opråb

Freelancere er vrede på DJ: Jeg overvejer at melde mig ud

Manglen på en freelanceaftale i dagbladsoverenskomst har vakt vrede hos en række freelancere. Journalisten har talt med to af dem

Journalist Nanna Balslev er vokset op med, at man bør organisere sig og være medlem af en fagforening.

Men hendes tålmodighed med Dansk Journalistforbund (DJ) er ved at slippe op.

Den berømte dråbe er den overenskomstaftale, som DJ’s hovedbestyrelse tirsdag nikkede ja til og dermed anbefalede medlemmerne på dagbladsområdet at stemme for.

Nanna Balslev mener, at det er endnu en falliterklæring fra forbundets side, at man ikke har landet en central freelanceaftale i forbindelse med forhandlingerne.

”Siden 2007 har jeg været medlem og betalt penge til det fagforbund, og jeg har ikke brug for flere kurser eller rådgivning. Jeg har brug for nogle vilkår, der matcher dem, de fastansatte har. Og der er ikke kommet færre freelancere i den periode, men tværtimod langt flere,” siger Nanna Balslev.

Du overvejer simpelthen at melde dig ud? 

”Ja, på et eller andet tidspunkt kan det bare ikke blive ved med at være gode hensigter,” siger Nanna Balslev, der i så fald bare vil holde fast i sit medlemskab af en a-kasse.

I en tråd på Facebook har Nanna Balslev delt sin frustration med DJ – og efterfølgende har hun oplevet, at mange andre kritiske freelancerøster har stemt i. Ifølge Nanna Balslev er der en bred opfattelse af, at DJ ikke tager freelancernes bekymringer tilstrækkeligt alvorligt.

”Hvad er planen, DJ?”

Også fotojournalist Kasper Løftgaard er utilfreds med DJ’s manglende evne til at lande en aftale.

”Der er sådan en konstant frustration over et forbund, der på den ene side siger, at de gør, hvad de kan for os freelancere, men det, de kan, er bare for lidt. Jeg har eddermame mange i min omgangskreds, der spørger ind til, hvad deres penge går til for freelancere, for der bliver kun forhandlet for fastansatte,” siger han.

Hvis man var gået ud af det forhandlingslokale, ville det fortsætte i Forligsinstitutionen, og det er usandsynligt, at det ville have hjulpet freelancerne. 

Tine Johansen, formand for DJ

Forud for forhandlingerne fæstnede han lid til, at de nye EU-guidelines for fælles aftaler for selvstændige måske kunne være et våben for DJ ved forhandlingerne.

”Men nu vil jeg gerne spørge DJ, hvad planen er? Skal vi sidde på hænderne de næste to-tre år og vente? Man hører jo ikke noget fra DJ,” siger han.

Han undrer sig over, at EU-retningslinjerne, der endnu ikke er implementeret i Danmark, ikke kunne bruges til at lægge pres på forhandlingerne.

”Det virker helt skørt at få sådan et værktøj inden forhandlingerne og så følge ude fra sidelinjen, at det ikke bliver brugt. Det svarer til at få en vanvittigt god fodboldspiller med på Serie 4-holdet og så bare sætte ham på bænken,” siger han.

DJ-formand: Vi er alle skuffede

I forhandlingerne om overenskomsten havde DJ udpeget to medlemmer af Freelancegruppen og et medlem fra Pressefotografforbundet. Ifølge formand Tine Johansen var freelancerammeaftalen en af de øverste prioriteter ved forhandlingerne, men den lod sig ikke gøre på grund af modvilje fra arbejdsgiverne.

Når DJ så kommer ud af forhandlingerne uden en rammeaftale, kan du så forstå, at der er en vis skuffelse hos freelancere I DJ? 

”Det er der ikke kun hos freelancemedlemmerne. Det er der sådan set hos os alle sammen, og det her har også været noget, der har været rigtig vigtigt for tillidsrepræsentanterne ude på arbejdspladserne. De vil gerne have nogle mere forpligtende og bedre redskaber til at kunne hjælpe freelancemedlemmer i det daglige. Så det her er jo en frustration, vi alle sammen deler.” 

