Skal Format betale mediestøtte tilbage? Medienævnet ser på sagen

Medienævnet har bedt Ekstra Bladet redegøre for forløbet omkring det nu lukkede medie Format, der fik knap 3,3 mio. kr. i innovationsstøtte. Om pengene skal betales tilbage, vil nævnet nu vurdere. Men vurderingen var, at Formats måltal var ”inden for rimelighedens grænser”, siger formand Thomas Riis

23. april 2018 lukkede JP/Politikens Hus’ ungdomsmedie Format. Siden har Ekstra Bladet kontaktet Medienævnet angående eventuel tilbagebetaling af etableringsstøtten til Format. Det bekræfter formand for Medienævnet, professor Thomas Riis, over for Journalisten. 

Medienævnet har bedt JP/Politikens Hus om at redegøre for forløbet.

”Fristen er relativt kort – det vil sige, at vi har bedt om deres redegørelse inden for en måneds tid. Når nævnet har modtaget redegørelsen, behandler vi sagen,” siger Thomas Riis.

Thomas Riis siger, at der er en indbygget risiko for, at en del af de medier, nævnet støtter med udviklings- eller etableringsstøtte, ikke klarer den.

”Det kan ikke være anderledes,” siger Thomas Riis.

Hvad tænker du om lukningen af Format?

”Det tidligere medienævn har vurderet, at kriterierne for etableringsstøtte var opfyldt. Om vi vil kræve pengene tilbagebetalt, må nævnet ind og sagsbehandle på,” siger han.

Thomas Riis understreger, at tildelingen af støtte blev besluttet af det tidligere Medienævn, hvorfor han ikke har været en del af beslutningen.

En kringlet historie

At Medienævnet overhovedet skal behandle en eventuel tilbagebetaling af etableringsstøtte til Format, er en kringlet historie.

Journalisten har tidligere beskrevet, hvordan JP/Politikens Hus i august 2017 lancerede Format. Armbevægelserne var store, da koncerndirektør Stig Kirk Ørskov i juli 2017 sagde til medietrends.dk:

”Når vi først går i gang med noget af denne kaliber, så gør vi det med evighedens perspektiv.”

JP/Politikens Hus beskrev samtidig, hvordan de med ”en rigtig pæn millioninvestering” ville nå de 20-30-årige mediebrugere. Format skulle levere kvalitetsjournalistik, der kunne skære igennem støjen. 23. april 2018 – otte måneder senere – sluttede evigheden, da Format blev lukket som selvstændigt brand.

De to sub-brands Skærm og shero.dk fortsætter begge som dele af Ekstra Bladet.

Hullet i medielandskabet

20. august 2017 indsendte JP/Politikens Hus en ansøgning om etableringstilskud fra innovationspuljen til Medienævnet. Journalisten har fået adgang til en aktindsigt i Formats ansøgning. Her står blandt andet, at Format søgte syv millioner kroner i støtte. Medienævnet kvitterede med knap 3,3 millioner kroner. Det er det tredjestørste beløb uddelt fra puljen nogensinde. Kun Zetland og Føljeton har modtaget mere støtte.

Samtidig slår ansøgningen fast, at Format skulle ”(…) udfylde det hul i medielandskabet, som efterlades af de traditionelle nyhedsmedier”. På spørgsmålet ”Hvor mange procent af nyhedsmediets redaktionelle indhold forventes at behandle politiske, samfundsrelaterede og kulturelle temaer?” sætter JP/Politikens Hus kryds i svarmuligheden ”50-100%”.

Nu er Skærm og Shero tilbage

Med kun Skærm og shero.dk tilbage ser det umiddelbart ud til, at kulturen stadig vil blive dækket.

Spørgsmålet er, hvor meget politik og samfundsrelaterede emner kommer til at fylde.

Poul Madsen, chefredaktør på Ekstra Bladet, har til Journalisten sagt om etableringsstøtten:

”Vi har ikke brugt pengene, de står og hviler. Hvis man mener, forudsætningen for at give dem er ændret, så taler vi med Slots- og Kulturstyrelsen om det. Men vi fortsætter jo med at traktere den unge målgruppe. Så vores mål og det, vi har fået pengene til, er efter vores mening det samme.”

I Medienævnet ser de i princippet lukningen af Format på samme måde.

”Hvis pengene bliver brugt til at opfylde præcist det samme formål, er vi i princippet ligeglade med, om mediet hedder Format eller noget andet. Hvis pengene går til et andet formål, skal vi genoverveje, om formålet er i overensstemmelse med tildelingen,” siger Thomas Riis. 

Risikovillig kapital

Store dele af aktindsigten i Formats ansøgning om etableringsstøtte er mørklagt. Derfor kan vi ikke se, hvor mange sidevisninger på Format JP/Politikens Hus kalkulerede med i deres ansøgning. Journalisten har dog afdækket, hvordan ledelsen i JP/Politikens Hus internt gik efter 3,5 millioner sidevisninger i december 2017. Det bare tre måneder efter lanceringen af mediet. Til sammenligning havde information.dk 3,4 millioner sidevisninger i samme måned. Information har omkring 40 DJ-medlemmer ansat. Da Format havde flest ansat, talte redaktionen 17 ansatte.

”Det tidligere medienævn har tildelt midler til Format, fordi nævnet har ment, at Formats måltal har ligget inden for rimelighedens grænser,” siger han.

Men det kan i sagens natur være vanskeligt at vurdere den aktivitet, der skal være på mediet.

”Samtidig må man gå ud fra, at ansøgerne er optimistiske. Det er man jo gerne på egne projekter,” siger Thomas Riis, inden han tilføjer:

”Vi ser tit, at omsætningstallene ikke bliver opfyldt. Det tror jeg ikke kan være anderledes – selvfølgelig kan de være helt ved siden af, og så forholder vi os tvivlende.”

Thomas Riis forklarer, at mediet skal sandsynliggøre, at det kan blive økonomisk selvbærende.

”Men det skal ikke pinedød dokumenteres i alle detaljer. Var det tilfældet, havde medierne jo ikke brug for risikovillig kapital,” forklarer han. 

0 Kommentarer