Advisory Board skal bringe Journalisten tættere på læserne

Skal Journalistens chefredaktør være tidsbegrænset ansat? Og hvordan sikrer man, at Journalisten favner hele forbundet? Det blev debatteret, da hovedbestyrelsesmødet torsdag diskuterede Journalistens fremtidige chefredaktør

”Frihedsbrevet for fagbladet består, og det kommer der ikke til at blive pillet ved. Men vi vil gerne kaste nogle elementer op i luften og skabe klare linjer mellem journalistforbundet og fagbladet.”

Sådan startede DJ’s formand, Tine Johansen, hovedbestyrelsesmødets debat om ansættelsen af Journalistens kommende chefredaktør.

Den 28. juni stoppede Øjvind Hesselager som chefredaktør. Dagen forinden havde journalistforbundets daværende formand, Lars Werge, fået mandat af hovedbestyrelsen til at forhandle en fratrædelse.

I den pressemeddelelse, Lars Werge udsendte om fratrædelsen, var begrundelsen, at ”Journalistens kompromisløse, journalistiske linje” havde ”slidt på relationen mellem parterne”. Og den formulering førte til spekulationer om, hvorvidt fagbladets frihedsbrev var til debat. Forløbet kulminerede med, at Lars Werge trak sig som formand.

Efterfølgende lagde hovedbestyrelsen vægt på, at Journalistens frihedsbrev ikke er i fare. Det blev altså understreget af Tine Johansen på hovedbestyrelsesmødet.

Åremålsansættelse eller ej

På bordene foran hovedbestyrelsesmedlemmerne lå forretningsudvalgets anbefalinger til stillingsopslaget og den kommende redaktørs rolle. Her vakte især punktet om ansættelsesformen debat.

Forslaget lød på åremålsansættelse: En ansættelse på fire år og mulighed for et års forlængelse. Dog med mulighed for at kunne ansøge igen derefter.

”Det er ikke noget, vi har tradition for i DJ-sammenhæng,” sagde Tine Johansen om forslaget.

”Baggrunden for det var at sikre en kontinuerlig udvikling af fagbladet. Og her kan det være et redskab,” forklarede hun.

Formand for Pressefotografforbundet Lars Lindskov kaldte det en spændende tanke.

”Især når samme redaktør har mulighed for at søge igen. Vores medlemmer arbejder under meget forskellige former og ansættelsesforhold og har erfaringer med, hvor hastigt arbejdsmarkedet udvikler sig. Jeg tror, vi sender et signal til mange medlemmer om, at vi tilpasser os arbejdsmarkedet,” sagde Lars Lindskov.

Han kritiserede dog, at der var lagt en ekstra-budgettering ind på 100.000-200.000 kroner som kompensation for den usikre ansættelsesform.

”Jeg synes ikke, det skal være dyrere. Det er en fin anledning til at vise stor omsorg for kontingentkronerne,” sagde han.

Både Per Schultz-Knudsen og Henrik Friis Vilmar, fællestillidsrepræsentanter på hhv. Jysk Fynske Medier og DR, ytrede, at de ikke har meget fidus til åremålsansættelser, men at det kunne være relevant, når der er tale om en chefpost. Henrik Friis Vilmar foreslog, at åremålsansættelsen skulle lyde på fem år med mulighed for forlængelse i fem år igen.

Udvikling sikres gennem dialog

Elisabeth Hamerik Schwarz, næstformand i Journalisterne i DJ, så flere problemer med forslaget:

”Frihedsbrevet er så stor en ting, og hvis man verfer en redaktør ud efter fem år, kunne der opstå spekulationer i, om hovedbestyrelsen var trætte af det. Derudover vil det være ærgerligt, hvis man fik verdens bedste redaktør og skulle skille sig af med vedkommende, fordi reglerne var sådan.”

Hun blev bakket op af Freelancegruppens formand, Sus Falch, som argumenterede for, at udvikling kan sikres gennem bedre dialog om netop det og ved at lægge vægt på fremsynethed i ansættelsesprocessen.

”Det har ikke været udvikling, der har manglet under den seneste chefredaktør,” sagde hun.

Formand for DJ Fotograferne Peter Thornvig mente heller ikke, at åremålsansættelse er nødvendigt, da hovedbestyrelsen i sin rolle som bladbestyrelse kan afskedige redaktøren, hvis vedkommende ikke lever op til formålsparagraffen.

