Analyse: Danske aviser præget af nationalt fokus

Danske kriser og konflikter, let garneret med internationale katastrofer. Sådan ser de danske dagblades verdensbillede ud anno 2010.

Danske kriser og konflikter, let garneret med internationale katastrofer. Sådan ser de danske dagblades verdensbillede ud anno 2010.

Ifølge en ny kortlægninge af nyhedsprioriteringen i syv morgenaviser, som ugebrevet Mandag Morgen har gennemført, er aviserne præget af et nationalt fokus og domineret af konflikter, kriser og katastrofer.

Mandag Morgens kortlægning har indkredset årets 50 vigtigste emner ifølge de danske dagblade, og knap 20.000 artikler er gennemgået for at skabe et rids af avisernes verdensbillede.

I alt er man nået frem til, at prioriteringen er præget af fire tendenser. Den største fællesnævner i de 20.000 artikler er dog kriser, katastrofer og konflikter. Og som sagt i overvejende grad danske kriser – både politiske og økonomiske – med personangrebene på to danske toppolitikere som største enkeltbegivenheder.

Kortlægningen af danske mediers dækning af verdens begivenheder de sidste ti måneder bekræfter i øvrigt tidligere konklusioner: At de store landsdækkende dagblade befinder sig i en legitimitets- og identitetskrise, skriver Mandag Morgen.

Læs i øvrigt også fagbladet Journalistens helt nye optælling af politiske artikler i Ekstra Bladet og Berlingske Tidende i henholdsvis 1990, 2000 og 2010: Substansen er parkeret

0 Kommentarer