HR-direktør afviser: Det har ikke haft betydning, at redaktør sendte uacceptable beskeder i fritiden

Berlingske Media fandt ikke anledning til at ændre på den advarsel, en redaktør allerede havde fået, efter at der dukkede ’helt uacceptable’ beskeder sendt til en studentermedhjælper op

Det har ingen betydning, om en redaktør på B.T. sendte helt uacceptable beskeder til en studentermedhjælper i eller uden for arbejdstiden.

Det siger Berlingske Medias HR-direktør, Lise Glerup, efter at tidligere studentermedhjælper på B.T. Anne Louise Kragh Rühe i forgårs fortalte til Politiken, at der i den udarbejdede rapport er lagt vægt på, at beskederne er sendt uden for arbejdstid, og at der derfor ikke kan sanktioneres på dem.

”Det har ingen betydning,” siger Lise Glerup og uddyber:

”Og generelt, når vi håndterer sager her i Berlingske Media, har det ingen betydning, på hvilket tidspunkt beskederne er sendt, og på hvilken kanal de er sendt. Om det er mail, Messenger eller sms. Så det kan jeg ikke genkende.”

Anne Louise Kragh Rühes sag udspringer af den sag om studentermedhjælpere, som Journalisten beskrev i marts. I oktober sidste år sendte en række studentermedhjælpere gennem arbejdsmiljørepræsentanten på B.T. flere kritikpunkter af en redaktør, som studentermedhjælperne arbejdede under.

Sagen endte imidlertid med, at redaktøren fik en ’kraftig advarsel’.

”Helt uacceptabelt”

29. april i år sendte Anne Louise Kragh Rühe så en decideret klage over den pågældende redaktør til HR-direktøren. Med klagen havde hun vedhæftet dokumentation for nogle af de beskeder, han havde sendt til hende:

”Det er fordelen med jer studentermedhjælpere, lige når man er på grænsen til at være for meget #MeToo, så stopper I alligevel og bliver udskiftet med en ny. Og ja, det må gerne opfattes som en trussel,” stod der i en af beskederne.

I en anden stod der:

”Og ja, det er min ting. Jeg piller kvinder fra hinanden, genopbygger dem og sørger derved for, at de vil gøre alt for mig.”

I en tredje besked skrev redaktøren, at hvis hun ’kan kravle ned på min ven, kan du også kravle op for mig’.

Da Anne Louise Kragh Rühe sendte dokumentationen til HR-direktøren, var det første gang, Lise Glerup stiftede bekendtskab med beskederne.

”Jeg kan sagtens forstå, at man tænker, og jeg tænker også selv, at det er fuldstændigt uacceptabelt, hvad der står i de sms’er.”

”Derfor beslutter jeg med det samme, at det skal håndteres af en ekstern samarbejdspartner, der er ekspert i arbejdsmiljøsager, for at få det fulde billede og alle nuancer med,” siger Lise Glerup.

Stod fast ved advarsel

Det var Human House, der stod for at undersøge sagen til bunds. Her fik parterne mulighed for at sende dokumentation og indbringe vidner, og på den baggrund blev der udarbejdet en 23 siders rapport med en konklusion.

”Når vi får lavet den her undersøgelse, er det for at vurdere, om vi skal ændre på de ansættelsesretlige konsekvenser,” siger Lise Glerup.

”Man kan få en advarsel eller blive afskediget. Vi bruger rapporten til at vurdere, om det med det, vi nu ved, og de konklusioner, der er i rapporten, giver os anledning til at træffe en anden beslutning. Det gør det ikke,” tilføjer hun.

Advarslen til redaktøren står altså stadig ved magt, men der blev ikke grebet til andre ansættelsesretlige konsekvenser. Koncernchef i Berlingske Media Anders Krab-Johansen har oplyst, at han mener, at sagen er blevet belyst grundigt. HR-direktøren oplyser, at hvis der ikke rettes op på den adfærd, der er givet en advarsel for, kan man ikke længere være ansat i Berlingske Media.

Fik flere opgaver efter advarsel

Berlingske Medias håndtering af sagen har vakt både forundring og særligt kritik, efter at Anne Louise Kragh Rühe forleden fremlagde beskedernes ordlyd offentligt.

For hvordan kan det være, at redaktøren nøjes med at få en advarsel for at sende den type beskeder, hvor der endda indgår en trussel?

”Beskederne er i sig selv uacceptable, og det er ikke noget, vi accepterer her i Berlingske Media. Den type beskeder skal ikke foregå blandt medarbejdere i Berlingske Media.”