”Det handler om, hvorvidt vi har aktion til at kunne skille os af med en redaktør, hvis der er divergens mellem den udvikling, vi ønsker, og den retning, redaktøren ønsker. Det må være den konsekvens, man tager, hvis man mener, at samarbejdet ikke lever op til formålsparagraffen. Det er hovedbestyrelsens ansvar at tage en hård beslutning og sige, nu lukker vi festen,” sagde Peter Thornvig.

Nyt rådgivende organ

Åremålsansættelsen blev taget af bordet. Til gengæld var der langt større opbakning til ønsket om et Advisory Board.

Tine Johansen fremhævede det dilemma, der ligger i at være en bladbestyrelse, der skal respektere et frihedsbrev.

”Der er en meget fin balance i at kunne have en dialog uden at gå for langt i forhold til armslængdeprincippet. Et advisory board kan sikre den sparring, hovedbestyrelsen er frataget muligheden for at være, fordi vi samtidig er bladbestyrelsen,” sagde hun.

Der var kun positive tilbagemeldinger på forslaget. Flere fremhævede, at det på indholdssiden kan føre til bredere fokus på faggrupper i forbundet.

Det blev debatteret, om panelet skal arbejde ud fra en resultatkontrakt med målsætninger til indholdet ift. forbundets forskellige fagligheder. Men faste parametre, som panelet skal måle ud fra, var der ikke opbakning til, opsummerede Tine Johansen.

Journalistens konstituerede chefredaktør, Jakob Albrecht, mente også, at det ville blive for svært at skulle leve op til.

”Alle medlemmer skal være repræsenteret i vores historier i et vist omfang. Men jeg er meget mere interesseret i at finde de historier, som binder os alle sammen – vores fælles historier,” sagde han.

Bladets ansvarshavende redaktør ansættes af bladbestyrelsen – forbundets hovedbestyrelse – og den proces går i gang nu.

Ansættelsesudvalget kommer til at bestå af to medarbejderrepræsentanter fra Journalisten, DJ’s formand, Tine Johansen, den nyvalgte næstformand, Jakob Ponsgård, DJ’s direktør, Elisabeth Geday, samt et menigt medlem af hovedbestyrelsen. Her pegede hovedbestyrelsen på Elisabeth Hamerik Schwarz.

Et stillingsopslag kommer efter planen ud engang midt i september.

2 Kommentarer

Erik Svarre
5. SEPTEMBER 2019
Fint skal det være, ja selvfølgelig skal det det, når det er Dansk Journalistforbund, vi har med at gøre. Hvis det smager lidt af udland er det endnu bedre. Det gør ADVISORY BOARD. Rigtig meget. Så det tager vi. Samler en gruppe af gode venner - godt betalt, forstås. Og lader dem mødes i Gl. Strands stadsstuer med et fint mødeskilt slået op foran fløjdørene.
Men man kan sætte ølse for eller ølse bag, pølsen får dog den samme smag. For d'herrer og damer, der kommer til at udgøre det fine ADVISORY BOARD bliver jo bare kloner af hovedbestyrelsen, fordi medlemmerne af organet som sædvanligt for journalistforbundet bliver valgt af hovedbestyrelsen.
Så hvordan dette ADVISORY BOARD skulle kunne give nogen form for forlænget armslægde i forhold til Journalistens redaktionelle frihed kan jeg umuligt forestille mig. Tværtimod. For ADVISORY BOARDET vil formentlig bare forvalte deres pressefrihedsindskrænkende mandat mere nidkært end nogen hovedbestyrelse nogensinde har kunnet finde på at gøre.
Det er dog altid noget, at hovedbestyrelsen veg bort fra ideen om lave en daglejerkontrakt i form af åremålsansættelse af den ansvarshavende redaktør for Journalisten.
Men blot den omstændighed, at den type ansættelse har været på tale får mig til at spørge: Er Dansk Journalistforbund blevet et stevedoreselskab, som hyrer sine folk ind til forefaldende arbejde som om de var havnearbejdere i en svunden tid.
Henrik Lind Jørgensen
2. SEPTEMBER 2019
Advisory Board er det, der rundt omkring kaldes et kildenet og at snakke med læserne om det, der rører sig. Og så er det altid vigtigt (men ikke altid nemt) at få folk til at smide et tip. Vupti. Så er den klaret.