Journalistforbundet skal også tale om kvalitet

Berøringsangsten smuldrer. Flere af Dansk Journalistforbunds folkevalgte vil nu i overensstemmelse med formålsparagraffen også til at mene noget om journalistik og ytringsfrihed.

Berøringsangsten smuldrer. Flere af Dansk Journalistforbunds folkevalgte vil nu i overensstemmelse med formålsparagraffen også til at mene noget om journalistik og ytringsfrihed.

Efter at hovedbestyrelsen (HB) i Dansk Journalistforbund i årevis har undgået at lade det politiske arbejde tage afsæt i den del af forbundets formålsparagraf, der handler om at kæmpe for en udvidelse af ytringsfriheden, skifter flere medlemmer nu fokus.
Journalist Rene Simmel, Ekstra Bladet, er det medlem af hovedbestyrelsen, der tydeligst giver udtryk for, at man har slumret.
»Hovedbestyrelsen er alt for defensiv, når det handler om ytringsfriheden, og vi diskuterer punktet alt for lidt. Jeg synes, det skal fylde mere fremover.«
DJ's formålsparagraf rummer en markant understregning af, at DJ skal kæmpe for fagets inderste kerne: "Forbundets formål er at … arbejde aktivt for fagets interesser og en udvidelse af presse- og ytringsfriheden over for arbejdsgiverne, lovgivningsmagten og myndighederne."

Men i det daglige halter det med den del af visionen. Ifølge mødereferater har HB kun to gange siden april 2007 nærmet sig en debat af journalistik og journalistikkens vilkår. En gang udløser det en kronik i Information. Den anden gang lukkes punktet hurtigt.
Desuden er ingen nuværende HB-medlemmer valgt på baggrund af en argumentation, der handler om fagets ve og vel.
Men nu siger flere HB-medlemmer, at tiderne skal skifte. Det daglige arbejde på medierne har ændret sig så meget, at det ikke kun udfordrer helbredet. Arbejdsmiljø handler også om kvaliteten i journalistikken.

»I dag betragtes hastighed som en stor kvalitet i medierne. Det kan gå ud over troværdigheden og den kritiske journalistik,« påpeger Lars Lindskov, medlem af både hovedbestyrelse og forretningsudvalg.
Morten Uhrenholdt, journalist, DR, og formand for hovedbestyrelsens mediepolitiske udvalg, melder sig også på banen:
»Jeg ville elske at slå et slag for vigtigheden af ordentligt indhold i medierne. Drømmescenariet ville være en gennemgående diskussion af journalistikkens vilkår.«

Dermed er banen kridtet op til et interessant forløb op mod DJ's delegeretmøde i april 2009, hvor kandidaterne til HB igen skal positionere sig. Næstformand Fred Jakobsen har tidligere ønsket at give DJ en stemme i debatten om journalistisk kvalitet. Men han har mødt modstand fra store dele af HB, ikke mindst formand Mogens Blicher Bjerregård, der frygter, at den debat kan splitte forbundets sammensatte medlemsskare.

»Det handler ikke om, at Se og Hør er noget lort, at B.T. er noget halvt lort, og at Berlingske er fint. Det kræver lige så stort benarbejde at lave noget ordentligt om de kongelige som at lave godt erhvervsstof,« siger Fred Jakobsen.
Konkret vil han foreslå, at HB opretter et journalistikudvalg.
»Vi opdrager vores medlemmer til at få indflydelse på arbejdspladsen. Men vi gør intet for at give dem værktøjer til at tale om journalistisk kvalitet,« siger Fred Jakobsen.

Formand Mogens Blicher Bjerregård mener ikke, at HB forsømmer at arbejde konkret med ytringsfrihedens udvidelse.
»Det synes jeg ikke er rigtigt. Ytringsfriheden, det er også, når vi taler om pressens vilkår. Og alt det, Mediepolitisk udvalg arbejder med, handler også om ytringsfriheden. Tag sagen, hvor Urban blev dømt for at smugle en kniv gennem lufthavnen. Eller Frank Grevil-sagen mod Berlingske Tidende.«

Mogens Blicher Bjerregaard fremhæver, at DJ's opgave er at sikre medlemmerne gode vilkår. Han vil ikke ind i en diskussion om journalistisk kvalitet.
»Hvad er god journalistik? Det er vidt forskelligt. Vi er ikke smagsdommere i Dansk Journalistforbund.«
Er Cavlingprisen ikke udtryk for, at DJ allerede har en holdning til god og dårlig journalistik?
»Det er en pris, vi uddeler. Her belønner vi noget, som er noget særligt. Vi viser, at det er vigtigt, at man kan lave god og fornem journalistik. Men vi taler ikke ned om anden journalistik. Og prisen uddeles jo også af en komité, ikke af DJ direkte.«

1 Kommentar

Mogens Blicher Bjerregård
6. FEBRUAR 2009
Re: Journalistforbundet skal også tale om kvalitet

Af artiklen her kunne man få det indtryk, at jeg ikke ønsker nogen større kvalitetsdebatter i DJ. Det er ikke rigtigt. Jeg synes bestemt, det er vigtigt, at vi diskuterer kvalitet - og gerne i mange forskellige fora og er meget enig med næstformand Fred Jacobsen i dette. Jeg synes blot det er vigtigt, hvordan vi forholder os politisk til begrebet.

Kvalitetsbegrebet skal perspektiveres, og vi skal bruge de mange gode diskussioner til at synliggøre behovene for at sikre ordentlige vilkår for, at DJ-medlemmerne kan producere indhold af høj kvalitet til både medier og kommunikation.

Det er også en af grundene til, at jeg på journalisten.dk har skrevet et indlæg om, at vi bør arbejde for at gøre Danmarks Medie- og Journalisthøjskole til et universitet, så snart det bliver muligt, men gerne inden for den særlovgivning, vi er så heldige at have.

Vi får også kvalitetsdiskussioner, når vi skal diskutere mediestøtteordninger og DJs mediepolitiske strategi i det hele taget. Det vigtige er her, at kvalitetsdiskussioner bliver brugt til at understrege behovet for mangfoldighed og ytringsfrihed.

mvh

Mogens Blicher Bjerregård