Det, der forener os

»Næste år og de kommende år skal vi gå efter at synliggøre det, der forener os.«

»Næste år og de kommende år skal vi gå efter at synliggøre det, der forener os.«

Sneen og kulden er kommet tidligt denne vinter og varslede, at endnu et år er ved at rinde ud. Når disse linjer læses, er der kun godt et par uger til dagen, hvor tid og dertilhørende ritualer skærer igennem og indleder ikke bare et nyt år, men et nyt årti.

Når nu 2010 siver i de ofte stille dage mellem jul og nytår, kan det være passende at se tilbage på året. Og måske vove at kaste et blik ind i det og de kommende år. Måske endda driste sig til at se ikke bare over den næste, men også den bakketop, der et stykke længere ude endnu spærrer for det helt lange udsyn.

2010 har været et fantastisk år for DJ. Organisationen er i den gode situation, at den fortsat er i vækst. Mens en række andre, væsentligt større organisationer i fagbevægelsen har svært ved at holde på, endsige tiltrække nye medlemmer, er DJ bare fra december 2009 til nu vokset med næsten 500 medlemmer, så vi for ganske kort tid siden rundede medlem nummer 15.000.

Især glæder jeg mig over væksten i antallet af unge medlemmer: DJ har i dag knap 2.200 medlemmer, der er studerende. Det er godt for udviklingen. Jeg er helt sikker på, at de studerende i stigende grad bliver bevidste om deres status i organisationen. Derfor vil vi lige så sikkert komme til både at høre og mærke dem, når der er delegeretmøde om bare fire måneder. Temaer som studierelevant arbejde, kvalitet i praktikken og kampen mod en alt for høj dimittendledighed vil stå højt på dagsordenen.

Det er dog ikke kun unge, der strømmer ind i DJ. Generelt er der stor interesse blandt folk, der arbejder med indhold i medierne og med kommunikation. Og de synes, DJ gør en forskel.

Formand Mogens og jeg har her i efteråret haft lejlighed til at mærke efter, hvad det så er, der forener os i DJ. Noget må der jo være. Ellers ville folk jo gå uden om os i en stor bue og få deres behov dækket hos andre. Og selvfølgelig er der noget.

Det er det grundlæggende fagforeningsarbejde, de gode aftaler om løn og arbejdsvilkår, at komme efter folk, der ophavsretsmæssigt ikke kan finde ud af, hvad der er dit eller mit, at sætte det gode arbejdsmiljø på dagsordenen. Når alt kommer til alt, er det dog den faglige diskussion, der forener os.

Muligheden for at være med i et fællesskab og en professionel ramme, hvor der er identificerbare professioner, der snakkes om i fagblad, i kommunikationsmagasin, arrangementer rundt omkring – og ikke mindst ved Fagfestival 2010, som for længst har manifesteret sig som den absolut føren­de event i mediebranchen og måske er den allerbedste vare, DJ har på hylderne.

Under mottoet DJiDialog har formanden og jeg været på rundtur på 13 forskellige arbejdspladser i landet. Turneen skulle bruges til at mærke efter, hvad medlemmerne tænker om DJ, hvad de mener, der er brug for, og hvad der skal til, for at vi kan bevare og styrke vores stærke position i branchen. Dialogmøderne var et resultat af et andet af årets store arrangementer, Fagligt Forum, som finder sted hvert andet år i de år, hvor der ikke er delegeretmøde.

Fagligt Forum er politikforberedende, hvor man diskuterer fagpolitiske emner, som kan udvikle sig til konkrete forslag på et delegeretmøde. Og det er ganske kendetegnet for ønsket om at søge efter det, der forener os, når der på et af dialogmøderne bliver foreslået at afskaffe Fagligt Forum for at finde penge til at lave Fagfestival hvert år. Ikke fordi

Fagligt Forum er dårligt, men fordi en sådan omprioritering vil give endnu flere medlemmer mulighed for at snuse til og fornemme, hvad der forener os. En ide, som jeg med glæde vil følge op på i den nærmere fremtid og også gerne i et længere perspektiv. Det bekræfter blot min egen opfattelse af, at vi næste år, og i de kommende, skal gå efter at synliggøre det, der forener os. Et led i det er et stigende ønske om, at DJ skal være en stærkere stemme i debatter om professionernes etik og kvalitet.

Det er ikke så svært: Vi vil lave et ordentligt stykke arbejde. Og vi vil være stolte af det. Og vi vil have DJ med. God jul og godt nytår!

– Af Fred Jacobsen, næstformand for DJ – medier og kommunikation

0 Kommentarer