DJ’s kollektive lønstatistik vender tilbage

Det skabte kritik og debat, da Dansk Journalistforbund sidste år erstattede sin anerkendte, kollektive lønstatistik med en ny og dårligere udgave. Nu kommer den gamle statistik tilbage, efter at Datatilsynet har blåstemplet metoden

Lønstatistik: Det kan lyde tørt. Ikke desto mindre satte det sindene i kog, da Dansk Journalistforbund sidste år besluttede at erstatte sin traditionelle lønstatistik med en ny og dårligere statistik. Det skete med henvisning til GDPR.

Nu kommer den gamle statistik tilbage.

”Lønstatistikken kommer tilbage,” oplyser Per Schultz-Knudsen, der er medlem af journalistforbundets hovedbestyrelse og overenskomst- og arbejdsmarkedsudvalg (OAU).

”Datatilsynet har meddelt, at de ikke kan se nogen problemer i, at vi fortsætter på den måde, vi har gjort hidtil. I hvert fald ikke på de arbejdspladser, hvor det står i overenskomsten, at arbejdsgiverne skal udlevere lønstatistik i oktober måned,” forklarer han.

”Sådan nogle styrelser formulerer sig ikke altid helt præcist. Men deres svar er så tydeligt, at der ikke er nogen tvivl om, at vi kan fortsætte,” siger Per Schultz-Knudsen.

En u-vending

Det var forbundets forretningsudvalg, der sidste år traf beslutningen om at afskaffe den traditionelle statistik. Udvalget og forbundets tidligere direktør, Linda Garlov, mente, at metoden var i strid med GDPR – EU’s skrappe regler for persondata, der blev aktiveret sidste år.

Indtil 2017 samlede forbundet lønoplysninger om medlemmerne direkte på arbejdspladserne via tillidsrepræsentanterne. Men i 2018-statistikken skulle medlemmerne selv oplyse deres løn, hvilket førte til et drastisk fald i svarprocenten.

Flere medlemmer af forbundets hovedbestyrelse var uenige i beslutningen, og emnet førte til debat over flere omgange. Det kan du læse mere om her.

Og for to uger siden besluttede forbundets overenskomst- og arbejdsmarkedsudvalg (OAU) – hvor lønstatistikken officielt hører hjemme – at genindføre den gamle statistik.

Det sker med opbakning fra forbundets seneste delegeretmøde, og efter at forbundet har fået et officielt svar fra Datatilsynet. Forbundet sendte et skriftligt spørgsmål i februar, og i juli kom et skriftligt svar retur.

I sidste uge blev forbundets hovedbestyrelse orienteret.

Ingen problemer med GDPR

Usikkerheden omkring GDPR drejede sig især om, at et fagforbund ikke må fortælle en arbejdsgiver, hvem dets medlemmer er. Men som Datatilsynet fortalte til Journalisten i april, kan man godt indsamle lønoplysninger på arbejdspladserne uden at give den slags oplysninger til arbejdsgiverne.

Det bekræfter Per Schultz-Knudsen, efter at det skriftlige svar fra Datatilsynet er kommet.

”Man kan bede arbejdsgiverne om at komme med lønstatistikken for alle redaktionelle medarbejdere. Og så er det op til os at luge ud, så vi ikke bruger oplysninger fra nogen, der ikke er medlem af forbundet,” forklarer han.

Tilføjelser til overenskomster

Per Schultz-Knudsen fortæller dog, at forbundet skal have lavet tilføjelser til enkelte overenskomster.

I forbundets store overenskomster fremgår det typisk, at arbejdsgiverne er forpligtet til at udlevere lønoplysninger. Men der er undtagelser.

”Det, Datatilsynet siger, er, at hvis det står i overenskomsten, så er der ingen problemer i det. Men hvis det ikke står i en overenskomst, så kan det være et problem, for så er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at udlevere oplysningerne,” forklarer Per Schultz-Knudsen.

”Men det drejer sig om nogle få arbejdspladser med nogle små overenskomster. Så selv om arbejdsgiverne på de områder ikke vil gå med til det, er det ikke noget, der vil påvirke lønstatistikken væsentligt. For så vil vi bare indhente det personligt i de tilfælde,” siger han.

Betyder det, at forbundet nu skal ud og forhandle nye overenskomster?

”Nej, det er tilføjelser, hvor vi bare sørger for at få arbejdsgiverens underskrift.”

Kommer det til at få langsigtede konsekvenser for statistikken, at datamaterialet var ringere i 2018?

”Nej, det er et enkelt år. Så må vi gå et år længere tilbage for at sammenligne. Det var værre, hvis der var gået flere år,” siger Per Schultz-Knudsen.

Rettet 3/9 2019 13.30: Tidligere skrev vi, at lønstatistikken ligger i forbundets overenskomst- og aftaleudvalg. Udvalget har ændret navn til Overenskomst- og Arbejdsmarkedsudvalget. Det er nu rettet.

1 Kommentar

Niels R. Hansen
3. SEPTEMBER 2019
Dejligt at dette meget vigtige værktøj kommer tilbage. Godt arbejde Per.