Debat: Flygtningekrisen dækkes for ensporet

Mediernes ensidige fokus på følelser og cases i flygtningedækningen er sympatisk, men fragmentarisk og uden analyse af konsekvenserne, mener Erik Holstein

Det voldsomme pres på Europas grænse har domineret medierne de seneste uger. Af gode grunde: De dramatiske personhistorier er oplagte for især tv-stationerne, og de viser en del af virkeligheden, som det er relevant at skildre. Men det er netop kun en del af virkeligheden.

Når man som i de første par uger ensidigt fokuserer på følelser og cases, bliver et komplekst problem reduceret til et spørgsmål om, hvordan man bedst kan ”hjælpe ulykkelige mennesker til et bedre liv i EU”. Grundlæggende sympatisk, men fragmentarisk og uden analyse af konsekvenserne.

Eksempelvis var det ret virkelighedsfjernt at fremstille det, som om at EU skulle ”fordele 160.000 flygtninge, svarende til få promille af EU's befolkning”. For det har aldrig været et spørgsmål om 160.000 flygtninge (og migranter). Der er 60.000.000 krigsflygtninge i verden og langt flere fattigdomsflygtninge. Derfor er det relevante spørgsmål: Hvad sker der med tilstrømningen, hvis man følger Merkels eksempel og åbner op?

Der var i de første uger stort set intet fokus på, hvordan det er gået med de grupper af mellemøstlige flygtninge, Danmark allerede har modtaget. Danmarks Statistik har ellers meget præcise opgørelser over de forskellige etniske gruppers skolegang, beskæftigelse og kriminalitet.         

De viser deprimerende gennemsnitstal for herboende syrere, irakere og libanesere: Ekstremt lav beskæftigelse og høj kriminalitetsrate, selv hvis man renser for socioøkonomiske faktorer.  

Der gik lang tid, før de informationer kom frem. De oplysninger er afgørende, hvis man skal kunne forstå, hvorfor Folketingets flertal – inklusive Socialdemokraterne – holder igen.             

Det skyldes netop frygten for, at de massive integrationsproblemer bliver endnu større. Uden det element fremstod politikerne blot som ”kyniske mennesker” uden empati. Det giver ikke en særlig reflekteret debat.

Det er heller ikke blevet belyst, hvorfor det går langt bedre med integrationen af nogle flygtningegrupper (som vietnamesere og tamiler) end andre. Det er ellers et centralt spørgsmål, hvis man vil forstå flygtningekrisens påvirkning på det danske samfund.

Forhåbentlig vil dækningen af flygtningekrisen blive dybere og mere nuanceret
Erik Holstein

Samtidig er det blevet fremstillet som hjerteløst, når nogle af EU's grænser lukkes for flygtninge. Reportagerne efterlader et indtryk af flygtninge, der har valget mellem at slå sig igennem Europas grænser eller møde bomber og drab i deres hjemland. Det er ikke et retvisende billede.

De syriske flygtninge var først ankommet til et naboland og havde valget mellem at leve i eksempelvis Tyrkiet, Grækenland eller på Balkan – eller tage nordpå. At de vælger det sidste, kan ingen fortænke dem i. Men selv om det er en menneskeret at få beskyttelse mod forfølgelse, er det altså ikke en menneskeret at bo i Tyskland eller Sverige.

Forhåbentlig vil dækningen af flygtningekrisen blive dybere og mere nuanceret. Så man ikke kun ser desperate flygtninge, der møder grænsehegn, men i lige så høj grad får beskrevet konsekvenserne. 

Erik Holstein er journalist og kommentator, Altinget

 

2 Kommentarer

Søren Ferling
8. OKTOBER 2015
Fint at se at der eksisterer
Fint at se at der eksisterer journalister, som evner at hæve sig over niveauet til overbeskyttede præpubertære middelklasseskolepiger.

Eller forstiller de andre sig bare med skumle bagtanker...
Poul Højlund
7. OKTOBER 2015
Det er godt at se lidt intern
Det er godt at se lidt intern selvkritik. Jeg skrev for præcis en måned siden en kronik i JP om det, jeg kaldte "føletyranniet". Situationen er som Erik Holstein beskriver langt mere alvorlig end medfølelse alene kan håndtere.

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE8001700/F%C3%B8lelser+og+flygtninge/