Helt ærligt synes jeg ikke, at DJ som en fagforening med speciale i kommunikation har en supertjekket kommunikation.

Nanna Balslev, journalist

Tine Johansen siger, at freelanceaftalen aldrig er taget af listen over krav i forhandlingerne.

Ved forhandlingsbordet kunne DJ dog ikke komme i mål med en tilfredsstillende model. Det skyldes også ifølge Tine Johansen, at det i sagens natur er mange forskellige medier med mange forskellige økonomier, der forhandles med, og ikke som ved freelanceaftalen på TV 2 blot et enkelt medie:

”Men det er jo sådan i forhandlingerne, at noget kan man tale sig til rette om, og noget kan man ikke. Og der er flere af de krav på vores liste, vi desværre ikke kunne komme igennem med.” 

Når man så hører, at der kommer de her reaktioner, og nogle freelancere begynder at tale om, at de overvejer at melde sig ud, fordi DJ ikke gør nok – burde man så ikke have bidt sig mere fast i forhandlingsbordet? 

”Jeg forstår som sagt godt, at det er en skuffelse, at det ikke lykkedes. Og vi vil være frygteligt kede af, hvis man melder sig ud af fællesskabet af den grund,” siger Tine Johansen. 

Håber på aftaler alligevel

Ifølge hende er håbet dog ikke helt væk.

Ved forhandlingen var udgangspunktet en rammeaftale med skitseringen af nogle grundlæggende vilkår, men for eksempel uden egentlige honorartakster.  

Efterfølgende skulle rammeaftalen udmøntes konkret på de enkelte medier, der er dækket af overenskomsten. 

Hun håber stadig, at DJ kan tegne lokalaftaler på freelancernes vegne på flere af medierne i den kommende tid. Og i det arbejde hjælper det også, at det er lykkedes at komme i mål med en egentlig freelanceaftale på TV 2, hvor der indgår honorarniveauer, rettigheder samt muligheden for at freelancerne kan bruge tillidsværket. 

Kunne DJ ikke have holdt fast i, at man ikke ville tegne en overenskomst uden en freelanceaftale?  

”Hvis man var gået ud af det forhandlingslokale, ville det have fortsat i Forligsinstitutionen, og det er usandsynligt, at det ville have hjulpet freelancerne.” 

Ville det ikke sende et tydeligt signal fra DJ om, at vi simpelthen ikke kan leve uden en freelanceaftale, og at det så måtte være op til Forligsinstitutionen? 

”DJ arbejder ikke med signaler. Og det mest sandsynlige, hvis forhandlingerne brød sammen, var, at man typisk får en meget, meget smal aftale i Forligsinstitutionen, som i anførselstegn er en oversættelse af industriforliget. Det ville være en aftale i kroner og øre. Og der ville alle de andre ting i aftalen typisk være taget af bordet.” 

Her er aftalen:

  • Aftalen dækker de omtrent 1.700 medlemmer på dagbladsområdet, men også radiomedarbejdere på eksempelvis Radio4 og 24Syv gennem Fællesoverenskomsten
  • Lønnen reguleres grundlæggende med 6,02 procent over en toårig periode, heraf går 1,4 procent til øget pensionsindbetaling fra arbejdsgivere
  • Forældreorloven til fædre/medmødre udvides
  • Uden for lønrammen øges arbejdsgiveres pensionsindbetaling til moren i 10 uger i den første del af barselsorloven med 2.957 kroner, mens medarbejderen selv betaler 592 kroner
  • Desuden får medarbejdere, der når pensionsalderen, mulighed for at standse indbetaling til pension og i stedet få udbetalt beløbet som løn. Desuden fjernes en passus om en tvungen pensionsalder på 70 år
  • Praktikantaftalen og aftalen for FTP-elever reguleres også, så lønnen stiger med henholdsvis 4,5 procent i 2023 og 3,5 procent i 2024.

Kilde: Dansk Journalistforbund

 

Dermed vurderer DJ, at det trods alt var bedre at lande en aftale med en lønramme, hvor der blandt andet også er forbedringer på pensionsdelen og barselsvilkårene. Tine Johansen har svært ved at forestille sig, at Forligsinstitutionen ville tage stilling til kravet om en freelanceaftale, og vurderer derfor også, at man i sådan et tilfælde var endt uden en aftale.  

Kan du forestille dig, at I inden for de næste to år lander nogen af de her lokalaftaler for freelancere? 

”Det vil vi da gøre alt for.” 

Kan du udstede garantier og sige til freelancerne, at de kan tage det roligt, at DJ har styr på det, og at der kommer nogle lokalaftaler? 

Jeg vil godt sige, at vi har styr på det, for det har vi. Men aftaler kræver et ja fra begge sider og altså også fra arbejdsgiverne. Vi i DJ vil gøre forsøget, og vi vil blive ved med at presse på. Og vi står altså bedst og stærkest i den forhandling, hvis vi er godt organiseret.”

Burde have holdt fast

Ifølge Nanna Balslev skulle DJ have holdt stædigt fast i kravet om en freelanceaftale. Og ordene fra DJ i kølvandet er ifølge hende udtryk for, at det ikke har været en vigtig prioritering.

”Helt ærligt synes jeg ikke, at DJ som en fagforening med speciale i kommunikation har en supertjekket kommunikation,” siger hun.

Nanna Balslev har tidligere rettet en lignende kritik af DJ, og i forbindelse med debatindlægget skrev formand Tine Johansen, at hun ville tage kontakt til Nanna Balslev for at høre mere.

Det er dog aldrig sket, siger Nanna Balslev:

”Når man har brokket sig før, og folk siger, at de vil tage kontakt, så hører man bare ikke noget. Jeg har en følelse af, at de måske er lidt ligeglade,” siger hun.

Og det beklager Tine Johansen:

”Det er da mega utjekket, og det er jeg rigtig ked af. Jeg vil meget gerne snakke med hende,” siger Tine Johansen, der også opfordrer øvrige utilfredse medlemmer til at tage kontakt til hende eller forbundet, hvis de ønsker at få svar på kritiske spørgsmål.

For Tine Johansen er det også vigtigt at nævne, at forbundet ifølge hende har vundet en lang række sejre på freelanceområdet og har en lang liste med ydelser, der er relevante for freelancere. Det gælder blandt andet juridisk sparring, forretningsudviklingskurser, førelse af sager om ophavsretskrænkelser samt sparring om prisfastsættelse på opgaver.

Derudover nævner hun freelanceaftalen, der er indgået på TV 2, og de freelancevilkår, der indgår i medieaftalen fra sidste år. DJ arbejder ifølge Tine Johansen på, at de også indgår i den nye medieaftale.

Derudover har DJ også aktivt været med til at lobbye for de nyligt vedtagne EU-guidelines, som man ved det kommende Delegeretmøde i Kolding i april vil arbejde målrettet på skal danne grobund for en helt ny freelancestrategi i DJ. Her håber og opfordrer Tine Johansen også de kritiske freelancerøster til at melde sig som delegerede.

3 Kommentarer

Lars Lund
17. MARTS 2023
Stærkt indlæg af Nanna min løn som freelance stiger 4 procent hvert tiende år
Lars Møller Jensen
17. MARTS 2023
Tror jeg har hængt og betalt de sidste 15 år for at kunne få adgang til gruppe ordningen. Det er godt nok tankevækkende at det er grunden til at være i DJ.
Finn Arne Hansen
17. MARTS 2023
Statsstøtten til bestemte dele af medierne har skabt et A-hold og et B-hold blandt DJs medlemmer. Så enkelt er det. Og det vil DJ ikke være med til at ændre, selv om en reform er påtrængt.
Jeg bliver dog hængende, mest for at beholde gruppelivsordningen. Og så kan man jo også påvirke de kommende generationer, der forhåbentlig ikke er så stokkonservative som dem, der støtter de love i DJ, der giver et mindretal på en tredjedel plus én retten til at blokere al nytænkning.

Læs også

Løn og vilkår

”Desværre”: Freelancere er ikke omfattet af ny stor overenskomst

11. MARTS 2023
Udlandsdækning

Korrespondent vil i solidaritet med freelancere ikke medvirke gratis i medierne

17. MARTS 2023