”Det er også min rolle som HR-direktør at sørge for, at vi får det fulde billede. Jeg har valgt en ekstern samarbejdspartner til at lave en rapport og skabe det fulde billede med alle nuancer, før vi drager en konklusion,” siger Lise Glerup, der ikke kan uddybe, hvad det er for nuancer, der gør, at der ikke blev ændret på ledelsens beslutning.

Det har været fremme, at redaktøren blev forfremmet efter advarslen. Michael Dyrby, der i går forlod sin stilling som ansvarshavende chefredaktør for B.T., har til Information sagt, at ’ja, altså, han laver lidt det samme og noget andet også’. HR-direktøren tøver også med at kalde redaktørens nye rolle for en forfremmelse.

”Han er ikke forfremmet, men har fået andre arbejdsopgaver. Men det er en misforståelse, at han på noget tidspunkt har haft personaleansvar. Det havde han ikke på det tidspunkt, og det har han ikke i dag,” siger Lise Glerup.

Til Information siger Dyrby, at han har fået andre og flere opgaver. Hvordan hænger det sammen, at man kan få en kraftig advarsel og stadig avancere?

”Jeg må vende tilbage til, at vi har lavet en meget, meget grundig analyse af hele det her forløb, og det er på den baggrund, vi har truffet de konklusioner, vi har.”

Nultolerance over for sexisme

Anders Krab-Johansen har flere gange de seneste dage sagt, at der er nultolerance over for sexisme, og du kalder selv de her beskeder for helt uacceptable. Hvordan kan man så stadig være ansat?

Det kan man, fordi man skal regne med, at vi undersøger sagerne. Når vi siger, at det er fuldstændigt uacceptabelt, er det, fordi vi ikke vil acceptere sexisme i Berlingske Media. Når det alligevel sker, skal man have tillid til, at vi har procedurer og retningslinjer til at håndtere sagerne, og man kan stole på, at man kan komme til HR og få dem håndteret. Det handler om, at vi ikke vender det blinde øje til, når medarbejdere henvender sig,” siger Lise Glerup.

”Hver enkelt sag er en individuel vurdering af, hvad de potentielle ansættelsesretlige konsekvenser skal være. Det er den opgave, der ligger i HR, og mit ansvar, at vi giver en rådgivning på baggrund af de konkrete sager.”

Så når der er nultolerance over for sexisme, og sådan nogle beskeder her er helt uacceptable, hvilke konsekvenser har det så for medarbejdere, hvis de alligevel udøver sexisme og sender grænseoverskridende og uacceptable beskeder?

”I det her tilfælde er det en klar advarsel, og det har vi vurderet ud fra en grundig analyse via en rapport. På baggrund af den har vi ikke ændret på det.”

”Hvis du spørger til, om der kunne være andre eksempler, hvor man ikke kunne være her mere? Det vil der ganske givet være.”

Inviterer til dialog

Anders Krab-Johansen har udtalt, at sagen med beskederne til Anne Louise Kragh Rühe har været håndteret grundigt, mens den tidligere studentermedhjælper mener, at hun og koncernchefen må leve i to forskellige verdener.

”Det gør da et stort indtryk på mig. Og jeg er da oprigtigt talt ked af, når jeg hører tidligere medarbejdere på vores arbejdsplads, der har haft de her oplevelser og ikke føler, at det er håndteret ordentligt. Og jeg ville ønske, at det var anderledes. Derfor drøfter jeg også meget gerne sagen igen med Anne Louise Rühe eller andre,” siger Lise Glerup.

Anne Louise Kragh Rühe har afvist at deltage i et møde med Anders Krab-Johansen, da hun ikke kan få udleveret rapporten fra Human House, som hun har været inde og læse igennem. Det er det samme møde, HR-direktøren gerne ser den tidligere studentermedhjælper deltage i.

”Jeg har ikke hørt noget fra hende på noget tidspunkt før nu. Hvis der er noget uklart eller misforståelser i rapporten, vil jeg gerne høre det. Jeg har ikke nogen grund til ikke at ville i dialog med hende. Men det er ikke muligt at få tilsendt en fortrolig rapport med flere parter i,” siger hun.

HR-direktøren erkender samtidig, at der skete fejl i håndteringen af sagen med studentermedhjælperne sidste efterår, og understreger, at både tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten på B.T. har læst rapporten fra Human House igennem, efter at den blev færdig i august.

0 Kommentarer

Læs også

Anne Louise Rühe kritiserer håndteringen af sagen i skarpe vendinger.

MeToo på B.T.: Anne Louise og syv kolleger klagede over redaktør. Nu er de fyret

11. MARTS 2021
HR-direktør i Berlingske: Sms'er til studentermedhjælper var uacceptable, men der er nuancer

HR-direktør i Berlingske: Redaktørs beskeder til student var uacceptable, men der er nuancer

10. DECEMBER 2021