Dømte journalister får skattesmæk

Når arbejdsgivere dækker journalisters udgifter til dagbøder, erstatning og sagsomkostninger, skal journalisten nu betale skat af beløbet. Det har Skatterådet afgjort. DJ-formand: ”Meget bekymrende”. DR protesterer

I maj 2014 blev fire DR-medarbejdere på forbrugerprogrammet 'Kontant' dømt til at betale 10 dagbøder á 1.000 kroner, 100.000 kroner i godtgørelse og 359.400 kroner i sagsomkostninger i Østre Landsret.

I DR og resten af mediebranchen har det hidtil været almindelig praksis, at arbejdsgiverne dækker journalisternes udgifter til bøder og advokater, fordi journalisterne bliver dømt for noget, de har lavet i deres arbejdstid.

Men hvis det står til Skatterådet, skal medarbejdere betale skat af beløbet, hvis en arbejdsgiver dækker en journalists udgifter til erstatning, dagbøder eller sagsomkostninger. Det fastslår rådet i et såkaldt bindende svar fra 24. juni 2014. Svaret kan få vidtgående konsekvenser for journalister, der bliver dømt for injurier eller krænkelse af privatlivets fred.

Hvis en mediearbejdsgiver betaler en erstatning på for eksempel 100.000 kroner på vegne af en journalist, skal journalisten betale skat af beløbet. Reglerne gælder ifølge Skatterådet både fastansatte og freelancere.

Frygter skattesmæk

Formand i Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård kaldet det ”meget bekymrende, at enkelte journalister skal løbe store økonomiske risici ved at lave deres journalistiske arbejde”.

 ”Det er i samfundets interesse, at journalister afdækker væsentlige sager som et led i oplysningen af borgerne. Det er helt afgørende, at journalister har et udvidet spillerum på den bane, så vi undgår selvcensur, og at vigtige historier ikke bliver fortalt, fordi man frygter skattesmæk,” skriver han i en mail til Journalisten.

Mogens Blicher Bjerregård henviser til, at journalister spiller en særlig rolle i den offentlige debat.

”Når man agerer inden for rammerne af pressefriheden og medieansvarsloven, kan det i min optik ikke sammenlignes med fartbøder og p-bøder.”

DR protesterer

Svaret fra Skatterådet har fået DR til at reagere. Peter Skov, jurachef i DR, siger, at DR har skrvet til SKAT og fremlagt sit syn på sagen.

»Vi har rettet henvendelse til SKAT og præsenterer sagen på en mere retvisende måde,« siger han.

Han siger, at DR betaler både bøder og sagsomkostninger for journalisterne, fordi mange sager er principsager.

»Det handler for eksempel om sager, hvor retten skal afveje hensynet mellem for eksempel ytringsfrihed og privatlivets fred,« forklarer Peter Skov. 

Hvis SKAT fastholder, at journalister skal betale skat af bøder, vil DR også betale skatten for den enkelte journalist – så vedkommende stadig bliver holdt skadesfri.

»Det er selvfølgelig irriterende for os, fordi vi gerne vil bruge licensmidler til at lave programmer,« siger Peter Skov.

Han mener, at mindre medier vil blive hårdere ramt end DR.

»For mindre medier er det et alvorligt slag, at man både skal betale erstatning og journalisternes skat.«

Mediejurist på DMJX Oluf Jørgensen forklarer, at spørgsmålet om skat ikke blev berørt i forarbejderne til medieansvarsloven.
”Tilsyneladende har ingen tænkt på det,” skriver han i en mail.
Hvis Skatterådets svar står ved magt, får det vidtrækkende konsekvenser.
”Så må det overvejes at ændre medieansvarsloven og sikre den redaktionelle frihed med særlige regler herom,” forklarer Oluf Jørgensen.

Oluf Jørgensen understreger, at han ikke er skatteekspert.
”Men jeg går ud fra, at en praktisk mulighed ved bøder og erstatningskrav til journalister og redaktører kan være indsamlinger, hvor mediet har mulighed for at give et bidrag,” skriver han.