Hvis bare DJ ikke fandtes …

Danske Bladtegnere har en velfungerende og munter klub, som – sat på spidsen af en satirisk pen – kun har de problemer, DJ og Journalisten laver. ”Vi er det, DJ gerne vil være!” sagde Lars Refn, afgående formand. Se Rasmus Sand Høyers tegninger

Dansk Journalistforbund og fagbladet Journalisten!

Bortset fra disse to generende elementer går det faktisk ganske forrygende i foreningen Dansk Bladtegnere, opridsede formand Lars Refn, da han efter seks år på posten – som han nu trækker sig fra – gjorde status over egne og foreningens meritter på generalforsamlingen onsdag eftermiddag.

Blandt andet er der kommet fem nye medlemmer, som alle blev nævnt ved navn af formanden. For de cirka 25 medlemmer af Danske Bladtegnere, der var mødt op i DJ’s mødelokale på Gammel Strand i København, hvor smørrebrødet ventede i køkkenet, ved nemlig, hvem hinanden er. Hver og en.

To bladtegnere har meldt sig ud i løbet af 2018, så nu er status præcis 76 medlemmer, der holder et højt aktivitetsniveau med stort fremmøde til arrangementer, blandt andet master classes.

Tegning: Rasmus Sand Høyer

Undskyld, undskyld, undskyld

Tilbage til de egentlige problemer, ”de fire knaster, som den ny formand skal høvle ned,” som Lars Refn formulerede det med et venligt blik på kollegaen Erik Petri, der dog ikke var valgt formelt endnu.

Den første knast var og er fagbladet Journalisten, der gennem årene ofte er blevet ramt af formandens kritik – ofte mobiliseret på grænsen til vrede. Så ofte, at bladets ydmyge udsendte – altså undertegnede – med bøjet nakke på forhånd for en sikkerheds skyld sagde ”undskyld, undskyld, undskyld”, da han inden mødestart trykkede hånd med de fremmødte.

Ved den lejlighed gav Roald Als også som sædvanlig og helt rituelt udtryk for, om bladet dog ikke snart ”kunne sende en anden”, hvortil den udsendte lige så rituelt replicerede, at ”den oplevelse ville han sandelig ikke udsætte dygtige medarbejdere for”.

Og så var vi ligesom i gang. Igen.

Tegning: Rasmus Sand Høyer

”Øjvind gider ikke …”

Lars Refn kritiserede, at fagbladet har brugt tegnere, der ikke er medlem af Dansk Journalistforbund.

”Øjvind gider ikke gå ind på vores hjemmeside og tjekke, hvem der er medlem,” smældede formanden.

”Eller også kan Øjvind ikke finde en, der er dygtig nok i kredsen. Det skal vi også tænke over,” sagde Lars Refn, der på dette tidspunkt måske lød mere spydig end vred – for dygtige tegnere er der nok af i foreningen.

Tegning: Rasmus Sand Høyer

Dansk Journalistforbund – den store knast

Så var det punkt heldigvis overstået, og turen kom til knasten Dansk Journalistforbund. Faktisk står DJ for hele tre knaster, hvilket heller ikke er usædvanligt for tonen.

Dansk Journalistforbund er ganske vist den helt nødvendige organisatoriske ramme uden om Danske Bladtegnere. Formelt. Men hvis man skulle tegne en humoristisk skitse over relationen, så ville Danske Bladtegnere være den åndelige og vise storebror, mens DJ ville være en tæmmet trold på tålt ophold.

Først var det DJ’s hjemmeside, der blev introduceret for nogle år siden, som stod for skud. Meningen var blandt andet, at DJ ville rydde op i underskoven af vildskudte hjemmesider i kredse og grupper, så alle havde samme platform og indgang. Meningen var altså god nok.

Flere er dog brudt ud af fællesskabet igen – det gælder blandt andet Danske Bladtegnere. Selvfølgelig fristes man til at skive.

”Vi troede, vi kunne få Dansk Journalistforbunds hjemmeside til at fungere for os,” ætsede Lars Refn. ”Men den tekniske løsning fungerede ikke.”

Problemet er, at det, tegnere har brug for, er en side, der først og fremmest kan vise deres tegninger, som det enkelte medlem tilmed selv skal kunne skifte ud. De skal ikke bruge en stiv tekstside, der opdateres centralt. Tegnere bryder sig i det hele taget ikke om ting, der styres af andre. Og slet ikke centralt.

Tegning: Rasmus Sand Høyer

Så nu har tegnerne finansieret deres helt egen og meget anderledes side, som formanden er godt tilfreds med.

Men knasten er der delvist stadig. For hvis man går ind på Dansk Journalistforbunds hjemmeside, er det ifølge Lars Refn stort set umuligt at finde genvejen til Danske Bladtegneres nye side.

”Det er vigtigt at vide og kunne kontrollere, også for andre end Øjvind, at de har med organiseret arbejdskraft at gøre,” sagde Refn, der dermed elegant også fik drevet Journalisten ind i knast nummer to.

