiken ansættelsen af Kenneth Plummer for en fejlansættelse. Hvordan kan en "fejlansættelse" sidde noget nær upåtalt i godt fem år som generaldirektør, uden de så indsigtsfulde og magtfulde enkeltpersoner i Journalistgruppen i DR påpeger problemerne. Man kan måske retfærdiggøre eller ræsonnere, at magtforhold og -spil i direktionen tilsagde en vis passivitet. Men da ikke fra Journalistgruppen.

I stedet for at gå efter budbringeren var det måske en tanke værd at sætte en smule ære i det nyvundne privilegium at få tilført en ny øverste chef for Danmarks Radio, der er sin opgave voksen. 

Jeg fastholder, at jeg ikke har brudt det højthellige princip om kildebeskyttelse. Kenneth Plummer har som generaldirektør i DR  i enhver henseende brudt både intention med og moral i aftale-journalistikken. Jeg har behandlet mine kilder i bogen efter alle kunstens forskrifter, mens Kenneth Plummer ved sine handlinger har bekræftet mine kilders fremlægning - og derved gjort sig selv til offer.

mvh kurt lassen 

Fremhævet af Journalisten
Bo Østlund
12.11.10 14:14
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

 

 

Det interessante i DR-gruppens fælles pressemeddelelse er vel dette, som Kurt i sit svar vælger ikke at tage stilling til:

'Journalistgruppen i DR påpeger i øvrigt, at det allerede nu er blevet sværere at få kilder til at tale til baggrund, og at det skader den uafhænige og troværdige journalistik.'

Det kunne være interessant at høre Kurts kommentar til denne udmelding, som man jo må tage for troende og som korrekte facts.

Mener han i det lys stadig, at hans beslutning var det værd - udsolgt bog eller ej?

 

Fremhævet af Journalisten
Kurt Lassen
12.11.10 14:21
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Hej Bo,

Hvis det er en konsekvens, har der velsagtens været behov for det. For hvis man tager min udlægning til troende, hvilket jeg af gode grunde gør, har jeg jo netop ikke forbrudt mig mod baggrunds-princippet. Det har Kenneth Plummer til gengæld...

mvh kurt 

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
12.11.10 16:33
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Hvis man skal efterspørge bare en lille smule seriøsitet fra Journalistgruppens side, må man spørge, hvordan de oplever det her - for hvad Kurt Lassen bedriver kan jeg altså dårligt se, har nogen-som-helst sammenhæng med DR´s dagligdag og forholdet til deres kilder.

Journlalistgruppen skylder en forklaring. 

 

Fremhævet af Journalisten
Nels Sørensen
12.11.10 16:53
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os
I stedet for at flæbe over nu, angiveligt, at have fået sværere ved, uden dokumentation, at kunne viderebringe rygter – for er det ikke, hvad det i virkeligheden er, når man henviser til "anonyme kilder", "sædvanligvis pålidelig kilde" o.lign. – kunne DRs journalister jo også vælge at tage det som en udfordring nu at skulle bevise, at hvad de bringer til torvs vitterligt ER uafhængig og troværdig journalistik!

Tør nu tårerne. Tag selv ansvar. Og tak så på seernes og lytternes vegne Kurt Lassen for, at vi omsider er sluppet af med Plummer.

Og så må vi krydse fingre for, at næste Generaldirektør ikke også bliver udnævnt efter Peter-princippet!
Fremhævet af Journalisten
Jesper Borup
12.11.10 18:03
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Jeg er rystet over at mine kolleger i DR rotter sig sammen om en så ensidig og unuanceret fordømmelse af en kollega og hans arbejde.

Jeg tager afstand fra journalistgruppens udtalelse. Og jeg tager skarpt afstand fra det syn på journalistik, der lægger til grund for udtalelsen: At man ikke kan bedrive kritisk og uafhængig journalistik, hvis ikke magthavere hvisker hemmeligheder i øret på een. Jeg vil mene at fri, uafhængig og kritisk journalistik først begynder, når man som Kurt Lassen viser, at der er en grænse for, hvor meget man som journalist vil lade sig intimidere af magthavere, der med alle midler forsøger at få kontrollen over historierne om dem selv.

