medieforlig

Her er hovedpunkterne i medieaftalen

DR og de lokale medier får flere penge, mens de landsdækkende skal betale, og radio på DAB lukker i 2024

Der flyttes penge fra de landsdækkende til de lokale medier, DR skal styrkes, og så skal streamingtjenesterne være med til at betale for dansk indhold. Det er nogle af hovedpunkterne i medieaftalen.

Se her de vigtigste punkter i medieaftalen:

Kulturbidrag for streamingtjenester

Streamingtjenester skal betale 6 pct. af deres omsætning i Danmark. Pengene fordeles med 50 pct. til en større public service-pulje samt 50 pct. til at øge tilskuddet til danske film.

Public Service-puljen udvides til også at støtte radio og podcast.

Puljen fordeles fremover med 65 pct. til tv-drama, 30 pct. til tv-dokumentar og kulturprogrammer og 5 pct. til lyd.

Styrkelse af lokale og regionale medier

Den redaktionelle produktionsstøtte ændres, så de landsdækkende nyhedsmedier må aflevere penge til de lokale/regionale nyhedsmedier. Det betyder, at landsdækkende medier fremover maksimalt kan modtage 12,5 mio. kr. mod 17,5 mio. kr. i dag. Til gengæld kan lokale og regionale medier modtage op til 18,5 mio. kr. årligt og et koncernloft på 90,0 mio. kr.

Styrkelse af distriktsblade og ugeaviser

Der etableres en pulje, hvor trykte og digitale ugeaviser og distriktsblade kan modtage støtte. Der afsættes 40,9 mio. kr. i 2023 og 50,0 mio. kr. årligt i 2024-2025 til puljen.

Center for Graverjournalistik

Der etableres et center for graverjournalistik i regi af DMJX, der skal styrke den undersøgende journalistik gennem bl.a. komptenceudvikling af journalister. Det afsættes der 5,0 mio. kr. til årligt i 2023-2025.

Den redaktionelle produktionsstøtte skal moderniseres

Et udvalg med eksperter og mediefolk skal undersøge, hvordan den offentlige mediestøtte kan moderniseres. De skal blandt andet se på, hvilke kriterier der kan stilles i en fremtidig mediestøtteordning, herunder bl.a. krav om redaktionelle årsværk, bredt emneområde og selvstændigt medie. Arbejdet skal være færdigt senest i starten af 2024.

Lukker radio på DAB

Radio24syv kommer ikke til at kunne søge om en forlængelse, når deres nuværende tilladelse til at lave DAB-radio udløber i 2024.

Styrkelse af DR

DR får flere penge, så stigende priser og lønninger ikke underminerer DR’s økonomi. I 2023 får DR yderligere 10,0 mio. kr., 45,9 mio. kr. i 2024 og 55,9 mio. kr. i 2025.

DR’s arkiv skal åbnes

Danskerne skal have adgang til DR’s arkiver. Derfor skal der etableres en søgbar adgang via Det Kongelige Bibliotek til arkivmateriale fra DR. Der afsættes 22,5 mio. kr. i 2023 og 20,0 mio. kr. årligt i 2024-2025.

Mere kvalitetsindhold til børn og unge

Der afsættes 30,9 mio. kr. fra 2024 til, at DR skal etablere lyduniverser målrettet børn og unge fra 0-18 år. De skal indeholde forskellige tilbud inden for lyd, fx nyheder, reportage, debat, satire, quiz, lydbøger, musikprogrammer mv.

Ordnede løn- og arbejdsvilkår

En undersøgelse skal afdække udfordringerne med arbejdsvilkår og rettigheder i mediebranchen. Undersøgelsen skal omfatte hele værdikæden, herunder også underleverandører, freelancere og soloselvstændige og være afsluttet 31. december 2022. Det afsættes der 1,0 mio. kr. til i 2022.

Nyt center for Tech og Demokrati

Et nyt center skal skabe mere viden om techgiganternes effekter på demokrati, sammenhængskraft og trivsel samt bidrage til politikudvikling. Der bevilges 10,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til etablering og drift af centret.

Opdatering af medieansvaret

Et udvalg skal undersøge Pressenævnets rolle fremadrettet, om der skal etableres en medieombudsmand efter svensk forbillede, om de presseetiske regler skal styrkes, hvordan influencere og bloggere m.fl. kan stilles til ansvar for det indhold, de publicerer, og en lettere og smidigere proces for genoprejsning og evt. godtgørelse for ærekrænkelser begået fx på de sociale medier.

 

0 Kommentarer