Priserne er for høje

På den tredje knast er vi tilbage ved Dansk Journalistforbund, der har indgået Medieaftalerne, der indeholder bestemmelser om blandt andet timesatser, som blandt andre Journalisten har skrevet under på.

Det lyder jo godt.

Men:

”Det blev et bittert forhandlingsforløb,” forklarede Lars Refn og kiggede op fra manus.

”DJ valgte at lytte mere til HK end til os,” sagde han og udpegede problemet:

”Prisniveauet er alt for højt,” fastslog Lars Refn – der derpå hvæssede den spydige, måske næsten sarkastiske pen:

”Der er jo ingen grund til ikke at lytte til os, når man laver den slags aftaler.”

Tegning: Rasmus Sand Høyer

Tegnernes selvstændighed

En arbejdsgruppe under hovedbestyrelsen i Dansk Journalistforbund har stillet forslag om, at specialforeninger som Danske Bladtegnere skal nedlægges og i stedet være såkaldte specialgrupper.

Det er en forandring, tegnerne på forhånd ikke er glade for.

Lars Refn havde tænkt sig at levere et velforberedt frontalangreb på det forslag – den fjerde knast.

”Vi har vores egen forening,” sagde Lars Refn.

”Men Dansk Journalistforbund vil gerne have, at vi bliver transformeret til at være en specialgruppe som Visuelt Forum og andre. Jeg havde forberedt en tekst om konsekvenserne for os,” sagde Lars Refn. ”Men jeg har ikke forstået forslaget.”

Så de kritiske slides var taget ud af et ellers fyldigt slide show. Skepsissen var dog sundt vedligeholdt:

”Jeg er bange for, at det stærke faglige fællesskab i vores gruppe ryger. Vi er jo det, DJ gerne vil være. Vi har gennemslagskraft over for medlemmerne; vi har stort fremmøde; vi har gode kontakter i udlandet!”

Ændringerne i DJ’s struktur skal drøftes på delegeretmødet sidst i april.

”Der tager jeg den nye formand i hånden og deltager,” varslede Lars Refn.

Tegning: Rasmus Sand Høyer

”I bestemmer selv”

Efter Lars Refns kritiske spådom kunne mødets dirigent, faglig konsulent i DJ Hans Jørgen Dybro, berolige de fremmødte om udsigten til at blive specialgruppe.

”Det er for at lave en forenkling,” sagde han om arbejdsgruppens intention. ”Jeg må tilbagevise, at der ikke er mulighed for selvstændighed.”

Hans Jørgen Dybro forklarede, at tegnerne selv suverænt kunne bestemme, hvem der kunne blive medlem af gruppen – præcis som i dag. Det ville DJ ikke kunne blande sig i. Han opridsede også, at det ville betyde en økonomisk besparelse på mellem 30-80 kroner om måneden for hver tegner.

Besparelsen skyldes, at alle DJ-medlemmer skal være medlem af en medarbejderforening eller specialgruppe.

Men hvis tegnerne selv bliver specialgruppe – der kan vælge delegerede til delegeretmødet – behøver de ikke også være medlem af fx FreelanceGruppen eller Visuelt Forum.

”Det er vel også værd at tage med,” opsummerede dirigenten.

Også DJ’s formand, Lars Werge, beroligede tegnerne:

”I bestemmer selv suverænt, hvem der skal være medlem af gruppen,” sagde han.

Tegning: Rasmus Sand Høyer

Bjørnekram mellem formænd

Efter Lars Refns gennemgang af de største knaster takkede Lars Werge ham for indsatsen som formand i seks år:

”Det er min klare fornemmelse, at jeres synlighed i Dansk Journalistforbund er væsentligt større end antal af medlemmer kan berettige til, så at sige,” lød det – ”Og det er jeres fortjeneste!”

De to gange Lars mødtes derpå hen over alle knaster i et forbrødrende bjørnekram.

Den nye bestyrelse: 

Formand: Erik Petri

Næstformand: Bob Katzenelson

bestyrelsesmedlem: Otto Dickmeiss

bestyrelsesmedlem: Mia Mottelson

bestyrelsesmedlem: Stine Spedsbjerg

Suppleant og webansvarlig: Helle Scheffman

Suppleanter: Kamilla Wichmann, Dan Ræder Knudsen og Lars Refn

 

4 Kommentarer

Øjvind Hesselager
21. MARTS 2019
Tak! Rettet. MVH
Tak! Rettet. MVH
Øjvind Hesselager
21. MARTS 2019
Tak Karina Mvh Øjvind
Tak Karina Mvh Øjvind
Erik Petri
21. MARTS 2019
og de to sidste suppleanter:
og de to sidste suppleanter: Dan Ræder Knudsen og Lars Refn
Karina Bjerregaard
21. MARTS 2019
FEDT med en gennemtegnet
FEDT med en gennemtegnet generalforsamlingsartikel!!