Tak til Kurt for at have trukket den grænse!

mvh Jesper Borup, journalist i DR

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
12.11.10 19:37
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Jesper Borups kommentar er den første, der støtter Kurt Lassen - klart og tydeligt.

Flot støtte til en kollega!

Nu mangler vi så den mere balancerede faglige debat om kildebeskyttelse. Indtil nu har kommentarerne været præget af lidet faglighed, men så til gengæld utroligt meget holdning. 

Vi skal gerne have fagligheden på banen; alt andet er for ringe. Come on!

Fremhævet af Journalisten
Martin Flink
12.11.10 23:22
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Debatten er vel i bund og grund et spørgsmål om, hvornår man kan bryde den aftale, at en kilde taler til baggrund - eller i hvert fald tror, han taler til baggrund. De færreste journalister vil mene, at "baggrund" er en fuldgod erstatning for at tjekke påstanden andre steder, og offentliggørelse af udsagn afgivet under opfattelsen af, at det her er "mellem dig og mig" kræver vel grundige overvejelser, inden man blæser på den aftale. Problematikken her er, at Plummer både er en kilde, der tror han taler til baggrund, han er hovedpersonen i historien som forsøger at slippe ud af en uheldig situation, og endelig er han den, udtalelsen ender med at ramme. Den rolle er speciel.  

Jeg vil gerne gå ud på en planke her: Jeg tror, at Kurt Lassen var klar over, at Plummer var af den klare overbevisning, at det her skulle blive mellem Plummer og Lassen. Og at Lassen valgte at droppe kontrakten mellem dem til fordel for at hænge en generaldirektør ud, han tilsyneladende ikke havde den store respekt for i forvejen (han har jo selv arbejdet under manden). Hvornår de aftaler skal brydes er jo en subjektiv vurdering i den enkelte sag, hvor behovet for at bryde aftalen skal ses i forhold til vigtigheden af det, der skulle afsløres. Her er den gængse opfattelse vist nok, at det skal være noget med, at Rigets sikkerhed står på spil. Og når nu Lassen tilsyneladende (jeg har ikke læst bogen) har unavngivne kilder, der bekræfter Plummers uduelighed, var det så nødvendigt at droppe så central en del af de  journalistiske principper for at citere Plummer?

Med Lassens baggrund i DR kan nogen måske sidde tilbage med fornemmelsen af, at det var et personligt motiv mod en uduelig generaldirektør, som gerne skulle sælge nogle bøger, der var årsagen til aftalebruddet snarere end en højere sags tjeneste. 

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
13.11.10 06:09
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Jeg forstår simpelt hen ikke, at kulturredaktionen i DR kan lave denne sag http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/2010/11/12/111048.htm

De mener, at forbundet har taget afstand til Kurt Larsen - hvor Fred Jacobsen klart har sagt, at han ikke tager stilling til Kurt Lassen.

Også Laura Larrain kommer på listen med de lange knive med et link, der bare ikke bekræfter en afstandstagen. Laura beskæftiger sig med tvivlen. 

Kulturredaktionen har vist ikke taget alle i ed, herunder Jesper Borup. 

Så, alt i alt liner det et indlæg skrevet efter en lidt løs snak i kantinen.

Fremhævet af Journalisten
Henrik Bøgh
13.11.10 08:35
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

'Journalistgruppen i DR påpeger i øvrigt, at det allerede nu er blevet sværere at få kilder til at tale til baggrund, og at det skader den uafhænige og troværdige journalistik.'

Personligt synes jeg at det var nok så interessant, at finde ud af om journalister fra andre medier end DR også oplever dette?
Jeg har nemlig ikke hørt journalister fra andre medier give udtryk for at være ramt af dette problem, så det er måske mere et problem for DR end for den danske journaliststand?

