Tillidsfolk i skarp kritik af JP/Pol-bestyrelsens lønhop

”En direkte hån mod medarbejderne.” Sådan lyder det i en fælles udtalelse fra tillidsfolkene på Politiken, Ekstra Bladet og JP til ledelsen i JP/Politikens Hus efter fordoblingen af bestyrelsens honorar kort efter en stor sparerunde. Ejerfondenes formænd afviser kritikken 

Nyheden om en fordobling af honoraret til koncernbestyrelsen i landets største avishus, JP/Politikens Hus, har bragt sindene i kog blandt medarbejdere og tillidsfolk. Særligt fordi beslutningen om bestyrelsens store lønhop kommer kort efter en stor afskedigelsesrunde på den økonomisk trængte koncerns aviser i efteråret.

Det fik mandag tillidsfolkene på Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten til at sende en fælles udtalelse til bestyrelsesformand Lars Munch med meget skarp kritik af beslutningen.

”En direkte hån mod medarbejderne”

”Det er også en direkte hån mod medarbejderne set i lyset af den fyringsrunde, de menige ansatte netop har lagt kolleger til, og hvor vi gang på gang er blevet konfronteret med kravet om besparelser og tilpasninger af hensyn til koncernens økonomi,” hedder det blandt andet i udtalelsen, som Journalisten er kommet i besiddelse af.

”Ligeledes er det svært at forstå de store honorarer, når vi under de igangværende overenskomstforhandlinger bliver mødt med krav om tilbageholdenhed og afgivelse af tidligere opnåede goder ’af hensyn til virksomhedens og branchens fremtid’, når folk i højere positioner og med højere lønninger åbenbart ikke forventes at yde tilsvarende ofre for fællesskabets skyld,” skriver tillidsfolkene.

Ejerfonde: Hensyn til rekruttering og fastholdelse

Journalisten har bedt om et svar på kritikken fra bestyrelsesformand Lars Munch og formændene for de to fonde Jyllands-Postens Fond og Politiken-Fonden, der tilsammen er ejere af JP/Politikens Hus.

”Som Lars Munch har nævnt ved flere lejligheder, er det fondene bag JP/Politikens Hus, der udpeger bestyrelsen i selskabet og fastsætter dens honorar. Honoraret er fastsat ud fra det ansvar og de opgaver, der ligger i selskabet, samt hensynet til at være i stand til at rekruttere og fastholde bestyrelsesmedlemmer med de nødvendige kompetencer og erfaring,” skriver Jørgen Ejbøl, formand for Jyllands-Postens Fond, og Karsten Ohrt, formand for Politiken-Fonden, i en fælles skriftlig kommentar til Journalisten.

Omsætningen dykker 100 mio. kr. hvert år

I går skrev Journalisten historien om, hvordan en freelancer på Politiken har sagt op i protest mod lønhoppet til bestyrelsen og de ifølge ham urimeligt lave freelancetakster.

I den forbindelse interviewede Journalisten bestyrelsesformand Lars Munch.

JP/Politikens Hus har haft faldende indtægter fem år i træk, hvor omsætningen samlet set er faldet med 471 millioner kroner. Altså et indtægtsfald på næsten 100 millioner om året svarende til et samlet fald på 14 procent.

Hvordan kan den udvikling udløse en fordobling af bestyrelsens honorar?

”Der er forskellige faktorer, der spiller ind, når ejerne fastsætter bestyrelsens honorar. Det er klart, at de økonomiske resultater er en af dem, men markedskonkurrencen er en anden, altså hvordan man klarer sig i forhold til andre selskaber i branchen. Og der har det altså været ejerfondenes vurdering, at honorarerne skulle hæves,” sagde Lars Munch til Journalisten i går. 

Her er hele udtalelsen fra tillidsfolkene

Kære Lars Munch

På vegne af de respektive medarbejdergrupper i JP/Politikens Hus vil vi hermed udtrykke vores misbilligelse af den fordobling af honoraret, som bestyrelsen har besluttet at bevilge sig selv.

Budskaberne i ’Svingdøren’ har virket utroligt demotiverende for vores kolleger.

Ikke bare er det en misforstået sammenligning at bruge en manglende regulering gennem syv-otte år som argument for en forhøjelse af bestyrelseshonoraret med 100 procent, når medarbejdernes løn i samme periode med lidt god vilje og ’renters rente’ er steget med små 10 procent.

Det er også en direkte hån mod medarbejderne set i lyset af den fyringsrunde, de menige ansatte netop har lagt kolleger til, og hvor vi gang på gang er blevet konfronteret med kravet om besparelser og tilpasninger af hensyn til koncernens økonomi.

Den runde var den seneste af flere sparerunder, der gør det mere end svært at se, hvordan der så pludselig bliver råd til så store lønstigninger? Har vi i virkeligheden sagt farvel til kolleger for at kunne give bestyrelsen mere i løn?

Ligeledes er det svært at forstå de store honorarer, når vi under de igangværende overenskomstforhandlinger bliver mødt med krav om tilbageholdenhed og afgivelse af tidligere opnåede goder ’af hensyn til virksomhedens og branchens fremtid’, når folk i højere positioner og med højere lønninger åbenbart ikke forventes at yde tilsvarende ofre for fællesskabets skyld.

Alt i alt mener vi, at JP/Politikens Hus begynder at have flere lighedstegn med en kapitalfond med grådighed som fokus end med en virksomhed med publicistiske interesser. Det synes vi er en forkert retning.

Med venlig hilsen

Tillidsrepræsentanterne fra B-siden i SU
Anne-Mette Arndt (Politiken)
Uffe-Ring Petersen (Ekstra Bladet)
Sanne Sand Høyer (JP)
Maria Dalhoff (JP)
Pernille Mac Dalland (Politiken)
Anders Stoffer (Ekstra Bladet)

1 Kommentar

Sus Falch
16. MARTS 2017
Som formand for
Som formand for FreelanceGruppen i DJ og medlem af den centrale forhandlingsdelegation ved de netop afsluttede overenskomstforhandlinger på dagbladsområdet (DMA-forhandlingerne) vil jeg gerne tilslutte mig tillidsfolkenes udtalelse. Og til Lars Munch vil jeg blot sige, at man som bestyrelse/bestyrelsesmedlem jo har lov til at sige nej tak til honorarforhøjelse eller anbefale en mindre forhøjelse. Sus Falch, formand for FreelanceGruppen