Det ny NOTAT som kampagneavis

 

 

Bestyrelsen for det ny NOTAT har besluttet, at avisen for fremtiden skal være mere kampagnepræget. Derfor er det slut med den redaktionelle frihed, som EU-avisen fik i 1993. Den hidtidige ansvarshavende redaktør, Brigitte Alfter, har ikke ønsket at have ansvaret for en avis uden redaktionel frihed. Derfor er hun fratrådt som redaktør. »Jeg beklager naturligvis bestyrelsens beslutning. Jeg mener, at gode historier taler for sig selv, så kan læserne selv drage deres konklusioner,« siger Brigitte Alfter, der dog fremover stadig er en del af det ny NOTATs faste freelance-stab. Brigitte Alfter vil gerne lægge navn til enkelte artikler i det ny NOTAT, men hun vil ikke være ansvarlig for hele bladets nye linje.

Bestyrelsen for det ny NOTAT har ønsket en mere offensiv, provokerende og dagsordensættende avis, fortæller bestyrelsesformand Ole Jensen. »Ændringen har naturligvis noget at gøre med, at vi snart får en eller flere afstemninger. Derfor har bestyrelsen vurderet, at kampagnejournalistikken er mere hensigtsmæssig for EU-modstandernes budskaber end en linje baseret på redaktionel frihed,« siger han. Ole Jensen ønskede som det eneste medlem af det ny NOTATs bestyrelse, at bladet fortsat skulle have redaktionel frihed. Det ny NOTAT udkommer 40 gange årligt. Det er 30. årgang af det ny NOTAT, der er på gaden. Oplaget svinger mellem 4.000 og 6.000.

 

0 Kommentarer