Carsten Nielsen-legatet skal granskes

Medlem af hovedbestyrelsen Karin Mette Petersen mener, at reglerne for Carsten Nielsens legat, der gives til medlemmer, der med "udtryksmæssig gennemslagskraft" har præget samfundsdebatten, trænger til at blive gået efter i sømmene.

Medlem af hovedbestyrelsen Karin Mette Petersen mener, at reglerne for Carsten Nielsens legat, der gives til medlemmer, der med "udtryksmæssig gennemslagskraft" har præget samfundsdebatten, trænger til at blive gået efter i sømmene.

En af Dansk Journalistforbunds mest populære priser skal have et mindre serviceeftersyn.

»Jeg synes, fundatsen virker lidt bedaget. Hvordan sker der for eksempel udskiftninger til bestyrelsen? Og hvorfor er indstillingerne ikke offentlige?« sagde hun på dagens hovedbestyrelsesmøde på Gammel Strand i København.
»Det vil jeg gerne have en diskussion af.«

DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, der er automatisk formand for legatet, forklarede, at der er klare regler for konstitueringen til bestyrelsen, og at den gør et stort arbejde ud af at sikre, at legatet blev givet til en bred og alsidig vifte af DJ-medlemmer. Han understregede, at Kreds 1 historisk set altid har haft en plads i bestyrelsen, fordi Carsten Nielsen var medlem af denne kreds.

HB besluttede at bakke op om en granskning af spillereglerne bag legatet.

»Jeg foreslår, at forretningsudvalget tager punktet op," sammenfattede Mogens Blicher Bjerregård.

Legatet, der er på 20.000 kroner og en bronzeskulptur af Jørgen Haugen Sørensen, uddeles næste gang på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde i april. Fristen for at indstille kandidater er passeret.

Legatet er tidligere givet til blandt andre journalist Søren Wormslev, journalist Elna Egede og fotograf Henrik Saxgren.

Legatet er oprettet for at mindes Dansk Journalistforbunds grundlægger og tidligere forbundsformand, Carsten Nielsen.