BT-notat voksede fra fem til ni sider i Skatteministeriet

BT's Simon Andersen sendte fem sider om Thornings skattesag til Peter Arnfeldt. Det gav Arnfeldt til Troels Lund. Dagen efter afleverede Peter Loft et ni sider langt notat til SKAT København, baseret på BT-notatet

BT's Simon Andersen sendte fem sider om Thornings skattesag til Peter Arnfeldt. Det gav Arnfeldt til Troels Lund. Dagen efter afleverede Peter Loft et ni sider langt notat til SKAT København, baseret på BT-notatet

Mystikken om et notat, skrevet af BT, er ikke blevet mindre efter dagens afhøring af Peter Arnfeldt i skattesagskommissionen.

Notatet er centralt for hele skattesagskommissionens opgave. Det var det notat, som departementschef Peter Loft forsøgte at få lagt til behandlingen i SKAT København af Helle Thorning-Schmidts og Stephen Kinnocks skattesag.

Notatet stammede fra BT. Det var BT's nyhedsredaktør, Simon Andersen, der sendte det fem sider lange notat til skatteminister Troels Lund Poulsens (V) spindoktor Peter Arnfeldts private hotmail-adresse.

Under dagens afhøring i skattesagskommissionen kunne Peter Arnfeldt ikke forklare, præcist hvornår han modtog notatet fra Simon Andersen.

Hvornår får du notatet fra Simon Andersen? Du videresender det til dig selv den 30. august?"

»Det erindrer jeg ikke.«

Han sender det til din private mail. Hvorfor gør han det?"

»Det må du spørge ham om. Det ved jeg ikke.«

Peter Arnfeldt forklarer, at han videresender BT-notatet fra sin egen mail til arbejdsmailen i ministeriet.

»Simon Andersen sender mig det her. Og det synes jeg jo er genialt. Der står om retspraksis, og der er opsummering af de udsagn, de har bragt.«

Nu har du sendt det fra din private mail ind i ministeriet. Hvad gør du så med det?

»Afleverer det til Troels Lund Poulsen. Så det kommer til at indgå i det pressemateriale, der er ved at blive forberedt.«

Peter Arnfeldt erindrer ikke, om han videresendte notatet til ministeren eller printede det ud og gav ham det i papirformat. Men det var den 30. august 2010, han gav notatet videre.

Der har ikke været så meget tid at arbejde på fra den 30. august, til Peter Loft udleverer notatet til SKAT København den 1. september?

»Ja ja.«

Har ministeren en reaktion på det her notat?

»Nej. Jeg siger, prøv at høre, jeg har fået det her notat fra BT. Det er interessant. Der er en masse ting, vi skal være forberedt på, når sagen kommer.«

Derefter har du intet med det her at gøre?

»Ja. Jeg har intet med det her at gøre. Det vil aldrig kunne indgå i et presseberedskab.«

Der er væsentlige forskelle på den kopi af notatet, som Arnfeldt modtager 30. august og det endelige notat. Væsentlige forskelle. Det er derfor, det interesserer mig at høre, DET her notat, som Loft giver til Erling Andersen, har du nogensinde haft det i august-september måned 2010?

»Det erindrer jeg ikke. Jeg har ikke haft andre versioner.«

Notatets vej fra BT's mail til Peter Arnfeldts private mailadresse via daværende skatteminister Troels Lund Poulsen ind i ministeriet og derfra videre til SKAT København er afgørende for spørgsmålet om, hvorvidt Skatteministeriet forsøgte at påvirke sagens afgørelse.

Under afhøringerne fortalte Peter Arnfeldt videre, at han under hele forløbet ofte var i kontakt med journalister fra BT. Men det er ikke meget, Arnfeldt i dag siger om indholdet af de samtaler:

»De ringer jævnligt.«

Hvad gør du?

»Jeg kan jo ikke rigtigt gøre noget.«

Har du telefoniske drøftelser med Simon Andersen om skattesagen?

»Han ringer tit.«

Hvad taler I om?

»Han har alle mulige scenarier …Det er mere konkrete scenarier i forhold til afgørelsen.«

Simon Andersen ringer til dig, og du snakker udenom?

»Ja.«

0 Kommentarer