Mediepolitik

De private medier står midt i ’en perfekt negativ storm’

Danske Medier håber, politikerne står fast på at give lokale og regionale medier et økonomisk løft, også hvis medieaftalen ikke når at blive vedtaget før folketingsvalget

De private medier, og især dem, som udkommer på tryk, står midt i ’en perfekt negativ storm’: Prisudviklingen på papir har været ’nærmest lodret’. Inflationen får forbrugerne til at overveje, om de skal gentegne deres abonnementer. Og annoncørerne holder igen på grund af stigende udgifter og usikkerhed.

Sådan lyder vurderingen fra direktør i Danske Medier Mads Brandstrup oven på noget af en rædselsuge for medierne, i hvert fald hvis den skal opgøres på udmeldinger om fyringsrunder og besparelser.

”En sort uge,” kaldte DJ-formand Tine Johansen det på DJ’s faglige stævne.

Og Mads Brandstrup lægger heller ikke skjul på, at der tegner sig et dystert billede.

”Det er en ret alvorlig situation, som den private mediebranche står over for med uro på flere poster,” siger han.

Først kom DR med nyheden om, at de nedlægger 90 stillinger for at ’omprioritere’ ressourcer fra indholds- og programproduktion til digital udvikling.

Så fulgte nyheden om en fyringsrunde hos Story House Egmont, hvor fem redaktionelle medarbejdere blev afskediget. Ifølge tillidsrepræsentanten på grund af en giftig cocktail med stigende udgifter til papir, produktion og distribution på den ene side og faldende oplagstal på den anden side.

Torsdag fulgte nyheden om, at Sjællandske Medier på grund af økonomiske problemer har tilbudt alle medarbejdere en frivillig fratrædelse.

Fredag lød det fra Zetland, at mediet udskyder en planlagt internationalisering ’på grund af en usikker verdensøkonomi’.

Appel til Christiansborg

Mads Brandstrup mener, det er ’en postgang for tidligt’ at spå om, hvor hårdt de private medier kommer til at blive ramt, og om de allerede annoncerede sparerunder kun er toppen af isbjerget, men siger:

”Vi er gået ind i et år med stor økonomisk usikkerhed, stigende omkostninger og voksende inflation for forbrugerne.”

Med Danske Mediers øjne skiller DR’s sparerunde sig ud fra de to hos Sjællandske og Egmont som en ’omprioriteringssag’, fordi DR ikke er ramt på indtægtssiden på samme måde som de private medier.

”DR bliver selvfølgelig også ramt af nogle omkostninger. Men det, som har gjort ondt værre for de private medier, det er kombinationen af høje papirpriser, abonnenter som genovervejer deres abonnement, og annoncører, som holder igen. Der er ingen af de faktorer, som DR bliver ramt af,” siger Mads Brandstrup.

Mediernes skærpede økonomiske usikkerhed får Danske Medier til at sende en appel til Christiansborg, hvor der måske når at blive folketingsvalg, inden det nyeste medieforlig er vedtaget.

”Det er klart, at det er uheldigt, at vi står i en situation, hvor det aftalte løft af lokale og regionale medier nu er i risiko for at falde til jorden, fordi der er udsigt til et folketingsvalg,” siger Mads Brandstrup.

Øget støtte til lokalmedier

I medieforliget i maj besluttede et politisk flertal at omprioritere mediestøtte fra landsdækkende til lokale og regionale medier og også at oprette en ugeavispulje, så der ville blive flere støttekroner til lokale og regionale medier.

”Jeg synes virkelig, politikerne skal huske at få gennemført de dele af medieaftalen, som der er enighed om, også selv om flertallet måtte skifte, når Folketinget samles igen.”

”Der har jo været bred politisk enighed om, at der skulle ske et ekstra løft af de lokale og regionale medier. Og det håber vi, at man vil stå vagt om,” siger Mads Brandstrup.

0 Kommentarer