Carsten Nielsen-legatet skal granskes

Medlem af hovedbestyrelsen Karin Mette Petersen mener, at reglerne for Carsten Nielsens legat, der gives til medlemmer, der med "udtryksmæssig gennemslagskraft" har præget samfundsdebatten, trænger til at blive gået efter i sømmene.

Medlem af hovedbestyrelsen Karin Mette Petersen mener, at reglerne for Carsten Nielsens legat, der gives til medlemmer, der med "udtryksmæssig gennemslagskraft" har præget samfundsdebatten, trænger til at blive gået efter i sømmene.

En af Dansk Journalistforbunds mest populære priser skal have et mindre serviceeftersyn.

»Jeg synes, fundatsen virker lidt bedaget. Hvordan sker der for eksempel udskiftninger til bestyrelsen? Og hvorfor er indstillingerne ikke offentlige?« sagde hun på dagens hovedbestyrelsesmøde på Gammel Strand i København.
»Det vil jeg gerne have en diskussion af.«

DJ's formand, Mogens Blicher Bjerregård, der er automatisk formand for legatet, forklarede, at der er klare regler for konstitueringen til bestyrelsen, og at den gør et stort arbejde ud af at sikre, at legatet blev givet til en bred og alsidig vifte af DJ-medlemmer. Han understregede, at Kreds 1 historisk set altid har haft en plads i bestyrelsen, fordi Carsten Nielsen var medlem af denne kreds.

HB besluttede at bakke op om en granskning af spillereglerne bag legatet.

»Jeg foreslår, at forretningsudvalget tager punktet op," sammenfattede Mogens Blicher Bjerregård.

Legatet, der er på 20.000 kroner og en bronzeskulptur af Jørgen Haugen Sørensen, uddeles næste gang på Dansk Journalistforbunds delegeretmøde i april. Fristen for at indstille kandidater er passeret.

Legatet er tidligere givet til blandt andre journalist Søren Wormslev, journalist Elna Egede og fotograf Henrik Saxgren.

Legatet er oprettet for at mindes Dansk Journalistforbunds grundlægger og tidligere forbundsformand, Carsten Nielsen.

3 Kommentarer

Karin Mettte Petersen
8. MARTS 2011
Re: Carsten Nielsen-legatet skal granskes

Kære Erik Svarre

Der er ikke noget galt med formuleringen om "udtryksmæssig gennemslagskraft". Som Øjvind Hesselager skriver, så var dette ikke en del af debatten.

Derimod består det lidt gammeldags ved fundatsen bl.a. i, at det ikke er beskrevet, hvordan og med hvilke mellemrum der sker nyvalg til legatbestyrelsen - der står kun, hvem der har ret til en plads, f.eks. Kreds 1. Og så fremgik det af debatten i dag, at indstillingerne traditionelt  ikke er offentlige. Derfor glæder det mig meget, at du som legatets ophavsmand kan støtte en modernisering på disse punkter.

Venligst

Karin Mette.

Øjvind Hesselager
8. MARTS 2011
Re: Carsten Nielsen-legatet skal granskes

Kære Erik Svarre

Hvis du læser min artikel således, at HB eller dele af HB, ønsker en revision af fundatsen bag legatet, så har jeg formuleret mig upræcist. Det var ikke en del af debatten.

 Mvh Øjvind Hesselager

Erik Svarre
8. MARTS 2011
Re: Carsten Nielsen-legatet skal granskes

Som idemand til Carsten Nielsen-legatet og forslagsstiller til, hvordan legatmidlerne til fonden for at mindes forbundets stifter journalist Carsten Nielsen blev fremskaffet, vil jeg gerne knytte denne kommentar til dagens forslag ved hovedbestyrelsesmødet om at ”granske” fundatsen. 

Det falder åbenbart hovedbestyrelsesmedlem Karin Mette Petersen for brystet, at der i fundasten tales om ”udtryksmæssig gennemslagskraft.” Det hentyder selvfølgelig til Carsten Nielsens evne på det område, og jeg synes nok, at Karin Mette Petersen overskrider sin kompetence, hvis hun vil ændre på det.

Mht. valg af bestyrelse oplyser formanden, at fundatsens regler er helt klare. Men hvis man vil have lidt mere offentlighed omkring dette valg, så for min skyld ingen alarm. Og, ja indstillinger til legatet er da også OK – med efterfølgende offentliggørelse af alle nomineringer. Det kan da kun styrke interessen for dette flotte legat – og legatets image, som fortjener al mulig glans i betragtning af den store Carsten Nielsen.