Fremhævet af Journalisten
Mikkel Munck
13.11.10 10:26
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Det kan jo være at Danmarks Radio får nemmere adgang til 'kilderne' i fremtiden:

http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1108293/dr-chef-erkender-usaedvanlig-udnaevnelse/

Det er i sandhed et spændende arrangement man har kørende på DR og TV2 med henholdsvis Sandy French som ny indlandschef for DR Nyheder og Ulla Østergaard som redaktør på TV2 News.

Men endog endnu mere mystisk at ingen i Dansk Journalistforbund kan se det mulige problem...den knagerække man har hængt sin troværdighed på synes i hvert fald temmelig vakkelvorn.

 

Fremhævet af Journalisten
Thomas Buch-Andersen
13.11.10 19:52
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os
Jesper Borup er ikke den eneste DR-journalist, der tager afstand fra journalistgruppens udtalelse.  Gruppens udtalelse bygger på en skæv og forkert slutning. Og til de DR-journalister, der ikke kan åbne deres kilder efter Plummer-sagen, er der ét at sige:  Tag en tudekiks, put den i tasken og tag den med på efteruddannelse!  For man kan da ikke i alvor holde Kurt Lassen ansvarlig for, at andre journalister ikke kan få deres kilder i tale. Som enhver journalist, der har arbejdet seriøst med kilder, ved, så vurderer kilder netop ikke journalister som en samlet stand, men vurderer snarere om den enkelte journalist er tillidsvækkende eller ej. Man kan ikke bare ringe op til hvemsomhelst og få ham/hende til at åbne godteposen med ufortalte historier bare man bruger mantraet ”nå, men hvis det er til baggrund, vil du så ikke fortælle….”. Jo, i historier der ikke gør den store forskel måske. Men når der er noget på spil, så kræver det mere end bare det magiske mantra. Det kræver et godt forhold til kilder – og det er noget man bygger op. Det kan gøres på mange måder. Enten ved at holde dem varme og dyrke dem. Eller ved at kilderne kender ens journalistik og derfor føler sig tryg ved, hvad de går ind til. Der er også de kilder, der har en interesse i det – nuvel det har de fleste – men en særlig interesse. Nøjagtig som Kenneth Plummer havde det i relation til Kurt Lassen. Plummer havde næppe leveret summen af kardemommen til alle og enhver, der havde ringet fra DR og sagt ”Hey Kenneth, jeg siger det ikke til nogen, at det er dig, der har sagt det, men hvem søgte egentlig ellers dit job som general-direktør i sin tid?”. Forholdet mellem kilde og journalist er et forhold mellem den konkrete kilde og den konkrete journalist. Og det er der tilliden opstår. I et enkelt tilfælde har en konkret journalist, Kurt Lassen, så brudt den tillid i forhold til en enkelt kilde, Kenneth Plummer. Det kan man mene er synd for Kenneth Plummer. Og det har uden tvivl været et hårdt dilemma for Kurt Lassen at stå i. Men den konkrete sag siger intet om andre konkrete journalisters – DR-ansatte eller andre -forhold til deres konkrete kilder. Det burde være klaret med et ”har du nogensinde været ude for at jeg har brudt en aftale med dig?” eller ”har du nogensinde været ude for at mit medie har brudt en aftale med dig?”.  Derfor er det også helt skævt – og ude af proportioner - at holde Kurt Lassen ansvarlig for DR-ansatte og andre journalisters forhold til kilder. DR-ansatte og andre er selv ansvarlige for deres forhold til deres kilder. Og hvis kilderne ikke har tillid til den enkelte journalist, er det fordi den enkelte journalist endnu ikke har gjort sig fortjent til det. Som en god kollega her i DR gjorde opmærksom på forleden så er DR – mediegiganten med den hemmelige lydfil i pengeskabet – måske den pt. største garant for at væsentlige oplysninger i bringes videre. Når det er sagt  så er det vist meget sjældent – hvis overhovedet før (?)  - at DRs journalistgruppe går ud og kritiserer journalister uden for DR. Lad os først og fremmest pudse egne vinduer før vi kaster sten mod andres. Jeg vil ikke afvise, at der i meget specielle sager, kan være grund til at DRs journalistgruppe kommenterer på andres journalistik. Men selv om denne sag er speciel, er dette ikke sådan et tilfælde.  Derfor lægger også jeg afstand til journalistgruppens misforståede angreb på Kurt Lassen.  Thomas Buch-Andersen, DR-P1
Fremhævet af Journalisten
Per Meinertsen
13.11.10 23:47
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Åh nej, tænkte jeg, da jeg læste udtalelsen fra DR journalisternes generalforsamling. Skulle det nu være nødvendigt med en sådan kollektiv, lettere bevidstløs automatreaktion, oven i alle de andre!  

