SLAPP

Advokatrådet går med i indsats mod retssager mod journalister

”Vi vil gerne understøtte, at journalisterne kan passe deres arbejde, og vi som advokater kun går i retten, når der vitterligt er behov for det,” lyder det fra rådets formand

Advokatrådet i Danmark har tilsluttet sig det europæiske samarbejde mod retssager, der har til formål at afskrække journalister fra at dække en bestemt sag.

Det skriver Advokatrådets formand, Martin Lavesen, i en klumme.

”Vi vil gerne understøtte, at journalisterne kan passe deres arbejde, og vi som advokater kun går i retten, når der vitterligt er behov for det,” skriver han.

De seneste år har der i flere lande været en øget tendens til at rette søgsmål mod journalister, aktivister og debattører – såkaldte SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation), og EU har iværksat initiativer, der skal modvirke dem.

Det er det arbejde, Advokatrådet har tilsluttet sig, og som den europæiske organisation for Advokatsamfund (CCBE) allerede er en del af.

”CCBE (og vi) anerkender fuldt ud udfordringen, og det er godt, at EU så småt har fået fokus på SLAPP og overvejer modtræk – både i form af lovgivningsmæssige initiativer (under hensyntagen til retssikkerheden), men også ”blødere” initiativer som eksempelvis udbredelse af viden og større fokus på problemet,” skriver Martin Lavesen i klummen.

Advokater må ikke blive misbrugt til at lukke munden på pressen

Formanden hæfter sig ved, at en fri og kritisk presse er afgørende i samfundet, og at der allerede findes Pressenævnet, som kan pålægge medier at rette, men at han grundlæggende mener, at langt de fleste danske journalister og medier arbejder samvittighedsfuldt og lever op til deres ansvar.

”Som advokater skal vi derfor tage nøje bestik af den udvikling, som vi ser uden for Danmark, hvor såkaldte SLAPP-sager vinder frem,” skriver han og tilføjer:

”For mig kræver det grundig overvejelse at gå rettens vej mod en journalist og et medie. Hvis en klient mener, at et medie og en journalist har skrevet noget forkert om ens person, organisation eller virksomhed, kan mulighederne i de presseetiske regler benyttes.”

Mens SLAPP-sagerne er vundet frem i andre europæiske lande, noterer Martin Lavesen sig, at problemstillingen foreløbig ikke er set i stort omfang i Danmark.

”Heldigvis for det! Sådan skal det blive ved med at være, og vi må som advokatstand ikke tillade, at vi bliver misbrugt til at lukke munden på pressen,” skriver han.

Retssager kan være berettiget

Debatten om SLAPPs i Danmark blussede op i november, da advokat Vibeke Borberg på vegne af sine klienter – to webshopejere, der er blevet afdækket kritisk i Berlingske – opfordrede avisens journalist til at erklære sig inhabil. Den opfordring var et resultat af, at de to klienter tidligere har sagsøgt Berlingske og den pågældende journalist i forbindelse med dækningen af sagen.

Den sag vakte kras kritik fra Berlingske, Danske Medier og Dansk Journalistforbund, der alle så opfordringen som et eksempel på et søgsmål, der skulle stoppe dækningen. Den kritik affejede Martin Lavesen dog:

”Et sådant citat kan jeg ikke se er udtryk for, at advokaten forsøger at stoppe dækningen, og det skal en advokat selvfølgelig heller ikke kunne,” sagde Martin Lavesen i et skriftligt svar til Journalisten.

”For mig at se så gør citatet ingen reel forskel for, at journalisten, redaktionen og Berlingske fortsat kan dække sagen, fuldstændigt som avisen vurderer er rigtigt inden for rammerne af gældende regler,” skrev han videre.

I sin klumme skriver han da også, at det kan være nødvendigt at gå rettens vej.

”Vi skal yde vores rådgivning ordentligt og samvittighedsfuldt, og vi må ikke gå længere, end hvad berettigede hensyn tilsiger. Når det er pressen, vi har med at gøre, så kan rettens vej også være berettiget – men vi må som advokater træde varsomt og nøje overveje, hvor langt vi kan og bør gå,” skriver han.

0 Kommentarer

Læs også

<span class=Efter krads kritik: Advokatrådet ser ikke opfordring til Berlingske som et forsøg på at stoppe kritiske historier">

Advokatrådet efter kras kritik: Opfordring til Berlingske var ikke et forsøg på at stoppe kritiske historier

26. NOVEMBER 2021
”En gidseltagning”: Advokat vil gøre sagsøgt Berlingske-journalist til part i dækning

”En gidseltagning”: Advokats svar til journalist på Berlingske vækker skarp kritik

11. NOVEMBER 2021
Danske Medier: Advokatnævnet bør tage stilling til advokats manøvre mod Berlingske

Danske Medier: Advokats metode er ”uhørt” og bør bringes op i Advokatrådet

12. NOVEMBER 2021