Innovationsstøtte

For få artikler: Medienævnet satte fokus på Kiosks produktion inden lukning

Medienævnet skriver mellem linjerne, at Kiosk grundlæggende ikke har levet op til forudsætningerne for den innovationsstøtte, de modtog, vurderer ekspert. Direktør afviser og fremhæver, at Medienævnet godkendte Kiosks afrapportering

Mediet Kiosk, der modtog 3 millioner kroner fra staten i innovationsstøtte, lukker nu officielt ned.

Det sker efter en længere periode, hvor mediet intet har udgivet, hvilket Journalisten også for nyligt kunne fortælle.

Men allerede inden den døde periode havde Medienævnet bemærket, at Kiosk udgav for få produktioner og lagde vægt på en forkert type indhold. Det viser en aktindsigt i Medienævnets afsluttende godkendelse af den tildelte innovationsstøtte.

I skrivelsen bemærker Medienævnet blandt andet, at der ”kan konstateres et væsentligt fald i antallet af publicerede artikler i juli 2022 på trods af, at projektperioden først udløb 1. august 2022.”

Derudover bemærkes det, at tilskuddet er målrettet internetbaserede nyhedsmedier, og altså ikke medier, der primært bruger levende billeder og lyd.

Producerede mange podcasts og videoer

Journalisten har også fået aktindsigt i en artikelliste med Kiosks produktioner i 2022, hvoraf det fremgår, at store dele af de i alt 135 udgivelser fra Kiosk i perioden har været podcasts og videoer. Det er langt under det antal udgivelser, som Kiosk havde sat som ambition i sin ansøgning, der ligger til grund for at modtage innovationsstøtte.

Udtalelserne fra Medienævnet er udtryk for en kritik mellem linjerne, siger Aske Kammer, som er lektor på RUC, hvor han forsker i nyhedsmediernes innovation og satsninger inden for nye digitale teknologier:

”Det virker ikke som et Medienævn, der er meget begejstret for den måde, Kiosk har forvaltet den bevilling, de har fået,” siger han.

”Det kan godt være, at det ikke er noget, der kommer til at få økonomiske konsekvenser for Kiosk, men som jeg læser det, siger de grundlæggende, at Kiosk egentlig ikke har levet op til forudsætningerne for den innovationsstøtte, de har modtaget,” siger han.

Det kan være, at en anden ville have lavet mere tekst. Det kan godt være. Men det er endeligt godkendt.

Morten Andersen, direktør i FST Growth, som stod bag Kiosk

En af pointerne med innovationsstøtten til medierne er at levere såkaldt risikovillig kapital til medier, der ønsker at finde på nye veje til at nå brugerne.

Medienævnets formand, Vibeke Borberg, oplyser i en mail til Journalisten, at der er tale om ”en begunstigende afgørelse”, hvor Medienævnet godkender regnskab og beretning vedrørende etableringen af Kiosk:

”Bemærkningerne skal læses som en servicemeddelelse og har karakter af opmærksomhedspunkter for det tilfælde, at Kiosk overvejer (overvejede) at søge redaktionel produktionsstøtte efter etableringsstøtteperiodens udløb,” lyder det i mailen.

Kiosk blev foruden bidraget fra statskassen finansieret af FST Growth, som er stiftet af Fyens Stiftstidende og Den Fynske Bladfond, som har investeret 2,5 millioner kroner i Kiosk.

Det er herfra, direktør Morten Andersen i en pressemeddelelse onsdag oplyste, at nøglen til Kiosk bliver drejet om.

”Det er fuldstændigt rigtigt, at Medienævnet bemærker forskellige forhold, og det har vi reageret på, og projektet er jo godkendt,” siger Morten Andersen til Journalisten.

Direktør: Projektet er jo godkendt

Morten Andersen mener, at processen med at udvikle Kiosk har været tilfredsstillende, selv om det ikke er lykkedes at sælge projektet videre til nye partnere.

”Det er altid utilfredsstillende når gode projekter skal stoppes, men det er naturen i vores investeringsfond,” siger han med henvisning til, at man ikke på forhånd kan spå en investerings succes:

”Og så kan man jo indgå i en længere drøftelse med alle mulige perspektiver om, hvad der så er godt nok. Og der vil være lige så mange meninger til det, som der er fagfolk i branchen. For os har vi investeret et pænt beløb og fået så meget ud af det, vi kunne. Og de gode mennesker, der har arbejdet med det, har fået så meget ud af det, de kunne,” siger han.