Allerede nu oplever DR’s journalister således, at kilder er tilbageholdende med at give oplysninger til baggrund.”

Jamen herregud. Det er da muligt at enkelte har ytret et eller andet i den retning, men bild mig ikke ind, at Kurt Lassens disponeringer har ændret noget som helst af betydning for journalistens arbejde.

At åbne munden og sige noget har altid indebåret en risiko for at man kan blive stillet ansvar, på et eller andet niveau.

Og de kloge ved, og har altid vidst, hvordan man skal te sig, specielt hvis der er en journalist i nærheden. 

Det er befriende og opløftende at læse Jesper Borups, og specielt Thomas Buch-Andersens meget præcise indlæg.

Fremhævet af Journalisten
Kristian Danholm
14.11.10 08:31
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Hvad Lassen gør er én ting. Hvad DR-journlister gør en anden. Jeg 100 procent skråsikkert og med livrem og seler sikker på, at kilderne godt kan skelne - og de kan de i hvert fald, når man husker dem på det. Men udtalelsen bidrager til at sløre forskellen:

Det er IKKE det samme, når kilder utaler sig til baggrund, og når Kurt Lassen bryder en aftale med Kenneth Plummer. Der er flere faktorer, men overordnet set kan man ikke sammenligne en kilde, der på journalistens initiativ udtaler sig til baggrund i forbindelse med nyhedsproduktion, og en kilde, der på eget initiativ kontakter en forfatter i et forsøg på at lokke skribenten til tavshed i forbindelse med tilblivelsen af en biografi om ham selv. 

Jeg forsøgte at mane til besindelse om den officielle udtalelse fra DR-journalisterne, men tilsyneladende forgæves, og det er ærgerligt, for med denne begrebsforvirring er selve udtalelsen for mig at se et større problem for DR-journalister end Lassen-syndromet, eller hvad man nu skal kalde det. (Kurt Lassen har selv betegnet fænomenet som et karakter-selvmord (med reference til Plummer, forstås)).

Og så er det heller ikke værre. I det store regenskab vil sagen om den optagelse, som angiveligt befinder sig i et pengeskab på generaldirektørens kontor og rummer en kilde, der afslører, hvem der bragte soldaters liv i fare ved at udtale sig om en hemmelig Irak-mission, nok få større inflydelse på kildernes indtryk af DR's forhold til kildebeskyttelse. En sag hvor DR's general-direktør både lagde sig ud med myndigheder og DR-medarbejdere i kildebeskyttelsens navn.

Mvh Kristian Danholm, DR

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
14.11.10 13:16
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Enten må Journalistgruppen forklare sig - eller så må de trække deres meddelelse tilbage.

 Status er forvirring om seriøsiteten - og det kan vi ikke leve med.

Fremhævet af Journalisten
Peter Skafte
17.05.11 08:11
Re: DR-journalister: Plummer-bog har skadet os

Jeg er enig i, at Lassens brud på tillid i fohold til at beskytte sine kilder var dybt  uanstændig.

 

 

 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen