Havfruesag

Tom Jensen: Stor sejr for mediefriheden

Berlingske opfatter ikke dagens kendelse som et carte blanche til nu at krænke ophavsretten, siger chefredaktør Tom Jensen

Berlingskes ansvarshavende chefredaktør er en glad mand i dag.

Det kan man både se på Berlingskes hjemmeside, hvor en video af hans knyttede næver kører i loop, men man kan også høre det i telefonen.

Baggrunden er naturligvis, at Berlingske ved middagstid blev frifundet ved landets højeste retsinstans.

”Det er vigtigt, for ellers havde det været en de facto indskrænkning af vores frihed som medier, og det ville være et stort problem,” siger chefredaktør Tom Jensen.

Det gør han på baggrund af Højesterets frifindelse af ham og Berlingske for at have brugt skuplturen ’Den lille havfrue’ i en satiretegning og som symbolsk billede i to forskellige sammenhænge.

Ikke ”carte blance”

Landsretten og byretten nåede frem til den modsatte konklusion, og derfor vækker det nu glæde hos Tom Jensen, at Højesteret i dommen lagde vægt på, at der i Danmark skal være en beskyttelse af mediers ret til at parodiere og anvende nationale symboler uden at krænke ophavsretten.

Vi kommer ikke til at gå amok i havfruer – hverken fordi vi overfortolker dommen eller vil være hoverende.

Tom Jensen, chefredaktør

I dette tilfælde var det arvingerne efter skulptør Edvard Eriksen, der mente, at Berlingske havde krænket ophavsretten.

”Men vi anerkender stadig, at de har ophavsretten til ’Den lille havfrue’, og det er vigtigt at sige, at vi ikke opfatter det som et carte blanche til at krænke deres ophavsret. Men det er en vigtig afvejning, at vi altså også har vidtgående ytringsfrihed i medierne,” siger han.

Heller ikke brud på markedsføringsloven

I sagen mente arvingerne efter Edvard Eriksen også, at Berlingske kunne betragtes som erhvervsdrivende efter markedsføringslovens forstand, og at Berlingske derfor havde forbrudt sig mod markedsføringslovens § 3 om at udvide god markedsføringsskik.

Men heller ikke på det punkt var Højesteret enig i landsrettens afgørelse:

”Berlingske er som kommerciel avisvirksomhed erhvervsdrivende i markedsføringslovens forstand. Højesteret finder imidlertid, at markedsføringsloven ikke finder anvendelse for pressens redaktionelle brug af materiale,” lyder det.

Tom Jensen kalder det også ”glædeligt”, at Højesteret ikke vil benytte markedsføringsloven til at straffe medier for redaktionelle beslutninger.

Dagens frifindelse ændrer dog ikke på, at det på Berlingske ligesom ved alle mulige andre medier i Danmark stadig vil gælde for mediets medarbejdere, at man skal være varsom med at bringe billeder af ’Den lille havfrue’:

”Den forsigtighed gælder stadigvæk. Vi kommer ikke til at gå amok i havfruer, hverken fordi vi overfortolker dommen eller vil være hoverende. Når vi valgte at gå hele vejen til Højesteret, handlede det her for os om, at det var principielt vigtigt for alle medier, at den dom fra landsretten ikke stod tilbage,” siger Tom Jensen.

0 Kommentarer

Læs også

Havfruesag

Berlingske vinder ved Højesteret

17. MAJ 2023
Bladtegning

Denne tegning vil Berlingske ikke bringe: ”Helt horribel situation”

30. NOVEMBER 2020