Det skriver Medienævnet:

Medienævnet indleder med at skrive, at det har behandlet Kiosks regnskab og beretning for et tilskud på 3.000.000 kr. fra Innovationspuljen til etablering af Kiosk. Medienævnet skriver, at den indsendte afrapportering er godkendt.

Derefter tilføjer Medienævnet følgende:

”Nævnet skal imidlertid bemærke, at der på baggrund af den indsendte artikelliste kan konstateres et væsentligt fald i antallet af publicerede artikler i juli 2022 på trods af, at projektperioden først udløb 1. august 2022.

Nævnet skal i forlængelse heraf gøre opmærksom på, at det fremgik af jeres tilsagnsbrev af 17. april 2020, at I skulle gennemføre projektet i overensstemmelse med ansøgningen, herunder med det indhold, det budget og den egenfinansiering, I har beskrevet i ansøgningen. Af ansøgningen fremgik det bl.a., at det forventede antal udgaver/versioner pr. år ville være 48, og hver version ville bestå ”af 7 daglige elementer, samt nyt indhold fra OXYs (nu KIOSK, red.) tre primære stofområder.”

Af godkendelsen af jeres midtvejsafrapportering af 16. april 2021 fremgik det tillige, at projektet, indholdsmæssigt såvel som økonomisk og tidsmæssigt, skulle gennemføres i overensstemmelse med det i ansøgningen oplyste samt godkendte ændringer af projektet.

Endelig skal nævnet bemærke, at etableringstilskud ydes til skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Ved skrevne internetbaserede nyhedsmedier forstås internetmedier, hvis indhold primært består af tekstindhold på eksempelvis web, tablet eller mobil. Levende billeder og lyd kan alene indgå i mindre omfang, hvis det understøtter tekstindholdet.”

Medienævnet bemærker, at etableringsstøtten primært gives til tekstbaserede nyhedsmedier. Har I fokuseret for meget på podcast og video?

“Det må du spørge dem om. Det kan jeg ærligt talt ikke svare på, for jeg kan også bare konstatere, at man bemærker en masse ting. Og det står jo enhver embedsmand frit for at bemærke ting.”

Så du synes ikke, I har misforstået opgaven?

”Nej, særligt ikke i et mediemarked som i 2022. Der synes jeg, de har fundet den rigtige balance.”

Men når etableringsstøtten nu gives til tekstbaserede medier? 

”Jeg kan ikke komme det nærmere. Du kan blive ved med at grave og lede efter hårene i suppen. Jeg har givet dig de svar, du skal bruge.”

Men du svarer jo ikke rigtigt på spørgsmålet, altså når innovationsstøtten gives til tekstbaserede nyhedsmedier, skulle det så ikke i højere grad have været et tekstbaseret nyhedsmedie?

”Ikke ifølge Medienævnets endelige godkendelse. Det kan være, at en anden ville have lavet mere tekst. Det kan godt være. Men det er endeligt godkendt.”

Meget målbare kriterier

Aske Kammer vil ikke på baggrund af enkelttilfælde som eksempelvis Kiosk eller det ligeledes kuldsejlede projekt Format, der også modtog millioner i støtte fra staten, konstatere, hvorvidt der er noget galt med hele systemet med innovationsstøtte:

”Man skal være forsigtig med at sige, at et enkelt tilfælde viser, at hele systemet er fejlslagent. Men som jeg læser det her, så er der nogle helt klare ting i aftalen mellem Kiosk og Kulturministeriet, som ikke er blevet overholdt inden projektperiodens udløb. Og det kan overraske mig lidt, at mediet ikke lever op til det,” siger Aske Kammer.

Her henviser han til, at Kiosk i hans optik får kritik fra Medienævnet for ganske enkelt at producere for lidt og også producere noget andet indhold end tekstbaserede nyheder i form af podcast og video.

”Det er nogle meget målbare kriterier, de ikke lever op til her,” siger han.

Aske Kammer understreger dog også, at der ikke er noget i Medienævnets skrivelse, der tager stilling til, hvorvidt indholdet på Kiosk var godt eller skidt.

”Det handler udelukkende om de ydre karakteristika: Hvor lang er projektperioden, hvad er det for nogle typer indhold, der skal leveres, og hvor meget skal der leveres. Og det kan jo godt være, at det, Kiosk har lavet, har været helt fantastisk på mange måder og innovativt, men det er ikke det, som Medienævnet fokuserer på,” siger han.

0 Kommentarer