Særlig rådgivers reaktion var ”fuldstændig uacceptabel”

Ombudsmanden retter en meget hård kritik mod Holger K’s særlige rådgiver Thomas Brahm efter hans reaktion på en aktindsigtsanmodning fra Jyllands-Posten. Ombudsmanden har orienteret Retsudvalget, skatteministeren og Skatteudvalget.

Ombudsmanden retter i dag en usædvanlig hård kritik mod særlig rådgiver Thomas Brahm:

”Det er endvidere min opfattelse, at Skatteministeriets (ved den særlige rådgivers) telefoniske reaktion på din anmodning var fuldstændig uacceptabel,” skriver Ombudsmanden i en udtalelse efter en klage fra Jyllands Posten.

Som Journalisten skrev i marts, handler sagen om, at Jyllands-Postens journalist Jesper Høberg bad om indsigt i en kommende skatteplan. Svaret var, at de kunne få en del af planen til offentliggørelse som en solohistorie ligesom andre medier. Jesper Høberg gjorde derefter Skatteministeriet opmærksom på, at det er imod loven at dele solohistorier ud til andre medier, hvis et medie forinden har udtrykt interesse for dem – og at han agtede at klage til ombudsmanden, hvis det skete.

Derefter ringede den særlige rådgiver Thomas Brahm op til ham:

»Ok, så er der nogle uskrevne spilleregler – og nu taler vi bare helt åbent her – som du så ikke helt anerkender, og det er jo fair,« siger særlig rådgiver Thomas Brahm til Jyllands-Postens journalist Jesper Høberg på båndoptagelsen.

Thomas Brahm siger senere at det er »fair«, at Jyllands-Postens reporter ikke anerkender de uskrevne regler, som ministeriet beskriver dem, så lægger han i samtalen samtidig afstand til Jyllands-Postens inddragelse af ombudsmanden:

»Det der med at true med ombudsmanden. Jeg oplevede det som meget aggressivt, og det provokerede mig stærkt, den tone der var i det,« siger Thomas Brahm, der også nævner i telefonsamtalen, at det »ikke er udgangspunktet for et frugtbart samarbejde«.

Det er ifølge Ombudsmanden "en fuldstændig uacceptabel reaktionsmåde over for en journalist, der benytter sig af sine grundlæggende rettigheder efter offentlighedsloven og herunder varsler brug af sin grundlæggende ret til at klage til Folketingets Ombudsmand," skriver Ombudsmanden, som finder sagen bekymrende:

"Der synes samtidig at være tale om en meget bekymrende mangel på forståelse for, hvad der i en situation som den foreliggende er (og navnlig ikke er) en særlig rådgivers rolle og opgave. Jeg bemærker i den forbindelse, at Jesper Høbergs e-mail af 9. januar 2013 i sin form og tone efter min opfattelse på ingen måde kunne anses for utilbørlig," skriver Ombudsmanden.

Ombudsmanden har orienteret Retsudvalget, skatteministeren og Skatteudvalget. Det sker ifølge udtalelsen fordi han vurderer at, "der må antages at være begået fejl eller forsømmelser af større betydning". Ombudsmanden har samtidig bedt Skatteministeriet om at oplyse ham om, hvilke generelle tiltag de vil tage efter Ombudsmandens udtalelse.

1 Kommentar

Jonatan Placing
4. JUNI 2013
"Frugbart samarbejde..."
"Frugbart samarbejde..." Hvorherre bevares. Bare pas dit arbejde Thomas Brahm - og lad journalisterne passe deres - og prøv at skru ned for de antidemokratiske ambitioner.