Aviser løfter dyner [sladder]

 

 

Ekstra Bladet og B.T. har inden for det seneste halve år bragt artikler om politikeren Svend Aukens privatliv. Artiklerne var klare krænkelser af privatlivets fred, vurderer mediejurist.

 

"Det er noget af det mest uanstændige, jeg nogensinde har været med til." Svend Auken siger det uden forargelse. "Det er ikke, fordi jeg er sart, men artiklerne er meget ubehagelige, og de går mig faktisk på," siger han, da JOURNALISTEN ringer ham op.

Svend Auken refererer til artikler i henholdsvis B.T., Ekstra Bladet og SE og HØR, hvor hans privatliv bliver blotlagt. Den 24. august udkom Ekstra Bladet med forsidehistorien "Auken flytter fra konen" og 12. december skrev B.T. historien "Aukens nye kærlighed", efter at hi-storien havde været i SE og HØR.

Artiklerne er klare brud på Straffelovens bestemmelser om krænkelser af privatlivets fred, mener advokat Michael Havemann, som underviser i medieret på Københavns Universitet.

"Artiklerne har ikke noget at gøre med Svend Aukens job som politiker, og han har ikke selv ønsket, at det kom frem. Derfor er de efter min vurdering krænkelser af privatlivets fred," siger Michael Havemann, som også er advokat for mange "kendte" i sager om fredskrænkelser.

B.T. beklager, at de bragte historien. "Det var en fejl, og jeg har sagt meget tydeligt her på avisen, at den ikke skulle have været bragt," siger B.T.s chefredaktør Kristian Lund.

 

Holder ikke i retten
Chefredaktør Hans Engell beklager derimod ikke Ekstra Bladets historie "Auken flytter fra konen" fra den 24. august. Han mener ikke, det var et brud på privatlivets fred. Artiklen er vinklet på Svend Aukens ægteskabelige forhold og indledes med en kort beskrivelse af det:

"Svend Auken, 59-årig forhenværende socialdemokratisk partiformand og minister, er en mand, der har held i uheld. Efter seks års ægteskab er han og hans kone, tandlæge Eva Kofoed-Jensen, gået fra hinanden."

Derefter følger nogle få linier om, at Svend Auken er flyttet ind på Christiansborg Slot, hvor han har en lejlighed stående til rådighed, fordi han er medlem af Folketingets præsidium. Dette retfærdiggør ifølge Hans Engell at Ekstra Bladet skriver om Svend Aukens privatliv.

"Det er interessant for læserne at vide, at de betaler for Svend Aukens bolig på Christiansborg over skattebilletten. Det er det, der er baggrunden for artiklen," siger Hans Engell.
– Men historien er jo ikke vinklet på Svend Aukens boligforhold?

"Nej, med det blev de efterfølgende artikler," svarer Hans En-gell og henviser til en artikel i samme avis.

– Vil det sige, at den første artikel var en fejl?

"Nej, vi havde fået den bekræftet, og vi mente, den var relevant at bringe."

Hans Engell uddyber, at en bekræftelse betyder, at enten Svend Auken, hans ekskone eller en kilde tæt på de to skal stå inde for oplysningerne i artiklen.

Men det holder ifølge mediejurist Michael Havemann ikke i retten.

"Både Svend Auken og han ekskone skal sige god for, at bladet kan bringe historien. Det er fuldstændigt ligegyldigt, om historien er rigtig eller forkert, hvis ikke personerne, som er involveret, vil være med," siger Michael Havemann.

Både Svend Auken og hans ekskone frabad sig omtale af deres privatliv og ville ikke kommentere det, da Ekstra Bladet spurgte til det.
"Det vil jeg overhovedet ikke udtale mig om. Jeg har aldrig udtalt mig om mit privatliv eller inviteret pressen hjem," citerer Ekstra Bladet Svend Auken for at sige.

"Svend Aukens udtalelse er helt klart ikke et samtykke," fastslår Michael Havemann.

Det eneste, der retfærdiggør, at medier omtaler privatlivet, er, hvis det har indflydelse på den omtaltes professionelle virke. Det mener Michael Havemann ikke, at Svend Aukens boligforhold har.

 

En glad nyhed

Hverken Svend Auken eller hans nye kæreste havde sagt god for, at B.T. bragte artiklen "Aukens nye kærlighed".

"Auken har igennem mange år været kendt som socialdemokraternes svar på Hans Engell, der charmerede sig ind i mangt et kvindehjerte på og udenfor Christiansborg," står der i artiklens indledning.

Chefredaktør Kristian Lund beklager artiklen.

"Hvis vi havde grebet det an på en normal journalistisk facon, og ikke bare havde citeret SE & HØR, så havde vi skaffet samtykke fra de involverede personer, før vi bragte historien. Det havde vi ikke, og dermed har vi begået en fejl."

Dermed fastholder Kristian Lund, at hans avis ikke skriver om for eksempel politikernes nye kærester, sidespring og privatøkonomi. Med mindre privatlivet har direkte indflydelse på deres politiske virke, som for eksempel Peter Brixtoftes alkoholforbrug.

Svend Auken har altid forsøgt at hæge om sit privatliv. Han har aldrig inviteret pressen indenfor i sit hjem, men har sørget for, at alle interviews og billeder blev lavet uden for hjemmet.

"Hvis man dukker op til receptioner eller inviterer pressen med til sit bryllup, så har man selv været ude om det. Men det har jeg aldrig gjort, fordi jeg ikke mener, at politik skal dreje sig om personer."

 

STRAFFELOVEN § 264D
Med bøde, hæfte eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedrørende en andens private forhold eller i øvrigt billeder af den pågældende under omstændigheder, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden. Bestemmelsen finder også anvendelse, hvor meddelelsen eller billedet vedrører en afdød person.

GOD PRESSESKIK MED HENSYN TIL PRIVATLIVETS FRED
Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse.

0 Kommentarer