Debat: Et sporskifte

”DJ står i en privilegeret situation i dette forår, og det skyldes i høj grad det aftryk, som Linda Garlov har sat gennem de år, hun har været den øverste administrative leder for forbundet,” skriver Lars Werge om den nyligt afgåede direktør for DJ, Linda Garlov

Den næstsidste dag i februar samledes en lang række medarbejdere i DJ og AJKS i forbundets mødelokaler i forbundshuset. Det var mod arbejdsdagens slutning, og formålet var både vemodigt og fremadskuende på samme tid.

Vi sagde nemlig i Dansk Journalistforbund farvel til forbundets direktør gennem næsten 15 år. Linda Garlov søgte og fik i begyndelsen af året stillingen som direktør for DJ’s (og KS’) a-kasse AJKS, og derfor sagde hun stillingen som direktør i DJ op med udgangen af januar måned, med fratrædelse en måned senere.

I midten af marts måned vil vi annoncere efter en ny administrerende direktør for DJ. Det har vi aldrig gjort før, fordi Linda Garlov i sin tid avancerede internt og blev ansat direkte i stillingen af hovedbestyrelsen.

I 2004 var Dansk Journalistforbund et andet sted. Langt færre medlemmer (1. januar 2004 havde vi 12.1468 medlemmer – 4.752 kvindelige og 7.396 mandlige) end i dag, hvor vi (27. februar) har 18.385 medlemmer (8.920 kvindelige og 9.465 mandlige).

Samtidig har vi op mod 80 medarbejdere i en organisation med en årlig omsætning på mere end 80 millioner kroner.

DJ har med andre ord udviklet sig med hastige skridt, mens Linda Garlov har været direktør for os. Men hun stoppede efter næsten 30 års tilknytning til DJ (hun blev ansat i august 1991), og ser man det i dét perspektiv, så er der jo tale om to vidt forskellige organisationer i form af den, hun startede i, og den, hun forlod 28. februar.

Alt dette var selvfølgelig underliggende temaer for samtalerne ved den interne markering for Linda Garlov den pågældende onsdag eftermiddag. Deraf det lidt vemodige, om end den afgåede direktør jo med sin ansættelse i AJKS forbliver ”i familien”.

Da forbundets hovedbestyrelse mødtes til et ekstraordinært møde i begyndelsen af februar, var det blandt andet for at træffe beslutningen om at slå jobbet som direktør op. Men man besluttede også at tilknytte et rekrutteringsbureau til at hjælpe med processen.

Dén proces forventer vi at have afsluttet med udgangen af april måned, hvilket i praksis vil sige kort før delegeretmødet i Kolding 28.-29. april. Men realistisk set må det forventes, at der går yderligere en eller et par måneder, før den pågældende direktør kan starte i stillingen.

Det har betydet, at DJ i foråret har en mere kollektiv ledelse end normalt. Vores afdelingschefer påtager sig et udvidet ansvar for organisationens samlede opgaver, og formandskabet får en mere tydelig rolle i organisationen i denne periode, end vi normalt har.

Det kan i en kort overgangsfase lade sig gøre, fordi DJ er en professionel og stabil organisation, hvilket ikke mindst skyldes den afgåede direktør, som har stået for den administrative opbygning af DJ gennem alle årene.

For det er jo ikke blot i antallet af medlemmer og medarbejdere, at DJ har forandret sig siden 2004. Det er også sket med de mange forskellige tilbud, ydelser og hjælp, som forbundet har ”på hylderne”. 

Her tænker jeg blandt andet på mentor-ordning, netværk, karriereudvikling og alle de andre elementer, der gennem årene er kommet til, og som supplerer de klassiske faglige tilbud som kontraktrådgivning, overenskomstforhandling og de politiske markeringer og debatter.

Alt dette har været medvirkende til, at DJ gennem alle årene – også før den afgåede direktør – har været en organisation i vækst. Der har ikke været ét år, hvor vi ved udgangen havde færre medlemmer end ved årets begyndelse.

Og selv om det på det seneste er blevet vanskeligere at fastholde medlemmerne, så oplever vi fortsat, at vi er en attraktiv fagforening, som mange søger imod. Hovedbestyrelsen har en klar forventning om, at det vil fortsætte, men er også godt klar over, at vækst ikke er en given ting i 2019 – eller fremover.

DJ står i en privilegeret situation i dette forår, og det skyldes i høj grad det aftryk, som Linda Garlov har sat gennem de år, hun har været den øverste administrative leder for forbundet. 

Og derfor var der ikke kun vemod, men også fortrøstning hos de medarbejdere, der sagde farvel og tak til hende på den sidste onsdag i februar måned. 
 

0 Kommentarer